pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia. Polacy wobec świata w polskiej myśli społecznej i politycznej na Pomorzu w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku

Autor książki:

Ryszard Michalski

Dane szczegółowe:
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Rok wyd.: 2001
Oprawa: miękka
Ilość stron: 109 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788323113393
ISBN: 83-231-1339-4
Data:2001-01-27
pozycja niedostępna

Opis książki:

(...)Pomorzanie różnili się od Polaków zamieszkujących ziemie polskie pod panowaniem rosyjskim i austriackim. Były to odmienności kulturowe i polityczne. W okresie międzywojennym również dzieliła ich często odmienna ocena kierunków politycznych i systemów wartości. Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie wartości uniwersalnych upowszechnianych przez polską myśl społeczną i polityczną na Pomorzu w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w., a także konkretnych zagrożeń, stanowiących niebezpieczeństwo dla Rzeczypospolitej i tego regionu. Terytorialnie praca obejmuje Pomorze Gdańskie dzielące się na dwie rejencje: gdańską i kwidzyńską. Ten obszar zamykał się w granicach dawnych Prus Królewskich (Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska oraz Warmia z okręgami Malborka i Elbląga). W literaturze przedmiotu używa się również nazwy Prusy Zachodnie (Westpreussen), wprowadzonej w obieg przez zaborcę. Dotyczy to lat 1850-1919. Jeśli idzie o okres po 1920 r., praca obejmuje obszar województwa pomorskiego w jego granicach administracyjnych ukształtowanych po l VIII 1919 r. i obowiązujących do l IV 1938 r., czyli do momentu wejścia w życie nowego podziału administracyjnego i powiększenia wspomnianego terytorium do tzw. Wielkiego Pomorza. Mając świadomość funkcjonowania tego regionu w różnych strukturach administracyjnych w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w., będziemy posługiwać się określeniem Pomorze.
W badaniach nad polską myślą społeczną i polityczną rodzącą się w tym okresie w dzielnicy pruskiej, a potem w II Rzeczypospolitej głównym źródłem dla historyka jest polskie piśmiennictwo, pamiętniki oraz dokumenty dotyczące działalności organizacji politycznych, kulturalnych i ekonomicznych. To właśnie literatura, tania prasa polska ukazująca się na terenie Pomorza (oraz Wielkopolski, Górnego Śląska oraz Warmii i Mazur), przekształcająca postawę polityczną ludności polskiej, a także praktyka polityczna, kulturalna i ekonomiczna powodowały, iż w tym zaborze następował proces tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Warto pamiętać, iż polska myśl społeczna i polityczna z dzielnicy pruskiej różniła się od koncepcji intelektualnych i praktycznych zrodzonych w owym czasie w Królestwie Polskim i w Galicji. W ramach poszczególnych zaborów wykształcił się odmienny typ mentalności, bowiem w każdym z nich inne przesłanki kształtowały tworzoną przez Polaków myśl polityczną.

Książka "Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia. Polacy wobec świata w polskiej myśli społecznej i politycznej na Pomorzu w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku" - Ryszard Michalski - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Książka posiada 109 stron i została wydana w 2001 r.

Spis treści:

Wartości (Uwagi wstępne * Piśmiennictwo polskie oraz praktyczne koncepcje "pracy organicznej" i "romantyczno-insurekcyjnej" na Pomorzu w latach 1850-1919 * Polska myśl społeczna i polityczna na Pomorzu w latach 1920-1939 Rola polskiej myśli społecznej i politycznej na Pomorzu w procesie narodowotwórczym)

Zagrożenia (Uwagi wstępne * Nacjonalizm niemiecki. Niemcy Hohenzollernów, Republika Weimarska, Trzecia Rzesza - hitleryzm * Nacjonalizm rosyjski. Rosja Romanowów, Rosja Sowiecka - komunizm 70 Socjalizm i komunizm w Polsce * Faszyzm włoski * Liberalizm * Autorytaryzm)

Die universellen Werte und konkrete Gefahrengebiete. Polen angesichts der Welt in dem polnischen gesellschaftlichen und politischen Gedanken in Pommern in der zweiten Haelfte des XIX.Jhs. und der ersten Haelfte des XX.Jhs.