pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. Tom 1

Autor książki:

ks. Mirosław Sitarz

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wyd.: 2014
Oprawa: miękka
Ilość stron: 348 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373066533
ISBN: 978-83-7306-653-3
Data: 2014-06-27
49.32 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Publikacja, którą przekazujemy w ręce Czytelników, jest opracowaniem monograficznym. Zawiera artykuły, których wspólny mianownik stanowi Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II 25 stycznia 1983 r. Dobór tematów poszczególnych artykułów i bardzo ogólny tytuł całej książki podyktowany został względami merytorycznymi. Zebranie w jednym tomie tak różnorodnych opracowań daje możliwość ukazania głównych obszarów zainteresowań we współczesnej kanonistyce. Zaproponowane i podjęte w niniejszej pracy tematy świadczą, że w każdej księdze Kodeksu znajdują się zagadnienia, które zasługują na uwagę. Dowodzi to również tego, że Autorzy nie unikają wątków trudnych, a nadto - chętnie podejmują się ich analizy i nie wykluczają przy tym niczego, co jawi się jako problem badawczy. Konfrontują także stan prawny, zarówno ze stanem faktycznym, na etapie stosowania prawa, jak również z niezmienną nauką ewangeliczną - w procesie poszukiwania Prawdy. NORMY OGÓLNE ; Ks. Tomasz KWIECIEŃ, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich kodeksem Ekumenicznym; Mariola LEWICKA, Pojęcie recognitio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku Wojciech WITKOWSKI SDB, Uzyskanie reskryptu według norm Kodeksu ; Łacińskiego USTRÓJ HIERARCHICZNY KOŚCIOŁA : Ks. Piotr GRZEGORZEWICZ, Kompetencje legatów papieskich ad intra; Ks. Maciej STASZAK, Pasterska posługa biskupa w diecezji według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku; Magdalena STAWORKO, Formy rezygnacji Biskupa Rzymu z urzędu; Ks. Piotr SZCZYGIELSKI, Funkcja wychowawcza i uświęcająca proboszcza według kanonu 528 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku PRAWO ZAKONNE : Aneta KOCIUBA, Przestępstwa przeciwko życiu człowieka jako przyczyna obligatoryjnego wydalenia z instytutu zakonnego; Paweł ROGALSKI, Kompetencje braci zakonnych w zarządzaniu instytutem NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KOŚCIOŁA : Ks. Grzegorz DELMANOWICZ, Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym w latach 1983-1994 UŚWIĘCAJĄCE ZADANIE KOŚCIOŁA : Aleksandra OŁECHNO, Aleksandra ZEMLIK, Aplikacja przepisów prawa kościelnego i cywilnego w zakresie pogrzebu w szczególnych okolicznościach; Maria URYĆ, Odmowa pogrzebu kościelnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku PRAWO MAŁŻEŃSKIE : Aleksandra CZAPNIK, Małżeństwo katolika z wiernym Kościoła Chrześcijan Baptystów; Bartłomiej CZECH, Koncepcja nierozerwalności małżeństwa; Agata GRABOWSKA, Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Aneta PIĄTKOWSKA, Instytucja zaręczyn w Kościele katolickim; Monika M. ZAJĄC, Małżeństwo i rodzina w statutach I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 roku KOŚCIELNE PRAWO MAJĄTKOWE : Ks. Paweł KALETA, Odpowiedzialność za czynności nieważnie podjęte przez zarządców według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku; Marta ŁUCZAK, Darowizny przeznaczane na cele kultu religijnego i działalność charytatywno-opiekuńczą instytutów zakonnych; Ks. Paweł ORPIK, Obowiązki członków Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego dotyczące zarządzania i dysponowania prywatnymi dobrami doczesnymi; Agata WARMUZ, Darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych jako jeden ze sposobów realizacji obowiązku z kanonu 222 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku KOŚCIELNE PRAWO PROCESOWE : Magdalena KOŁBUC, Sprawy wpadkowe w kanonicznych procesach o orzeczenie nieważności małżeństwa; Ks. Marcin KRÓLIK, Inwokacja w wyroku wezwaniem do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej; Ks. Krzysztof POKORSKI, Sędziowska dyskusja przedwyrokowa w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa

Książka "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. Tom 1" - ks. Mirosław Sitarz (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL. Książka posiada 348 stron i została wydana w 2014 r. Cena 49.32 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.