pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Didaskalia i didaskaliczność. W dramacie i nie tylko

Autor książki:

Witold Wołowski

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2016
Oprawa: twarda
Ilość stron: 414 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788380611276
ISBN: 978-83-8061-127-6
Data: 2016-04-21
42.53 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Didaskalia i didaskaliczność. W dramacie i nie tylko.

Książka "Didaskalia i didaskaliczność. W dramacie i nie tylko" - Witold Wołowski - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 414 stron i została wydana w 2016 r. Cena 42.53 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Uwagi dotyczące strategii cytowania i tłumaczenia

Od autora

1. Uwagi wstępne
1.1. Didaskalia i didaskaliczność
1.2. Wąsko i szeroko
1.3. Rozwój i perspektywy studiów nad didaskaliami
1.4. Didaskalia a kanały komunikacji
1.5. Didaskalia jako premedium i hipermedium
1.6. Podział materii w werbodiegezie dramatycznej
1.7. Didaskalia - tekst poboczny?
1.8. Styl didaskaliczny
1.9. Podziały, klasyfikacje, nazwy
1.10. Te didaskalia, ta didaskalia, te dwie didaskalie

2. Didaskalia w dramacie i teatrze
2.1. Krótka (?) historia didaskaliów
2.2. Wokół definicji
2.2.1. Kilka definicji pojęcia didaskaliów
2.2.2. Definicja topologiczna i dysymilacja polaryzacyjna
2.2.3. Didaskalia jako element definicyjny tekstu dramatycznego
2.2.4. Jak dzielić materię tekstową w dramacie?
2.3. Didaskalia a typografia, interpunkcja i inne znaki graficzne
2.3.1. Czerwone i czarne
2.3.2. Didaskalia w kursywach i bez kursyw
2.3.3. Myślnik i inne znaki interpunkcyjne jako modulatory didaskaliczne
2.3.4. Cudzysłów i kursywa jako didaskaliczne modulatory tonalne
2.3.5. Nawias kwadratowy
2.4. Kto mówi (do nas) w didaskaliach?
2.4.1. Didaskaliczne podmioty mówiące: od ja do my
2.4.2. Głos didaskaliczny a narracja (didaskal-przedstawiacz)
2.4.3. Autor-poeta-didaskal
2.4.4. "Autor totalny" czy koordynator dramatyczny?
2.5. Ekspansja ilościowa, wzbogacenie stylistyczne, funkcyjne i pragmatyczne didaskaliów
2.5.1. Rozbudowa i estetyzacja list postaci
2.5.2. Stylistyczne, funkcyjne i pragmatyczne wzbogacanie didaskaliów diegetycznych
2.5.3. Literaryzacja i poetyzacja didaskaliów
2.5.4. Poszerzenie palety funkcyjnej
2.5.4.1. Didaskalia jako spoiwo narracyjne
2.5.4.2. Didaskalia jako ostatni akord, czyli coda didaskaliczna
2.5.4.3. Didaskalia na wesoło i z metadystansem
2.5.4.4. Didaskalia jako budulec świata dzieła: odbiorca konstruktorem
2.6. Świat dzieła: didaskalia a paratekst, perytekst, metatekst
2.6.1. Preliminaria i peryferia tekstu dramatycznego
2.6.2. Świat dzieła - światy przedstawione i przedstawiające
2.6.3. Rozbudowa wewnątrztekstowego świata przedstawiającego a efekty didaskalizacji
2.6.4. Didaskalia podziałów sekwencyjnych i podtytuły
2.7. Didaskalia osobowe i Dramatis personae
2.7.1. Spisy postaci autonomiczne i nieautonomiczne
2.7.2. Spisy autonomiczne reiterowane
2.7.2.1. Redukcja spisów postaci i typy wskaźników osobowych
2.7.2.2. Spisy postaci z profilem tożsamościowym
2.7.2.3. Wewnętrzne podziały i uporządkowanie list postaci
2.7.3. Nieautonomiczne listy postaci
2.7.3.1. Prezentacja postaci we wstępnych didaskaliach diegetycznych
2.7.3.2. Prezentacja postaci w dialogu
2.7.3.3. Autoprezentacja postaci
2.7.3.4. Paradidaskaliczna prezentacja postaci
2.7.4. Didaskalia źródła mowy7
2.8. Didaskalia a dialog
2.8.1. Komplementarność didaskaliów i dialogu
2.8.2. Redundancja didaskaliów względem dialogu
2.8.3. (Kon)fuzja didaskaliów i dialogu
2.8.3.1. Repliki intradidaskaliczne
2.8.4. Rozbieżność didaskaliów i dialogu, czyli "sprzeczne zeznania"
2.9. Zakres i kierunek działania didaskaliów
2.9.1. Ramowe określenie zasięgu
2.9.2. Proleptyczne (progresywne) i punktowe określenie zasięgu
2.9.3. Analeptyczne (regresywne) określenie zasięgu
2.9.4. Graficzne określenie zasięgu
2.10. Didaskalia jako replika
2.10.1. Didaskalia w scenach i sztukach semi-pantomimicznych
2.10.2. "Dialog" mimiczny
2.11. Didaskalia a inscenizacja
2.11.1. Od autorytarności do ad libitum
2.11.2. Utopia i konieczność przekładu
2.11.3. Didaskalia niesceniczne
2.11.4. Didaskalia wypowiadane i uobecniane na scenie
2.11.4.1. Wygłaszanie zewnętrznych didaskaliów diegetycznych
2.11.4.2. Sceniczny głos didaskaliów wewnętrznych i paradidaskaliów
2.11.4.3. Tablice, napisy, transparenty i inne strategie didaskaliczne
2.12. Didaskalia muzyczne
2.12.1. Muzyczność sygnalizowana werbalnie
2.12.2. Notacje werbograficzne i graficzne
2.13. Didaskalia wielopoziomowe, ikonosyntaktyczne i graficzne
2.13.1. Didaskalia wielopoziomowe
2.13.2. Didaskalia ikonosyntaktyczne
2.13.3. Didaskalia graficzne
2.14. (Niejasny) obszar didaskaliów wewnętrznych i paradidaskaliów
2.14.1. Aspekty didaskaliczności wewnętrznej
2.14.2.Tradycyjne didaskalia wewnętrzne
2.14.3. Paradidaskalia a perydiegeza
2.14.4. Paradidaskalia w teatralnej narracji pośredniczącej
2.14.5. Paradidaskalia upostaciowione
2.15. Didaskalia w scenariuszach (panto)mimicznych
2.15.1. Didaskalia w scenach niemych: proteza narracyjna
2.15.2. Scenariusz mimiczny jako tekst didaskaliczny
2.15.2.1. Przytoczenie i opis aktu mowy jako sugestia didaskaliczna
2.15.2.2. Didaskalia mimiczne a językowe nadkodowanie gestokinezy

3. Didaskalia poza dramatem i teatrem
3.1. Didaskaliczność a wielokanałowość komunikacji
3.1.1. Różne aspekty pojęcia dwukanałowości i wielokanałowości komunikacyjnej
3.1.2. Scena językowa, czyli teatralność komunikacji
3.1.3. Między poetyką a mediologią
3.2. Didaskalia i formy pokrewne poza teatrem
3.2.1. Didaskalia w Biblii (przykład Psalmów)
3.2.2. Didaskalia w scenariuszu filmowym i filmie
3.2.2.1. Didaskalia a napisy filmowe/telewizyjne
3.2.2.2. Didaskalia w scenariuszu reportażu filmowego
3.2.3. Didaskalia w dialogu (rozumianym jako gatunek literacki)
3.2.4. Didaskalia w wywiadzie i pseudo-wywiadzie
3.2.5. Didaskalia w mononarracji scenicznej
3.2.6. Didaskalia w powieści
3.2.6.1. Didaskaliczna presygnalizacja źródła mowy w powieści
3.2.6.2. Odczytywanie tekstów dramatycznych w powieści
3.2.6.3. Rozwarstwienie toku narracji
3.2.6.4. Narracja didaskaliczna w powieści
3.2.6.5. Opowieść scenaryczna
3.2.6.6. Presygnalizacja postaci w powieści
3.2.6.7. Ilustracja jako didaskalia
3.2.7. Didaskalia w poezji
3.2.7.1. Parenteizacja w poezji
3.2.7.2. Didaskaliczna presygnalizacja podmiotu mówiącego w poezji
3.2.7.3. Kursywa w poezji
3.2.7.4. Wiersze dialogowe i wiersze w formie miniatur dramatycznych
3.3. Parenteizacja, czyli "nawiasem mówiąc"
3.3.1. Paroksyzm nawiasowania
3.3.2. Nawias jako autodidaskalia
3.3.3. Nawias jako sygnalizacja repliki wypowiadanej na stronie (apartu)
3.3.4. Przypadki parenteizacji jednostronnej: La Locandiera
3.4. I tak dalej

4. Podsumowanie
4.1. Spojrzenie holistyczne
4.2. Aparat didaskaliczny
4.3. Światy przedstawiające i przedstawiane
4.4. Didaskalia do czytania i projektowania "teatrów niemożliwych"
4.5. Paratekst? - raczej nie
4.6. Didaskalia i interferencje rodzajowe
4.7. Didaskalia w tańcu
4.8. Didaskalia "jak malowane"
4.9. Didaskalia w codziennej komunikacji
4.10. Didaskalia ludyczne
4.11. Funkcje didaskaliów - synopsis

Bibliografia
Prace teoretyczne i komentarzowe
Webografia
Utwory dramatyczne i teatralne, teksty literackie i inne materiały o charakterze artystycznym (analizowane i wzmiankowane w niniejszej pracy)

Aneks:
Główne systematyzacje i klasyfikacje zaproponowane w obszarze badań nad didaskaliami

Indeks