pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy

Autor książki:

Elżbieta Szczot, Jacek Szczot

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 324 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788380611443
ISBN: 978-83-8061-144-3
Data: 2015-11-10
29.25 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 7 dni

Opis książki:

Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy.

Książka "Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy" - Elżbieta Szczot, Jacek Szczot (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 324 stron i została wydana w 2015 r. Cena 29.25 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

Wstęp
Вступ

Słowo wprowadzające
Передмовa

Krzysztof Pietkiewicz
Państwo kozackie i jego tradycja historiograficzna jako wzorzec Euromajdanu
Кшиштоф Пєткєвіч
Козацька держава та її історіографічна традиція як зразок євромайданy

Dominik Kubicki
Niepowtarzalność perspektywy kształtowania się wspólnoty polityczno-kulturowej Polski i Rusi-Ukrainy w dziejach a jej współczesne konsekwencje - aż po obecne wydarzenia rewolucji godnościowej kijowskiego Majdanu
Домінік Кубіцкі
Унікальність перспективи формування політико-культурного співтовариства Польщі і Русі-України в історії та її наслідків аж до сучасних подій революції гідності київського Майдану

Petro Kraluk
Problemy integracji Ukrainy z europejską przestrzenią kulturową: polski aspekt
Петро Кралюк
Проблеми інтеграції України в культурний простір Європи: польський аспект

Leon Popek
Nierozliczone relacje polsko-ukraińskie, które rzutują na współczesną i przyszłą wzajemną współpracę (na przykładzie Wołynia)
Леон Попек
Невирішені польсько-українські відносини, які впливають на сучасну і майбутню співпрацю (на прикладі Волині)

Wiktor Hryszczuk
Zasady organizacyjno-prawne integracji europejskiej Ukrainy
Віктор Грищук
Організаційно-правові засади європейської інтеграції України

Mykola Getmańczuk
Eurooptymizm i europesymizm w ukraińskiej retoryce politycznej
Микола Гетьманчук
Єврооптимізм і європесимізм в українській зовнішньополітичній риториці

Андрій Рибак
Стан та перспективи європейської інтеграції України у дискурсі Вікторa Януковича та Миколи Азарова (2010-2013 рр.)
Andrii Rybak
Stan i perspektywy integracji europejskiej Ukrainy w dyskursie Wiktora Janukowycza i Mykoły Azarowa (w latach 2010-2013)

Сергій Штогун
Інтеграція судової системи України в правове поле європи
Sergii Sztogun
Dostosowanie systemu sądownictwa Ukrainy do wymogów prawnych Europy

Віталій Лебедюк
Регіональна політика в Україні після помаранчевої революції: економіка versus політика
Witalij Lebediuk
Polityka regionalna na Ukrainie po pomarańczowej rewolucji: gospodarka versus polityka

Jurij Hofman
Rola Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych w procesie kształtowania polityki wyznaniowej na Ukrainie
Юрій Гофман
Роль Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій у процесі формування політики держави в галузі свободи совісті на Україні

Wiesław Bar
Religia jako faktor w relacjach politycznych. Doceniany czy lekceważony?
Вєслав Бар
Релігія як фактор політичних відносин. Оцінений чи проігнорований?

Elżbieta Szczot, Jacek Szczot
Współpraca transgraniczna przyczynkiem do rozwoju gospodarczego Ukrainy po rewolucji 2014
Ельжбета Щот, Яцек Щот
Транскордонне співробітництво як стимул економічного розвитку України після революції 2014

Halyna Janowicka
Dostosowanie prawa cywilnego Ukrainy do ustawodawstwa Unii Europejskiej
Галина Яновицька
Адаптація цивільного законодавства україни до законодавства Європейському Союзі

Noty o autorach
Відомості про авторів