pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków

Autor książki:

Wojciech Lis

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2020
Oprawa: miękka
Ilość stron: 324 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788380618350
ISBN: 978-83-8061-835-0
Data: 2020-10-23
43.47 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Wprowadzenie

Rozdział I. Ochrona zabytków
1. Pojęcie zabytku
1.1. Wartość kultury i dziedzictwa kulturowego
1.2. Definicja legalna i klasyfikacja zabytków
2. Cel ochrony zabytków
3. Formy ochrony zabytków
3.1. Wpis do rejestru zabytków
3.2. Wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa
3.3. Uznanie za pomnik historii
3.4. Park kulturowy
3.5. Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzjach lokalizacyjnych
3.6. Wpis zabytku do gminnej ewidencji zabytków
4. Administracja ochrony zabytków
4.1. Organy ochrony zabytków
4.2. Organy pomocnicze organów ochrony zabytków
5. Obowiązki właściciela zabytków

Rozdział II. Zadania gminy w zakresie ochrony zabytków
1. Miejsce i rola samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej
1.1. Istota samorządu terytorialnego
1.2. Decentralizacja władzy publicznej jako akt prawa miejscowego
1.3. Pojęcie wspólnoty samorządowej
1.4. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego
1.5. Charakter zadań samorządu terytorialnego i sposób ich wykonywania
2. Zadania gminy na rzecz ochrony zabytków
2.1. Zadania własne i zadania zlecone
2.2. Finansowanie opieki nad zabytkami
2.3. Gminne programy opieki nad zabytkami
2.4. Rola gminnej ewidencji zabytków
2.5. Prawo pierwokupu
3. Przestrzeń jako dobro publiczne
4. Władztwo planistyczne gminy
4.1. Pojęcie i zakres władztwa planistycznego
4.2. Ingerowanie w prawo własności ze względu na ochronę interesu publicznego

Rozdział III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
1. Pojęcie i cel miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podstawą polityki rozwoju gminy
1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego
2. Budowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.1. Część graficzna
2.2. Część tekstowa
2.3. Elementy obligatoryjne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.4. Elementy fakultatywne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Procedura planistyczna
4.1. Poinformowanie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego .

4.2. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
4.4. Zaangażowanie społeczeństwa w procedurę planistyczną
4.5. Weryfikowanie projektu planu miejscowego
4.6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.7. Koszty sporządzenia planu miejscowego
4.8. Konsekwencje naruszenia procedury planistycznej
4.9. Ogłoszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. Skutki sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ochrony zabytków

Zakończenie
Summary
Bibliografia
1. Akty normatywne
2. Inne dokumenty
3. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
4. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
5. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
6. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych
7. Opracowania  

Książka "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków" - Wojciech Lis - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 324 stron i została wydana w 2020 r. Cena 43.47 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.