pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Karol Wojtyła wobec reformy liturgicznej w archidiecezji krakowskiej

Autor książki:

Paweł Kummer

Dane szczegółowe:
Wydawca: Księgarnia Akademicka
Rok wyd.: 2022
Oprawa: twarda
Ilość stron: 390 s.
Wymiar: 175x245 mm
EAN: 9788381386333
ISBN: 978-83-8138-633-3
Data: 2022-10-24
51.67 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Publikacja ukazuje Karola Wojtyłę - najpierw kapłana realizującego odnowf liturgii zaproponowaną przez działający wówczas ruch liturgiczny, a później biskupa, który po zakończeniu Yaticanum II doprowadził do wdrożenia reformy liturgicznej w Kościele krakowskim. Zasadniczym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie o stosunek abp. Wojtyły do posoborowej reformy liturgicznej. Czy metropolita krakowski był w pelni oddanym entuzjastą soborowych zmian, czy raczej ostrożnym ich obserwatorem i posłusznym realizatorem
Dzięki dysertacji pióra ks. P. Kummera uzyskaliśmy portret Kościoła w archidiece-zji krakowskiej i wypełnianego przez niego posłannictwa w sferze nadprzyrodzonej w II połowie XX stulecia. Wyczuwa się, że dla Autora omawiane realia Krakowa i archidiecezji (...) jawią się bardzo plastycznie i przekonująco, a liczne konkretne kwestie są dobrze znane z autopsji, więc domniemywać można niemal z absolutną pewnością, że posiadana znajomość opisywanych czy poruszanych w dysertacji realiów, mających wpływ na rozwijanie wątku badawczego, pozwala pozytywnie ocenić wrażliwość i kompetencje Autora, co znacząco podnosi stopień wiarygod-ności umieszczonych informacji.

Przez całą dysertację przejawia się dyskretnie podziw dla osoby Kard. Karola Wojtyły, uczucie wdzięczności za Jego determinację i odwagę w animowanie odno-wy liturgicznej w Kościele na ziemi krakowskiej. z recenzji bp. prof. dr. hab. Jana Kopca
Pracę sytuować należy na pograniczu biografistyki i historii Kościoła lokalnego, ujętych w konkretnej liturgicznej perspektywie. Niezwykle cenne jest - w kontekście analizowanego problemu - powiązanie kilku wzajemnie oddzialujących i zachodzących na siebie płaszczyzn: Kościoła powszechnego, Kościoła w Polsce i Kościoła krakowskiego. Praca ma właściwie charakter pionierski; jest dziełem oryginalnym, które zawiera wiele nowych i cennych ustaleń. Ze względu na walory poznawcze, nowatorskie ujfcie poruszanej problematyki, szerokie wyko-rzystanie źródeł, dobre opanowanie warsztatu badawczego, nade wszystko rangę samego zagadnienia wnoszę o wyróżnienie recenzowanej pracy doktorskiej. z recenzji dr. hab. Michała Białkowskiego, prof. UMK

Książka "Karol Wojtyła wobec reformy liturgicznej w archidiecezji krakowskiej" - Paweł Kummer - oprawa twarda - Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Książka posiada 390 stron i została wydana w 2022 r. Cena 51.67 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.