pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka

Autor książki:

Krystyna Chałas

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Oprawa: twarda
Ilość stron: 422 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788373635555
ISBN: 978-83-7363-555-5
Data: 2007-06-21
Cena wydawcy: 45.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I
Wybrane pedagogiczne inspiracje integralnego rozwoju człowieka
1. Integralny rozwój osoby w ujęciu Karola Wojtyły
2. Koncepcja integralnego wychowania i rozwoju w ujęciu Stefana Kunowskiego
3. Środowisko wychowawcze a integralny rozwój osoby

ROZDZIAŁ II
Fenomenologiczny opis wartości wiejskich
1. Pojęcie i rodzaje wartości wiejskich
2. Wartości wsi tradycyjnej i współczesnej
3. Analiza wybranych wartości wiejskich
3.1. Przyroda
3.2. Ziemia
3.3. Rodzinne gospodarstwo rolne
3.4. Rodzina wiejska
3.5. Gospodarstwo domowe
3.6. Praca na roli
3.7. Godność rolnika
3.8. Kultura ludowa
4. Współczesne zagrożenia wartości wiejskich

ROZDZIAŁ III
Teoretyczne podstawy integralnego wychowania ku wartościom wiejskim
Potrzeba wychowania ku wartościom wiejskim
Sytuacja wychowawcza i jej specyfika w szkole wiejskiej
Funkcja wartości wiejskich w integralnym rozwoju wychowanka
Proces wychowania ku wartościom wiejskim
4.1. Wartości wiejskie w aspekcie celów wychowania.
4.1.1. Godność rolnika
4.1.2. Rodzina wiejska
4.1.3. Ziemia
4.1.4. Praca na roli
4.1.5. Gospodarstwo rolne
4.1.6. Gospodarstwo domowe
4.1.7. Kultura ludowa
4.1.8. Przyroda
4.2. Wybrane elementy procesu wychowania ku wartościom wiejskim
4.2.1. Wychowanie ku zachowaniu, poszanowaniu, afirmacji i obrony godności rolnika
4.2.2. Wychowanie zorientowane na poszanowanie i budowanie rodziny wiejskiej
4.2.3. Wychowanie ku miłości ziemi
4.2.4. Wychowanie do pracy przez pracę na roli
4.2.5. Wychowanie zorientowane na rozwój gospodarstwa rolnego
4.2.6. Wychowanie zorientowane na poszanowanie i rozwój gospodarstwa domowego
4.2.7. Wychowanie zorientowane w stronę kultury ludowej
4.2.8. Wychowanie zorientowane na poszanowanie i ochronę przyrody

ROZDZIAŁ IV
Podmiotowe uwarunkowania szans wychowania ku wartościom wiejskim na podstawie opinii badanych podmiotów szkoły
1. Postrzeganie wsi jako źródła wartości przez badane podmioty edukacji
2. Wieś jako szansa twórczego rozwoju w opinii badanych
3. Stosunek do wartości wiejskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej
4. Przyszłość wsi a urzeczywistnianie wartości wiejskich w opinii badanych
5. Postrzeganie przez młodzież związku między wartościami wiejskimi a integralnym rozwojem człowieka
6. Wychowanie ku wartościom wiejskim w badanych szkołach
7. Wychowanie ku wartościom wiejskim w rodzinie

Zakończenie

DODATEK Zarys programów wychowania ku wartościom wiejskim 1. Ku mojej godności i godności rolnika 2. Wychowanie w rodzinie wiejskiej 3. Ziemia wartością "przypisaną" wsi i urzeczywistnianą przez wieś 4. W poszanowaniu pracy rolnika 5. Gospodarstwo rolne - warsztatem pracy rodziny wiejskiej 6. Gospodarstwo domowe - ogniskiem domowym 7. W stronę kultury ludowej 8. Przyroda źródłem życiodajnych sił Bibliografia

Książka "Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka" - Krystyna Chałas - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.