pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Paradygmaty współczesnej dydaktyki

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wyd.: 2009
Oprawa: twarda
Ilość stron: 556 s.
Wymiar: 176x250 mm
EAN: 9788375870473
ISBN: 978-83-7587-047-3
Data: 2009-02-09
35.38 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 3-5 dni

Opis książki:

Książka jest próbą rekonstrukcji źródeł teoretycznych i metodologicznych dydaktyki jako subdyscypliny naukowej. Poprzez odejście od wąsko instrumentalnego, upraktycznionego rozumienia dydaktyki jako zbioru instrukcji dla nauczyciela umożliwia zmianę świadomości dydaktycznej, jej niejednoznaczność i ideologiczne uwikłania. Autorzy kreślą w niej obraz nie jednej, ale wielu dydaktyk, często zupełnie odmiennych, skonfliktowanych, dyskursywnych.
Debata nad paradygmatami współczesnej dydaktyki stwarza, jak się wydaje, szansę otwarcia przestrzeni dla krytycznej dyskusji w obszarze teorii kształcenia, wyjścia z wciąż trwałej w Polsce pułapki nawykowych praktyk edukacyjnych i nawykowego o nich myślenia.

Książka "Paradygmaty współczesnej dydaktyki" - Lucyna Hurło, Dorota Klus-Stańska, Majka Łojko (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls. Książka posiada 556 stron i została wydana w 2009 r. Cena 35.38 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

Dorota Klus-Stańska
Paradygmaty współczesnej dydaktyki − poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną?

DYSKURSYWNOŚĆ DYDAKTYKI I JEJ UWIKŁANIE
W ŹRÓDŁA TEORETYCZNE, IDEOLOGICZNE I POLITYCZNE

Joanna Rutkowiak
Wielość paradygmatów dydaktyki a wspólny mianownik realności życia Ku pytaniom o przekłady międzyparadygmatyczne

Stanisław Dylak
Koniec „nauczania” czy nowy paradygmat dydaktyczny

Astrid Męczkowska-Christiansen
Teoretyzacje relacji między kształceniem a wychowaniem w kontekście rozważań nad ideologicznością dydaktyki

Dorota Klus-Stańska
Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita

Maria Jakowicka
Otwartość systemu edukacji jako jeden z obszarów zmian w kontekście europejskim

Jarosław Michalski
Społeczne uwarunkowania współczesnej dydaktyki religii

Amadeusz Krause
Iluzja dydaktycznej sprawczości – profesjonalizacja niekompetencji

Lucyna Kopciewicz
Wytwarzanie (nie)równości płci w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Pytanie o dydaktykę „rodzajowo-inkluzywną”

Marzenna Nowicka
Socjalizacja ukryta w procesie dydaktycznym
− między wsparciem a hamowaniem rozwoju tożsamości ucznia
Z inspiracji koncepcją Jürgena Habermasa

Piotr Zamojski
Ideologiczne wymiary procesu kształcenia
a zakres problemowy dydaktyki

Jolanta Kruk
Rekonstrukcja zasady poglądowości
jako element zmiany paradygmatycznej w dydaktyce

Wojciech Siegień
O monologu Profesora, który został Pisarzem
Potrzeba paradygmatycznego skupienia na związkach działania i sensu w pedagogice

Agnieszka Nowak-Łojewska
Uwagi o edukacji w perspektywie obiektywizmu, konstruktywizmu i rekonstrukcjonizmu

Ewa Dębska
Interakcyjne wymiary kształcenia

Monika Wiśniewska-Kin
Metafory dziecięce jako inspiracja dla zmiany myślenia o nauczaniu

Joanna Garbula-Orzechowska
Perspektywa konstruktywistyczna w dydaktyce

Ryta Suska-Wrobel
Od potoczności do nauki – próba identyfikacji samoświadomości dydaktyki biologii

Jolanta Rzeźnicka-Krupa
Inny w edukacji – transmisyjne i interpretacyjne podejście do uczenia (się)w kontekście pytań o edukację osób niepełnosprawnych

Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
Dyskursywność autonomii edukacyjnej

Małgorzata Kowalik-Olubińska
Multikulturowy kontekst dydaktyki

Anna Sajdak
Ideologiczny spór o tożsamość dydaktyki

Aldona Zakrzewska
Jan Ámos Komeński – ponadczasowość jego idei pedagogicznych

UCZEŃ – WIEDZA – SZKOŁA
W POSZUKIWANIU PARADYGMATU

Małgorzata Żytko
Metodyczne stereotypy w edukacji elementarnej w świetle badań osiągnięć językowych i matematycznych 9-latków

Ewa Zalewska
Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech:
między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno-analitycznym

Janina Uszyńska-Jarmoc
O potrzebie budowania koncepcji uczenia się, jak się uczyć

Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
O konstruowaniu wiedzy przez uczniów
Konstruowanie wiedzy – rozważania teoretyczne

Iwona Kopaczyńska
Imperatyw refleksyjności ucznia. Poszukiwanie teoretycznych ram opisu

Maria Groenwald
Nieoczekiwany wynik egzaminu – dlaczego zaskoczył?

Anna Wasilewska
O dydaktykę literatury z perspektywy odbiorcy

Teresa Sadoń-Osowiecka
Kierunki na widnokręgu dydaktyki geografii
W którą stronę zmierza szkolna geografia?

Mirosław Dąbrowski
Błędy uczniów jako źródło refleksji nauczyciela – na podstawie badań umiejętności matematycznych polskich trzecioklasistów

Alina Kalinowska
Wczesnoszkolna edukacja matematyczna w kontekście znaczeń nadawanych przez nauczycieli i kandydatów na nauczycieli

Iwona Majcher
Czy studentom – przyszłym nauczycielom potrzebna jest teoria pedagogiczna?

Beata Adrjan
Zreformowana polska szkoła z klimatem z przeszłości? Patologia w stylu retro

Małgorzata Sławińska
Działania na rzecz przygotowania dzieci do nauki szkolnej w oddziałach przedszkolnych 6-latków – sukcesy i zaniedbania

Urszula Szuścik
Sztuka i jej wartość w dydaktyce

Maria Kreft
Edukacja drogą radiową w Zambii jako strategia wyjścia z wykluczenia

Joanna Gruchała
Wizyta w przedszkolu Reggio Emilia w Danii

DOROSŁY W PROCESACH EDUKACYJNYCH
- PROFESJA, ROZWÓJ, RYNEK PRACY

Bogdan Gębski
Świadomość dydaktyczna nauczycieli akademickich
– refleksje o socjologicznych seminariach licencjackich i magisterskich

Lucyna Hurło
Innowacyjność w pracy zawodowej współczesnego nauczyciela w dobie globalizacji

Alicja Jurgiel
Nakaz uczenia się przez całe życie – mantra współczesnych andragogów

Joanna Ostrouch
Płciowo definiowane determinanty korzyści z wykształcenia w aspekcie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy

Hanna Kędzierska
Kulturowe wzory biografii profesji nauczycielskiej

Krzysztof Gąsecki
Zmiany w gospodarce i życiu społecznym a wyzwania wobec szkoły i edukacji zawodowej

Majka Łojko
Kapitał intelektualny i kompetencje pracownicze wobec wyzwań współczesnego rynku pracy

Joanna Nowak, Urszula Sokal
Wyzwania dydaktyczne stawiane nauczycielom akademickim

Anna Kuciejczyk
Wieczne wakacje czy pole bitwy? Refleksje z badania pilotażowego dotyczącego relacji studentów i nauczycieli akademickich

Anetta Roszak-Cyrson
Edukacja dorosłych – konieczność czy wolny wybór?

Elżbieta Wołodźko
Wielowymiarowość autonomii nauczyciela akademickiego

Henryk Prus
Zmiany w szkolnictwie zawodowym wobec wymagań rynku pracy Próba oceny z perspektywy nauczyciela przedmiotów zawodowych

Tomasz Nowakowski
Nowe technologie informacyjne w edukacji
– pytania o miejsce nauczyciela

Iwona Cymerman
Dialog edukacyjny – między szansą a pozorem O rozmowach ze studentami

Alicja Walenda
Nowe kompetencje potrzebne współczesnemu nauczycielowi − wybrane zagadnienia

Monika Maciejewska
Nowe tendencje w organizacji studiów doktoranckich – zwrot ku potrzebom rynku pracy

Autorzy