pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój - ochrona środowiska - gospodarka niskoemisyjna

Autor książki:

Łukasz Gacek

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wyd.: 2014
Oprawa: miękka
Ilość stron: 278 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788323338390
ISBN: 978-83-233-3839-0
Data: 2015-01-07
45.24 
Ostatni egzemplarz! pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 2-4 dni

Opis książki:

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Chinach skutecznie funkcjonował model rozwojowy oparty na eksporcie i inwestycjach. Dalsze utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego będzie jednak wymagało zmian w tym zakresie i podjęcia intensywnych działań w kierunku pobudzenia popytu wewnętrznego i zwiększenia rodzimej konsumpcji.

Chiny realizują działania na rzecz pobudzenia konkurencyjności przez stymulację rynku wewnętrznego, politykę zrównoważonego rozwoju oraz zabezpieczenie dostaw surowców, co jest szczególnie ważne w obliczu rosnącego uzależnienia od importu energii i wyczerpywania się własnych zasobów. Naczelne miejsce w tych rozważaniach zajmuje ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. To zmusza Chiny do wprowadzenia odpowiednich regulacji, które sprzęgają z sobą rozwój gospodarki z ochroną środowiska. Te dwa zagadnienia są już obecnie przedstawiane w ścisłej korelacji.

Zielony rozwój to rozwój zrównoważony, służący zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz rozwiązywaniu problemów surowcowych, a także sprzyjający ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Chiny pozostają od kilku lat największym inwestorem w odnawialne źródła energii na świecie. Same wyznaczają cele związane z ograniczaniem skali zanieczyszczeń, nie poddając się proponowanym regulacjom z zewnątrz. Budowa niskoemisyjnej gospodarki opartej na restrukturyzacji sektora węglowego, rozwoju sektora gazowego i jądrowego oraz promocji czystych i odnawialnych źródeł energii stała się w tej sytuacji strategicznym wyborem Chin. Działania rządu skierowane na poprawę efektywności energetycznej, ograniczenie zanieczyszczeń środowiskowych oraz wzrost wydajności wykorzystywania surowców energetycznych powinny się przyczynić do wzmocnienia pozycji Chin na arenie międzynarodowej w toczącej się debacie na temat zmian klimatycznych.

Ze Wstępu

Dr hab. Łukasz Gacek pracuje w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik dwóch rocznych staży naukowo-badawczych w Fudan University oraz Xiamen University w Chinach. Specjalizuje się w tematyce współczesnych systemów politycznych, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej. Autor monografii: Chińskie elity polityczne w XX wieku (Kraków 2009), Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (Kraków 2012), Azja Centralna w polityce energetycznej Chin (Kraków 2013), oraz współautor (wraz z Ewą Trojnar) książki Pokojowe negocjacje czy twarda gra. Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską (Kraków 2012), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Książka "Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój - ochrona środowiska - gospodarka niskoemisyjna" - Łukasz Gacek - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka posiada 278 stron i została wydana w 2014 r. Cena 45.24 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I
Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska

I.Zrównoważony rozwój
I.1. Operacjonalizacja pojęcia
I.2. Efektywność energetyczna
I.3. Chiny a koncepcja zrównoważonego rozwoju
I.4. Zrównoważony rozwój a sprawy społeczne
I.5. Strategia na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju działalności badawczo-rozwojowej

II. Ochrona środowiska
II.1. Wpływ zmian klimatycznych na Chiny
II.2. Ochrona środowiska w Chinach
II.3. Stan środowiska naturalnego i wyzwania przed nim stojące
II.4. Koszty zanieczyszczeń środowiskowych
II.5. Rozwój ekologicznego transportu
II.6. Zanieczyszczenia powietrza
II.7. Skażenie wód
II.8. Skażenie gleb
II.9. Społeczna percepcja kwestii środowiskowych

CZĘŚĆ II
W kierunku gospodarki niskoemisyjnej

III. Zielony rozwój
III.1. Plan wsparcia dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki w Chinach
III.2. Paliwa kopalne podstawowymi źródłami energii na świecie

IV. Węgiel
IV.1. Potencjał zasobowy węgla w Chinach
IV.2. Restrukturyzacja sektora węglowego
IV.3. Przeszkody dla rozwoju górnictwa węglowego
IV.4. Czyste technologie węglowe
IV.5. Sekwestracja dwutlenku węgla
IV.6. System handlu emisjami CO2

V. Gaz ziemny
V.1. Chiny w obliczu rosnącego popytu na gaz ziemny
V.2. Import gazu rurociągami
V.3. Import skroplonego gazu
V.4. Zagospodarowanie złóż niekonwencjonalnych
V.4.1. Gaz zamknięty (tight gas)
V.4.2. Metan z pokładów węgla (coal bed methane)
V.4.3. Złoża palnego lodu (combustible ice)
V.4.4. Gaz ziemny z łupków (ac)
V.4.5. Wyzwania dla rozwoju sektora wydobycia gazu ziemnego z łupków

VI. Odnawialne źródła energii
VI.1. Energia z wody
VI.2. Energia jądrowa
VI.3. Energia wiatrowa
VI.4. Energia słoneczna
VI.5. Biomasa
VI.6. Geotermia

VII. Współpraca zagraniczna na polu zielonej energii ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską
VII.1. Stany Zjednoczone
VII.2. Unia Europejska

Wnioski końcowe
Bibliografia
Spis tabel

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]