pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Książki »
»
Teatr warty przypomnienia. Seria: Sceny znaku 3
książka:

Teatr warty przypomnienia. Seria: Sceny znaku 3

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2018
Oprawa: miękka
Ilość stron: 202 s.
Wymiar: 167x230 mm
EAN: 9788380616233
ISBN: 978-83-8061-623-3
Data: 2019-02-13
31.20  32.00  0.8 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Teatr warty przypomnienia. Seria: Sceny znaku 3 - Witold Wołowski, Jarosław Cymerman - opis książki:

Teatr warty przypomnienia jest trzecią monografi ą zbiorow ą zwi ą zan ą z mi ę dzynarodowym projektem naukowym Sceny Znaku (Scenes du Signe). Zainicjowany w 2016 r., zaowocowa ł on m.in. dwoma tomami artyku łó w wydanymi w j ę zyku francuskim przez Petera Langa - Le thedtrea (re)decouwir I i II- dzi ę ki wsparciu finansowemu Institut Universitaire de France i Wydzia ł u Nauk Humanistycznych KUL.

jarosł aw cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Sk ł odowskiej w Lublinie) - teatrolog i literaturoznawca, adiunkt w Pracowni Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej, kierownik Muzeum Literackiego w Lublinie, oddzia ł u Muzeum Lubelskiego. Zajmuje si ę histori ą teatru, dramaturgi ą XIX i XX wieku, a tak że twórczością  Józefa Czechowicza. Wsp ół autor ksi ąż ki Scena Lublin poświęconej dziejom lubelskich widowisk. Wsp ół redaktor m. in. krytycznej edycji Utwor ó w dramatycznych Józefa Czechowicza w serii Pism zebranych tego autora (2011), monografii Muzyczno ść w dramacie i teatrze (2013) oraz Dramat poetycki XX wieku (2018), sta ł y wsp ół pracownik miesi ę cznika „ Teatr" i kwartalnika „ Akcent".

witold Woł ows Ki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw ł a II) - romanista--teatrolog, profesor w Instytucie Filologii Roma ń skiej; swoje g łó wne prace po ś wi ę ci ł tw ó rczo ś ci Francois Billetdoux, interferencjom gatunkowym w obszarze dramatu, liryki i narracji oraz teorii teatru w jego powi ą zaniach z innymi mediami (pantomima, film, radio). W ramach grantu NCN (2011-2013) napisa ł pierwsz ą polsk ą monografi ę o didaskaliach (Didaskalia i didaskaliczno ść w dramacie i nie tylko). Jest tak ż e wsp ół autorem i wsp ół redaktorem ksi ąż ek z dydaktycznej serii „ Nese-serek Romanisty". W 2016 r. zainicjował cykl spotkań i prac teatrologicznych pt. Sceny Znaku, w który włączyły się w r óż nej formie inne o ś rodki badawcze i kulturalne (UMCS, Institut Universitaire de France, Muzeum Literackie w Lublinie).

Książka „Teatr warty przypomnienia. Seria: Sceny znaku 3” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 202 stron i została wydana w 2018 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Teatr warty przypomnienia. Seria: Sceny znaku 3"
Witold Wołowski, Jarosław Cymerman (red.) - autor m.in.:
Organizacja dyskursu naukowego. - okładka książki
Organizacja dyskursu naukowego. Organisation du... Katarzyna Wołowska, Witold Wołowski;
Muzyczność w dramacie i teatrze - okładka książki
Muzyczność w dramacie i teatrze Elżbieta Rzewuska, Jarosław Cymerman (red.);
Glissades. Melanges offerts a Alfons - okładka książki
Glissades. Melanges offerts a Alfons Pilorz a... Janusz Bień, Magdalena Sowa, Witold Wołowski (red.);
Produkty podobne:
Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny - okładka książki
Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr... Urszula Aszyk, Piotr Olkusz (red.)
Pedagogiczne aspekty procesu kreowania - okładka książki
Pedagogiczne aspekty procesu kreowania postaci... Agnieszka Włoch, Klaudia Maćkowiak (red.)
Dziennik 2005 - 2006 - okładka książki
Dziennik 2005 - 2006 Krystyna Janda