pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Opieka i wychowanie. Tradycja i problemy współczesne
książka:

Opieka i wychowanie. Tradycja i problemy współczesne

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 420 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788375871845
ISBN: 978-83-7587-184-5
Data: 2009-10-09
Cena: 31.24  Cena wydawcy: 48.00 zł Oszczędzasz: 16.76 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Opieka i wychowanie. Tradycja i problemy współczesne - Danuta Apanel - opis książki:

Wiek XXI niesie ze sobą nowe, skomplikowane wyzwania w zakresie opieki i wychowania Istnieje więc pilna potrzeba prowadzenia szerokiej dyskusji w tym zakresie.

Książka" Opieka i wychowanie- tradycja i problemy współczesne” obejmuje opracowania, w których problematyka procesu opieki i wychowania zaprezentowana jest w ujęciu historycznym i współczesnym. Dialog współczesności z przeszłością konieczny jest do wypracowywania nowych, coraz doskonalszych rozwiązań teoretycznych i praktycznych w opiece i wychowaniu. Celem książki jest zatem kontynuowanie tej dyskusji oraz wskazanie obszarów, w których jest jeszcze wiele do zrobienia, np. opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną, problemy opieki i wychowania małego dziecka oraz dorastającej młodzieży. Celem książki jest również zwrócenie uwagi na fakt, że prawidłowo realizowana opieka i wychowanie stwarzają szansę prawidłowego rozwoju dziecka i poprawnego funkcjonowania w dalszym życiu.
Książka składa się z trzech wyraźnie określonych części. Pierwsza z nich zawiera opracowania będące egzemplifikacją obszarów opieki i wychowania w kontekście historycznym. Problematyka tego obszaru jest bardzo zróżnicowana. Zawiera bowiem elementy szczegółowe począwszy od roli tańca jako ważnego składnika wychowania i kultury w dawnej Polsce poprzez wybrane aspekty pracy wychowawczej na przestrzeni dziejów.

Część druga obejmuje obszar opieki – konteksty teorii i praktyki. Autorzy poddają analizie problematykę opieki międzyludzkiej w różnych środowiskach wychowawczych i w różnych okresach życia człowieka począwszy od opieki nad dzieckiem we wczesnodziecięcym okresie rozwoju poprzez problem opieki w środowisku szkolnym, w okresie dorastania, a także w dorosłości i u schyłku życia. Autorzy prezentują także problemy opieki nad człowiekiem wynikające z jego niepełnosprawności.

Część trzecią stanowią opracowania dotyczące różnorodnych problemów związanych z szeroko pojętym procesem wychowania człowieka. Składa się z trzynastu opracowań, które poruszają trudne problemy wychowania w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. Podjęte zagadnienia analizują proces wychowania w odniesieniu do dziecka, człowieka dorastającego, dojrzałego, starszego, a także w odniesieniu do osoby z niepełnosprawnością. Autorzy prezentują również problematykę niekorzystnych zjawisk pojawiających się w procesie wychowania.

Książka „Opieka i wychowanie. Tradycja i problemy współczesne” - oprawa miękka - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls.

Książka posiada 420 stron i została wydana w 2009 r.

Spis treści:

Część pierwsza
Opieka i wychowanie na przełomie wieków – egzemplifikacje obszarów

Krystyna Budzianowska
Biografie historyczne we współczesnych podręcznikach historii a ideał wychowawczy

Anna Reglińska-Jemioł
Taniec jako składnik wychowania i kultury w dawnej Polsce

Andrzej Kusztelak
Wybrane aspekty pracy wychowawczej w szkole podstawowej na przełomie wieków

Małgorzata Posłuszna
Opieka lekarsko-pielęgniarska nad ludnością wiejską w okresie międzywojennym

Bogumiła Biechońska, Piotr Matuszewski, Agnieszka Matuszewska
Rys historyczny funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy w Polsce oraz ich działalność współczesna

Piotr Gołdyn
Główne obszary działalności profilaktycznej i wychowawczej Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet (1901–1939)

Elżbieta Gorloff
Trudności readaptacyjne dzieci i młodzieży szkolnej województwa gdańskiego w warunkach migracji powojennych (studium przypadku)

Lidia Burzyńska-Wentland
Projekty edukacyjne Związku Mniejszości Niemieckiejw Gdańsku w zakresie kształcenia kompetencji językowych dzieci i młodzieży

Renata Olszowiec
Inspiracje i źródła aktywności pedagogicznej Marii Grzegorzewskiej

Tomasz Fetzki
Źródła koncepcji pedagogicznych Edouarda Séguina

Tomasz Skonieczny
Działalność opiekuńczo-edukacyjna Hamlet Centre w Norwich (Wielka Brytania) dla niepełnosprawnych(1972–2008)

Aldona Zakrzewska
Pedagogia szkoły katolickiej alternatywą wychowania w dobie ponowoczesności

Część druga
Obszar opieki – konteksty teorii i praktyki

Klaudia Mikołajczyk
Wczesnodziecięce relacje z matką w koncepcji rozwoju Margaret Mahler – wnioski dla rodzicielskiej działalności opiekuńczej

Jolanta Flanz
Wspieranie dziecka w rozwoju – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

Anna Banasiak
Poczucie umocnienia u rodziców dzieci z autyzmem

Dorota Kiełb-Grabarczyk
Rodzina adopcyjna drogą szansy życiowej dzieci bez przyszłości

Joanna Krol-Mazurkiewicz
Tutoring w szkole. Opieka nad uczniem w kontekście potrzeb i korzyści

Joanna Żeromska-Charlińska, ks. Mariusz Śniadkowski
Samotność emocjonalna młodzieży jako sytuacja graniczna

Emilia Paczka
Opieka nad człowiekiem niepełnosprawnym –w myśl obowiązującej ustawy o świadczeniach rodzinnych

Agnieszka Grochulska
Realizacja holistycznej opieki w rehabilitacji osób po przebytym udarze mózgu

Jolanta Twardowska-Rajewska
Opieka nad niesprawnym seniorem w środowisku – rozwiązania modelowe i rzeczywistość

Anetta Jaworska
Więźniowie w wolontariacie opieki paliatywnej

Część trzecia
Obszar wychowania – konteksty instytucjonalne i pozainstytucjonalne

Ewa Murawska
Społeczne oczekiwania wobec nauczyciela. Nauczyciel między tym co możliwe i niemożliwe...

Justyna Miko-Giedyk
Współpraca szkoły z rodziną w procesie wychowania

Małgorzata Gogolewska-Tośka
Wychowanie a mass media

Violetta Kopińska
Współczesne problemy samorządności uczniowskiej

Małgorzata Puchowska
Instynkt dramatyczny dzieci a teatr w kształceniu zintegrowanym. Diagnoza i postulaty zmian

Kazimierz Ostrowski
Antypedagogika jako zmiana orientacji w myśli wychowawczej

Danuta Apanel
Terapia pedagogiczna wspomagana komputerowo

Anna Babicka
Moc edukacyjno-perswazyjna czasopism lifestyle’owych w aspekcie kreacji współczesnych ról płciowych

Joanna Nowak
Bariery a udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała
Studentki jako konsumentki napojów alkoholowych

Wiesław Lesner
Współczesne dylematy polskich rodzin. Wychowawcze skutki migracji zarobkowej rodziców

Urszula Sokal
Poczucie osamotnienia osób starszych a działalność klubu seniora

Łucja Lassota
Aktywność seniora inspirowana humanistycznymi teoriami o charakterze personalistycznym

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Opieka i wychowanie. Tradycja i problemy współczesne"
Danuta Apanel (red.) - autor m.in.:
Edukacja w obliczu przemian społecznych - okładka książki
Edukacja w obliczu przemian społecznych Iryna Surina, Ewa Murawska, Danuta Apanel;
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Pedagogika rodziny. Obszary i panorama - okładka książki
Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke
Produkty podobne:
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających - okładka książki
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających... Jolanta Baran, Tamara Cierpiałowska, Dorota Kornaś
Dystans społeczny wobec osób z - okładka książki
Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością... Monika Parchomiuk, Beata Szabała (red.)