pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Bibliografia historii polskiej za rok 2009

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Historii PAN
Rok wyd.: 2011
Oprawa: twarda
Ilość stron: 808 s.
Wymiar: 160x230 mm
EAN: 9788362977284
ISBN: 978-83-62977-28-4
Data: 2012-01-20
58.00 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Sześćdziesiąty szósty rocznik Bibliografii historii polskiej, który trafia do rąk czytelników jest wyjątkowo obszerny. Liczy aż 9949 pozycji, najwięcej z dotychczas opublikowanych roczników. Jest to wynikiem obserwowanego corocznie wzrostu liczby publikacji dotyczących polskiej historii, pojawiania się nowych tytułów czasopism, zwłaszcza regionalnych, z których artykuły należałoby uwzględnić w Bibliografii. Podobnie jak poprzednie, tom za rok 2009 rejestruje prace dotyczące historii Polski: wydane w Polsce i za granicą książki oraz artykuły z czasopism, dotyczące polskich dziejów. Tylko w niewielkim zakresie uwzględniono natomiast publikacje polskich historyków z historii powszechnej. Ograniczono ich dobór do syntez historii poszczególnych państw oraz prac obrazujących wzajemne historyczne relacje Polski z innymi krajami. Podstawą niniejszego rocznika są pozycje opublikowane w 2009 roku. Włączono też do niego publikacje z lat wcześniejszych, które z różnych powodów, głównie opóźnienia ich rejestracji w bibliografii narodowej i niemożności dotarcia do niektórych numerów czasopism, nieterminowo wpływających do bibliotek, nie znalazły się w poprzednio opublikowanych tomach.

Podobnie jak w ubiegłych latach włączone zostały do Bibliografii opisy zagranicznych, głównie niemieckich, książek i artykułów z czasopism, które otrzymaliśmy w ramach wymiany z Instytutem Herdera w Marburgu. Wyselekcjonowane z Bibliografii historii polskiej opisy polskich publikacji włączane są do bibliograficznej bazy historii Europy Środkowo-Wschodniej (Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas), dostępnej na stronie domowej Instytutu Herdera. W układzie bieżącego rocznika Bibliografii nie zaszły w stosunku do poprzednich żadne zmiany. Część A obejmuje: bibliografie, encyklopedie i słowniki, czasopisma historyczne, opracowania dotyczące organizacji nauk historycznych, wraz ze sprawozdaniami z konferencji, prace z zakresu metodologii historii, historiografii oraz dydaktyki historii, podręczniki historii dla różnych stopni kształcenia oraz opracowania popularyzujące historię. Część B rejestruje prace dotyczące nauk pomocniczych historii, a wśród nich także omawiające zbiory archiwów, bibliotek i muzeów oraz sprawozdania z wystaw historycznych. Na część C składają się przede wszystkim pozycje dotyczące historii Polski w układzie chronologicznym, według przyjętej powszechnie periodyzacji historii, podzielone na źródła i opracowania. Otwierają ją działy dotyczące historii poszczególnych zagadnień. Umieszczono w nich te prace, które swoim zakresem treściowym obejmują więcej niż jeden okres historyczny spośród tych, które zostały wyróżnione w dalszej części chronologicznej. W osobnych działach zestawiono opracowania dotyczące poszczególnych regionów i miejscowości oraz biografie.

W większości działów i poddziałów obowiązuje alfabetyczny układ według haseł autorskich lub tytułowych. Tylko w niektórych z nich wprowadzono inny, bardziej odpowiedni do treści zamieszczanych tam pozycji układ: chronologiczny (Konferencje naukowe międzynarodowe i polskie), według nazw miejscowości (np. w dziale Poszczególne regiony i miejscowości, czy rejestrujących pozycje dotyczące zbiorów poszczególnych archiwów, bibliotek i muzeów), według nazw osób (Biografie). W razie potrzeby opisy zostały uzupełnione adnotacjami, odnoszącymi się do treści publikacji. Natomiast w przypadku prac zbiorowych podano składające się na nie artykuły dotyczące polskiej historii. Bibliografię dopełnia indeks alfabetyczny obejmujący nazwiska autorów i współpracowników, nazwiska osób wymienionych w tytułach lub adnotacjach, tytuły prac zbiorowych i czasopism, nazwy geograficzne oraz nazwy zgromadzeń zakonnych.

Pragniemy przypomnieć użytkownikom Bibliografii, iż od grudnia 2008 r. dostępna jest internetowa wersja Bibliografii historii polskiej, obejmująca obecnie pozycje za lata 1988-2007. Będzie ona stopniowo uzupełniana o kolejne roczniki, zarówno wcześniejsze, jak i bieżące.

Niniejszy rocznik Bibliografii został opracowany przez stały zespół Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Historii PAN w składzie: dr hab. Stefan Gąsiorowski - profesor IH PAN, mgr Paweł Gołdyn - asystent, dr hab. prof. IH PAN Anna Gruca - kierownik Pracowni, mgr Stanisław Jędryka - dokumentalista inżynieryjno-techniczny, mgr Jacek A. Kabata - dokumentalista inżynieryjno-techniczny. Trudu wykonania recenzji wydawniczej podjęła się dr hab. Alina Fitowa, za co składamy jej serdeczne podziękowania.

Książka "Bibliografia historii polskiej za rok 2009" - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Historii PAN. Książka posiada 808 stron i została wydana w 2011 r. Cena 58.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Przedmowa
Wykaz najczęściej używanych skrótów

Układ bibliografii

A. Ogólne
I

1. Bibliografie
a) Zagadnienia ogólne. Historia bibliografii
b) Bibliografia ogólna. Bibliografia bibliografii
c) Bibliografia historii
d) Bibliografia regionalna i lokalna
e) Bibliografla dziedzin i dyscyplin pokrewnych
f) Bibliografia osobowa
g) Bibliografie czasopism i kalendarzy
Ogólne
Poszczególne tytuły
2. Encyklopedie. Informatory. Słowniki
3. Czasopisma i wydawnictwa ciągle
4. Organizacja nauk historycznych
a) Organizacja i prace PAU
b) Organizacja i prace PAN
c) Komitety i instytuty naukowe PAN
d) Fundacje naukowe
e) Towarzystwa i instytuty naukowe
f) Polskie Towarzystwo Historyczne
g) Towarzystwa specjalistyczne
h) Towarzystwa regionalne
i) Zagraniczne instytucje naukowe
j) Konferencje naukowe międzynarodowe i polskie
Konferencje międzynarodowe
Konferencje polskie
k) Jubileusze, nagrody naukowe
1. Metodologia i metodyka badań historycznych
2. Historia historiografii, organizacja i stan badań historycznych
3. Dydaktyka i popularyzacja historii
a) Opracowania dydaktyczne
b) Programy, podręczniki szkolne i uniwersyteckie
c) Studencki ruch naukowy
d) Popularyzacja historii
e) Opracowania popularne

B. Nauki pomocnicze historii

1. Archiwa
a) Ogólne
b) Poszczególne archiwa krajowe i zagraniczne
Archiwa krajowe
Archiwa zagraniczne
2. Biblioteki
a) Ogólne
b) Poszczególne biblioteki krajowe i zagraniczne Biblioteki krajowe
Biblioteki zagraniczne
3. Muzea i wystawy historyczne
a) Ogólne
b) Poszczególne muzea krajowe i zagraniczne
Muzea krajowe
Muzea zagraniczne
Kolekcjonerstwo
c) Wystawy historyczne krajowe i zagraniczne
Wystawy krajowe
Wystawy zagraniczne
4. Materiały ikonograficzne
Albumy i fotografie
Opracowania ikonograficzne
5. Pomniki i symbole narodowe
6. Ochrona i konserwacja zabytków
7. Poszczególne nauki pomocnicze
a) Ogólne
b) Źródłoznawstwo
c) Paleografia
d) Epigrafika
e) Dyplomatyka
f) Genealogia
g) Heraldyka
h) Sfragistyka
i) Falerystyka i medalierstwo
j) Weksylologia
k) Numizmatyka
1) Chronologia i metrologia
m) Geografia historyczna
m) Geografia historyczna
m) Geografia historyczna
n) Kartografia
o) Onomastyka i toponomastyka
p) Archeologia prawna
Nauki o społeczeństwie
a) Socjologia
b) Etnografia
c) Demografia i statystyka

C. Historia Polski

I. Ogólne

1. Żródła
2. Opracowania
a) Historia powszechna i krajów sąsiednich
b) Historia Polski
c) Historia mniejszości narodowych
d) Historia Polonii i emigracji
e) Historia nauki
f) Historia oświaty i wychowania
g) Historia języka
h) Historia literatury
i) Historia książki
j) Historia prasy, radia i telewizji
k) Historia sztuki
1) Historia architektury i urbanistyki
m) Historia teatru i filmu
n) Historia muzyki
o) Historia sportu i turystyki
. 3. Poszczególne zagadnienia
a) Zagadnienia kultury materialnej
b) Zagadnienia społeczno-gospodarcze
c) Zagadnienia prawno-ustrojowe
d) Zagadnienia polityczne
e) Zagadnienia historii wojskowej
f) Zagadnienia historii kościołów i religioznawstwa
g) Zagadnienia historii kultury
h) Zagadnienia historii mentalności
4. Biografie
a) Ogólne
b) Poszczególne
5. Poszczególne regiony i miejscowości

II. Poszczególne okresy

1. Okres do połowy I tysiąclecia n.e.
2. Okres od VI wieku do 1505
a) Źródła
b) Opracowania
3. Okres 1506-1795
a) Źródła
b) Opracowania
4. Okres 1795-1918
a) Źródła
b) Opracowania
5. Okres 1918-2009 a) 1918-1939
Źródła
Opracowania.
b) 1939-1945
Źródła
Opracowania
c) 1945-1989
Źródla
Opracowania
d) 1989-2009
Źródła
Opracowania
Skorowidz
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]