pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka...
»
»
książka:

U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka - historia. Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej. Tom 1

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 340 s.
Wymiar: 176x250 mm
EAN: 9788377025437
ISBN: 978-83-7702-543-7
Data: 2013-02-12
Cena: 29.25  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 0.75 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka - historia. Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej. Tom 1 - Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał - opis książki:

Wstęp
Nauki pedagogiczne wobec wyzwań współczesności

Ks. Marian Nowak: Specyfika pedagogiki i jej tożsamość (w kontekście jubileuszu Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II w Lublinie)
Specificity of pedagogy and its identity (in the context of the jubilee of the institute of pedagogy of John Paul II KUL in Lublin, Poland) (Summary)

Piotr Magier: Pedagogika ogólna w strukturze nauk pedagogicznych
General pedagogy in pedagogical science structure (Summary)

Stanisław Palka: Zróżnicowanie w metodologii badań pedagogicznych wielowymiarowości rozwoju człowieka
The differentiation in the methodology of pedagogical studies in the human development (Summary)

Ks. Zenon Uchnast: Integralny rozwój człowieka. Podejście synergetyczne
Man’s integral development. The synergetic approach (Summary)

Barbara Kiereś: Od wiedzy o człowieku do sztuki wychowania
From the knowledge of human to art of education (Summary)

Ks. Leszek Waga: Analiza porównawcza podstaw metodologicznych pedagogiki i pracy socjalnej
Comparative analysis of methodological basics of pedagogy and social work (Summary)

Jerzy Nikitorowicz: Wspieranie rozwoju tożsamości wielowymiarowej współczesnym wyzwaniem wychowania w warunkach wielokulturowości
Supporting of multidimensional identity development as a current challenge for education in multicultural conditions (Summary)

Monika Skop: Niepełnosprawność wyzwaniem systemu edukacyjnego
Disability challenge for education (Summary)

Biografistyka pedagogiczna

Wanda Maria Dróżka: O potrzebie integracji osobowości, wiedzy i doświadczenia w kształceniu i rozwoju zawodowym nauczycieli, na kanwie autobiografii i pamiętników różnych pokoleń nauczycieli
About the need of personal integrity, knowledge and experience in education and professional development of teachers, based on autobiographies and memoires (Summary)

Grażyna Karolewicz: Refleksje młodzieży akademickiej na temat znaczenia religii i patriotyzmu w wychowaniu człowieka. Ze wspomnień pedagoga
The reflections of the academic youth about the importance of religion and the patriotism in human education. From the memories of the educator (Summary)

Zdzisław Krzyżanowski: Filary nauczycielstwa w Bogorii w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku
Pillars of teaching in Bogoria in 1920s and 1930s (Summary)

Katarzyna Kosacka: Koło misyjne przykładem krzewienia wartości wśród młodych ludzi w Szkole Podstawowej nr 10 w Zamościu
Circle of missionary as an example of promoting values among young people in Primary School No. 10 in Zamość (Summary)

Mariya Chepil: Humanistyczne podstawy systemu pedagogicznego Wasyla Suchomlińskiego
The humanistic basis of Vasyl’ Sukhomlynskyi s pedagogical system (Summary)

Ryszard Skrzyniarz: Kariera naukowa prof. Stefana Kunowskiego (1909-1977)
The scientific career of Prof. Stefan Kunowski (1909-1977) (Summary)

Ks. Edward Walewander: Pedagogia życia profesora Mieczysława Wieliczki (1935-2009)
The pedagogy of life of Prof. Mieczysław Wieliczko (1935-2009) (Summary)

Elżbieta Krzewska: "Syn tej ziemi, przeszłość jej miłował, odgrzebywał i opowiadał, a skarby czcić uczył". Program wychowania patriotycznego Józefa Apolinarego Rollego
"Son of this land, who loved her bygone, discovered it and told, and taught to venerate its treasures". Joseph Apollinaris Rolle s the program of patriotic education (Summary)

Pedagogika na przestrzeni dziejów

Edmund Kuryluk: Rola edukacyjna teatrów w kolegiach jezuickich
The educational role of the theatre in Jesuit colleges (Summary)

Renata Bednarz-Grzybek: Wokół pedagogiki na łamach czasopisma "Bluszcz" (1865-1939)
Around pedagogy on pages of "Bluszcz" [Ivy] (1865-1939) (Summary)

Katarzyna Braun: Pedagogika chrześcijańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Źródła i kierunki rozwoju
The Christian pedagogy at the Catholic University of Lublin. The sources and directions for the development (Summary)

Marian Surdacki: Geneza i rozwój Katedry Historii Opieki Społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
The origin and development of the Department of History of Social Care at the Catholic University of Lublin (Summary)

Ryszard Skrzyniarz: Katedra Biografistyki Pedagogicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Perspektywy rozwoju
The Department of Pedagogical Biographistics at the Catholic University of Lublin. The perspectives of development (Summary)

Książka „U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka - historia. Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej. Tom 1” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 340 stron i została wydana w 2012 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka..."
Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał (red.) - autor m.in.:
Wychowanie wobec współczesnych - okładka książki
Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych.... Dorota Bis, Ewa Smołka, Ryszard Skrzyniarz (red.);
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Teologia moralna szczegółowa - okładka książki
Teologia moralna szczegółowa o. Henryk Ćmiel OSPPE
W krainie bezżenności - okładka książki
W krainie bezżenności ks. Piotr Mazurkiewicz
Produkty podobne:
Religijno-moralny wymiar rozwoju - okładka książki
Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania Alina Rynio, Katarzyna Braun, Anna Lendzion, Danuta Opozda (red.)
Źródła wielkości mistrzów. Księga - okładka książki
Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa... Marian Nowak, Roman Jusiak, Jolanta Mazur (red.)
Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego - okładka książki
Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i... Anna Walczak, Alina Wróbel, Marcin Wasilewski (red.)