pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
Testamenty ewangelików reformowanych - okładka książki
książka:

Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

autor: Urszula Augustyniak

Dane szczegółowe:

Cena: 45.83  Cena wydawcy: 47.00 zł Oszczędzasz: 1.17 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 7 dni

Opis:

Prof. zw. Urszula Augustyniak jest historykiem epoki nowożytnej, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu kultury politycznej, wojskowości i stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1. połowie XVII stulecia. Opublikowała m.in. monografie naukowe: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981); Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989); Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999); Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (2001); W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004); Państwo świeckie czy księże Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów (2013); podręcznik akademicki Historia Polski 1572-1795 (2008) oraz edycje źródłowe: „Spisek orleański” w latach 1626-1628 (wraz z W. Sokołowskim; 1990) i Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim (wydanie pierwsze 1992, wydanie drugie 2014).

Pierwsze wydanie niniejszej edycji źródłowej ukazało się w 1992 r. pt. Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 250. Obecne drugie wydanie zostało poszerzone o cztery dokumenty: Testament Marcina Pawłowicza Szwaba z 20 X 1606 r.; Akt fundacji zboru ewangelicko‐reformowanego w Smorgoniach przez Krzysztofa Zenowicza, wojewodę brzesko‐litewskiego z 23 VIII 1612 r.; Zapis testamentowy Katarzyny z Oborskich Grabowskiej, stolnikowej witebskiej na kształcenie czterech młodzieńców wyznania reformowanego w szkołach ewangelickich w Wielkim Księstwie Litewskim z 4 VI 1727 r. oraz Suplement z 29 XII 1729 r. do testamentu Katarzyny z Oborskich Grabowskiej, stolnikowej witebskiej z 19 III t.r. W testamentach nr 1 i 14 zmieniono podstawę źródłową, wykorzystując lepsze kopie, natomiast testamenty nr 2 i 6 opublikowano na podstawie przekazów rękopiśmiennych - zgodnie z sugestiami recenzentów wydania pierwszego.

Spis treści:

Wstęp
Zasady wydawnicze
1. Mikołaj Radziwiłł zw. Czarnym, kanclerz wielki litewski i wojewoda wileński
2. Jerzy Zenowicz, kasztelan smoleński
3. Mikołaj Radziwiłł, wojewoda nowogródzki
4. Marek Ławrynowicz Wnuczko, ciwun retowski
5. Jan Janowicz Hlebowicz, wojewoda trocki
6. Krzysztof Radziwiłł zw. Piorunem, wojewoda wileński i hetman wielki litewski
7. Marcin Pawłowicz Szwab
8. Krzysztof Juriewicz Zenowicz, wojewoda brzesko‐litewski
8a. Akt fundacji zboru ewangelicko‐reformowanego w Smorgoniach
9. Jerzy Radziwiłł, kasztelan trocki
10. Krzysztof Mikołaj Dorohostajski, marszałek wielki litewski
11. Krzysztof II Radziwiłł, hetman polny (następnie wielki) litewski, wojewoda wileński
12. Janusz Radziwiłł, kasztelan wileński
13. Władysław Dorohostajski, cześnik litewski
13a. Zapis testamentowy Władysława Dorohostajskiego, cześnika litewskiego, na zbory ewangelickie w jego dobrach
14. Anna Maria Radziwiłłowa, koniuszyna litewska
15. Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski
16. Katarzyna z Radziwiłłów Hlebowiczowa, wojewodzina wileńska
17. Katarzyna z Oborskich Grabowska, stolnikowa witebska
17a. Zapis testamentowy Katarzyny z Oborskich Grabowskiej, stolnikowej witebskiej
17b. Suplement do testamentu Katarzyny z Oborskich Grabowskiej, stolnikowej witebskiej
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks miejscowości
Indeks osób

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Urszula Augustyniak - autor m.in.:

Charitas Miłosierdzie i opieka - okładka książki
Charitas Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii,... Urszula Augustyniak, Andrzej Karpiński (red.);
Wazowie i królowie - rodacy - okładka książki
Wazowie i królowie - rodacy Urszula Augustyniak;

Kupujący Testamenty ewangelików reformowanych... zamówili również:

Wazowie i królowie - rodacy - okładka książki
Wazowie i królowie - rodacy Urszula Augustyniak

Produkty podobne:

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. - okładka książki
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy.... Andrzej Rachuba (red.), Uładzimir Jamialjanczyk, Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba (red.)
Czwartek, 19 Kwietnia 2018 roku.