pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
książka:

Prawda w życiu moralnym i duchowym

autor: Dorota Probucka

Dane szczegółowe:

Wydawca: Maximum
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 360 s.
Wymiar: 158x235 mm
EAN: 9788361714163
ISBN: 9788361714163
Data: 2009-06-23
Cena: 34.25  Cena wydawcy: 45.50 zł Oszczędzasz: 11.25 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Prawda w życiu moralnym i duchowym - opis wydawcy:

Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito nawoływał, abyśmy powtarzali nieustannie wielkie słowa, słowa magiczne, abyśmy powtarzali je z uporem. Natomiast w eseju Duszyczka  pisał, że jednym z grzechów śmiertelnych kultury współczesnej jest to, ze małodusznie unika ona frontalnej konfrontacji z wartościami najwyższymi. Niniejsza książka o znamiennym tytule "Prawda w życiu moralnym i duchowym" jest  próbą uniknięcia owego grzechu.  Jej celem jest  właśnie konfrontacja  filozofów, politologów, socjologów z jedną z najwyższych, uniwersalnych wartości -  prawdą. Książka jest dziełem zbiorowym, składa się z 37. artykułów umieszczonych w czterech rozdziałach. Pierwsze dwa, dotyczą miejsca i znaczenia prawdy w życiu moralnym i duchowym człowieka, natomiast kolejne, poszerzają perspektywę poznawczą o ukazanie wartości prawdy w nauce w ogóle i w naukach społecznych w szczególności.
Prawdę trzeba definiować i jednocześnie trzeba nieustannie poszukiwać dla niej adekwatnego miejsca w życiu każdego z nas, w naszych relacjach z innymi i z całym światem. Pytanie starożytnych Rzymian - Quis veritas? oraz jaką rolę  odgrywa prawda w życiu jednostek i  całych społeczeństw? - jest ciągle aktualne. Czyż nie jest tak, że egzystencja ludzka nabiera głębszego sensu dopiero w odniesieniu do prawdy? Atoli życie jednostek i istnienie całych cywilizacji traci swoją duchową moc przetrwania w momencie odwrócenia się od tej wartości.
Czy można zatem żyć bez prawdy? - W sensie biologicznym z pewnością tak, ale w wymiarze głębszym, poza ową cielesność wkraczającym, odwrócenie się od prawdy oznacza śmierć najgorszą z możliwych - śmierć duszy. Wyparcie się prawdy prowadzi bowiem prędzej czy później do dezintegracji psychicznej i intelektualnej człowieka, do dysonansu poznawczego i moralnego, w którym długo egzystować nie można. Wszak uznanie i szacunek dla prawdy  to jeden z  koniecznych warunków  zdrowia psychicznego. Ale o jaką prawdę w tym przypadku chodzi? Wszak wyróżnia się wiele jej wymiarów : poznawczy, metafizyczny, egzystencjalny. Jest "prawda wiary" i "prawda rozumu". Jest "prawda myśli" werbalizowanych w postaci zdań  i "prawda bycia" rozumiana jako tożsamość owych myśli ze słowami i czynami. Niezależnie jednak od tego, jak się ją rozumie, prawda powinna być przewodnikiem, powinna oświetlać mroki naszego świata i naszego życia. Nie bez powodu Cyceron użyje zwrotu Veritatis luce - światło prawdy. Papież Jan Paweł II  mówić będzie o Veritatis splendor - blasku prawdy, a dla Platona świetlana moc prawdy będzie tak wielka, że z konieczności porwie nas ku sobie.
Należy również pamiętać, że od czasów starożytnej Grecji filozofowie złączą prawdę  z innymi wartościami.  Z dobrem, któremu powinna służyć, ze sprawiedliwością, której powinna być wyrazem, ze szczęściem, które powinna warunkować. Prawdę wiązano również z mądrością, wszak zasada mądrości nie może być fałszywa oraz z  poczuciem wolności rozumianej jako duchowe wyzwolenie od zła.
Na zakończenie trzeba podkreślić, że określenie się  człowieka wobec prawdy oznacza moralny wybór i konieczność jego dokonania. Prawda musi pociągać za sobą wybór a tym samym niechęć do kompromisu. Z kompromisem pogodzić się nie daje, bo w swej naturze jest bezkompromisowa. Kompromis bowiem oznacza zgodę na zatarcie prawdy, na "zmącenie czystej wody" jak mówili Stoicy i uznanie owego zmętnienia za stan nie tylko naturalny ale wzorcowy.
Co zatem należy czynić aby owego poznawczego i moralnego zmętnienia w sobie uniknąć i nie paść jednocześnie jego ofiarą ze strony innych? Filozofowie odpowiadają, że trzeba pielęgnować w sobie "dobry umysł" - bona mens. Umysł, który zdąża ku temu co prawe i uczciwe, który nie służy wyłącznie jednostkowym lub zbiorowym interesom, który nie daje się zinstrumentalizować, podporządkować i zastraszyć. Umysł, który realizuje "posługę dążenia do prawdy".
                                       
                          Dorota Probucka

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. PRAWDA W ŻYCIU MORALNYM
Halina Promieńska
Prawda jako kategoria epistemologiczna, moralna i psychologiczna. Pytanie o suwerenność prawdy
Marian Grabowski
Uwagi o miłości do prawdy
Adam Adamski COr
Koncepcja prawdy jako wybór moralny człowieka
Katarzyna Haremska
My, prawdomówni
Piotr Domeracki
W poszukiwaniu aksjoetyki prawdy
Anna Drabarek
Prawdziwe, czyli niebudzące wątpliwości poznanie dobra na podstawie rozważań Franza Brentana
Janusz Andrzej Majcherek
O usytuowaniu prawdy w etyce dziennikarskiej
Katarzyna Liszka
Prawda pamięci, pamięć o prawdzie. Między etycznym a prawnym aspektem dawania świadectwa
Józef Kożuchowski
Prawda w życiu moralnym i duchowym człowieka. Spojrzenie Josefa Piepera
Piotr Bartula
Hamlet i prawda
Waldemar Kmiecikowski
Prawda moralna w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca
Antonina Sebesta
Wartość prawdy w życiu rodzinnym
Andrea Lesková
Te Truth in Parent – Child Relationship
Milan Jozek
Moral – Spiritual Context of the Truth and Contemporary Family. (Christian – Philosophical Reflexion)
Leszek Pyra
Człowiek a zwierzęta. Prawda i mity
Joanna Mysona-Byrska
Nie-prawda i kłamstwo w życiu moralnym i duchowym. Analizy inspirowane dociekaniami Wojciecha Chudego

Rozdział II. PRAWDA W ŻYCIU DUCHOWYM
Tadeusz Gadacz
Duch i prawda w flozofi pierwszej połowy XX wieku
Janusz Krupiński
Prawda a duch spotkania. Dwa szkice z Martina Bubera i Cypriana Kamila Norwida
Halina Rarot
Człowiek zmysłowy i człowiek duchowy wobec prawdy
Paweł Wójs
Lwa Szestowa koncepcja prawdy duchowej
Grzegorz Francuz
W poszukiwaniu prawdy ludzkiej jaźni
Henryk Niemiec
Dobro prawdziwe podstawą rozwoju moralnego i duchowego osoby ludzkiej
Teresa Grabińska
Prawda a wolność w autoteleologii osoby
Mirosław Zabierowski
Prawda a dobro, czyli co znaczy „blask prawdy”
Jana Kotrusova
Four Buddha’s Truths and Contemporary Consumer World
Slavomír Gálik
Understanding of the Truth in Mysticism
Marcin Lewandowski
Prawda osoby w perspektywie kategorii „osobowości” Nicolai Hartmanna i „indywidualnego przeznaczenia” Maxa Schelera
Andrzej Słowikowski
Świadomość grzechu jako warunek prawdy w flozofi wiary Sørena Aabye Kierkegaarda
Witold Jankowiak
Sokratejska prawda w interpretacji Jana Climacusa

Rozdział III. PRAWDA W NAUCE
Józef Misiek
Prawda a inne wartości
Marek Magdziak
Prawda i słuszność – podobieństwa formalne
Adam Olech
W sprawie prawdomówności i prawdziwości.Kilka uwag logiczno-etycznych
Anna Marek-Bieniasz
Nauka a wierność prawdzie. Ideologiczny charakter postawy Richarda Dawkinsa

Rozdział IV. PRAWDA W POLITYCE I GOSPODARCE
Zbigniew B. Rudnicki
Kilka refeksji na temat międzynarodowego wymiaru prawa do prawdy
Lesław Hostyński
Instrumentalizacja prawdy w aksjosferze świata konsumpcji
Maria Bielawka
Moralne konsekwencje prawd ekonomicznych
Mirosław Tryczyk
Prawda w strategiach marketingowych i negocjacyjnych
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Dorota Probucka (red.) - autor m.in.:

Etyka i dobro - okładka książki
Etyka i dobro Dorota Probucka (red.);
Prawa zwierząt - okładka książki
Prawa zwierząt Dorota Probucka;
Etyka a zło - okładka książki
Etyka a zło Dorota Probucka (red.);
Utylitaryzm - okładka książki
Utylitaryzm Dorota Probucka;
Dobro wspólne - okładka książki
Dobro wspólne Dorota Probucka;

Kupujący tę pozycję zamówili również:

Dobro wspólne - okładka książki
Dobro wspólne Dorota Probucka
Utylitaryzm - okładka książki
Utylitaryzm Dorota Probucka
Etyka a zło - okładka książki
Etyka a zło Dorota Probucka (red.)
Etyka w medycynie wczoraj i dziś. - okładka książki
Etyka w medycynie wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia Krystyna Basińska, Jacek Halasz (red.)
Nowy porządek wolności. Etyka społeczna - okładka książki
Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła... Christoph Bohr, Stephan G. Raabe (red.)

Produkty podobne:

Filozofia wychowania moralnego - okładka książki
Filozofia wychowania moralnego Adolf E. Szołtysek
Pogarda mas - okładka książki
Pogarda mas Peter Sloterdijk
Środa, 23 Stycznia 2019 roku.