pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939

Autor książki:

Leszek Ćwikła

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2011
Oprawa: miękka
Ilość stron: 560 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788377023631
ISBN: 978-83-7702-363-1
Data: 2012-03-15
56.55  58.00  1.45 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 3-5 dni

Opis książki:


Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I
Organizacja i zadania administracji publicznej w dziedzinie turystyki
1. Wprowadzenie
2. Centralna administracja rządowa
2.1. Minister Robót Publicznych
2.2. Minister Komunikacji
2.3. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
2.4. Minister Spraw Wewnętrznych
2.5. Minister Spraw Zagranicznych
2.6. Minister Zdrowia Publicznego
2.7. Minister Przemysłu i Handlu
2.8. Minister Pracy i Opieki Społecznej
2.9. Minister Skarbu
2.10. Minister Rolnictwa i Dó Państwowych
2.11. Minister Spraw Wojskowych
2.12. Rada Ministrów
2.13. Komisje międzyministerialne
3. Terytorialna administracja rządowa i samorząd terytorialny
3.1. Wojewoda
3.2. Starosta
3.3. Organy administracji niezespolonej
3.4. Organy samorządu terytorialnego
4. Podsumowanie
Rozdział II
Organizacje społeczne i zawodowe prowadzące działalność w dziedzinie turystyki
1. Wprowadzenie
2. Prawne podstawy funkcjonowania organizacji turystycznych
3. Stowarzyszenia i związki specjalistyczne
3.1. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
3.2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
3.3. Polski Touring Klub
3.4. Automobilklub Polski
3.5. Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej
3.6. Podolskie (Wojewódzkie) Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
3.7. Wołyńskie Towarzystwo Krajoznawcze i Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Łucku
3.8. Robotnicze Towarzystwo Turystyczne w Polsce
3.9. Polski Klub Turystyczny
3.10. Żydowskie Towarzystwo Krajoznawcze
3.11. Związek Polskich Towarzystw Turystycznych
4. Związki dyscyplin sportowych propagujące turystykę
4.1. Polski Związek Narciarski
4.2. Polski Związek Żeglarski
4.3. Polski Związek Kajakowy
5. Inne stowarzyszenia i związki prowadzące działalność w dziedzinie turystyki
5.1. Związek Harcerstwa Polskiego
5.2. Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
5.3. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
5.4. Liga Ochrony Przyrody
5.5. Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich
6. Organizacje popierające rozwój turystyki
6.1. Organizacje zawodowe
6.1.1. Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego
6.1.2. Związek Uzdrowisk Polskich
6.1.3. Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce
6.1.4. Izby przemysłowo-handlowe
6.2. Liga Popierania Turystyki
6.3. Związki popierania turystyki
6.4. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny
6.5. Związek Ziem Górskich
6.6. Związki letniskowe
7. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
8. Podsumowanie
Rozdział III
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie turystyki
1. Wprowadzenie
2. Biura podróży
3. Przedsiębiorstwa hotelarskie i gastronomiczne
4. Przedsiębiorstwa transportowe
4.1. Polskie Koleje Państwowe
4.2. Przedsiębiorstwa transportu drogowego
4.3. Przedsiębiorstwa transportu wodnego
4.4. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego
5. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorców branży turystycznej
5.1. Podatki państwowe
5.1.1. Podatek przemysłowy
5.1.2. Podatek obrotowy
5.1.3. Podatek dochodowy
5.1.4. Państwowy podatek majątkowy
5.1.5. Podatek państwowy od nieruchomości
5.1.6. Kryzysowy dodatek do państwowego podatku od nieruchomości
5.1.7. Opłata patentowa od zakładów sprzedaży trunków
5.2. Podatki komunalne (samorządowe)
5.2.1. Podatek komunalny od przemysłu i handlu
5.2.2. Podatek hotelowy
5.2.3. Podatek od wyszynku i drobnej sprzedaży trunków
5.2.4. Podatek od lokali
5.2.5. Dodatek do podatku państwowego od nieruchomości na rzecz związku samorządu terytorialnego
5.2.6. Dodatek do państwowych podatków od spożycia na rzecz związków komunalnych
5.2.7. Podatki i opłaty drogowe
5.2.8. Opłata rejestracyjna od przedsiębiorstw i zajęć
5.3. Ulgi i zwolnienia podatkowe
6. Podsumowanie
Rozdział IV
Krajowy ruch turystyczny
1. Wprowadzenie
2. Regulacje prawne odnoszące się do czasu wolnego od pracy
3. Inicjatywy władz państwowych w zakresie zagospodarowania turystycznego
4. Uzdrowiska oraz inne miejscowości wypoczynkowe i turystyczne
5. Turystyka wycieczkowa dzieci i młodzieży
6. Zasady korzystania z wód powierzchniowych w celach turystycznych
6.1. Kąpiele
6.2. Pływanie na łodziach
6.3. Wędkarstwo
7. Myślistwo
8. Prace nad ustawą turystyczną
9. Podsumowanie
Rozdział V
Turystyka zagraniczna
1. Wprowadzenie
2. Dokumenty uprawniające do przekraczania granic państwowych
2.1. Paszporty
2.2. Wizy
3. Przepisy dewizowe odnoszące się do turystyki
4. Przepisy celne dotyczące turystów
5. Sprawy graniczne
6. Obowiązek meldunkowy
7. Zagadnienia dotyczące turystyki w umowach międzynarodowych
7.1. Konwencje turystyczne
7.2. Umowy handlowe
7.3. Umowy kolejowe
7.4. Umowy lotnicze
7.5. Umowy samochodowe
7.6. Umowa celna
7.7. Umowy kulturalne
8. Inne postanowienia odnoszące się do turystyki międzynarodowej
9. Podsumowanie
Rozdział VI
Ochrona prawna walorów turystycznych
1. Wprowadzenie
2. Ochrona przyrody
3. Ochrona wód
4. Ochrona zabytków
5. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Резюме

Książka "Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939" - Leszek Ćwikła - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 560 stron i została wydana w 2011 r. Cena 56.55 zł. Zapraszamy na zakupy!

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]