pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność
Tytuł książki:

Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność

Autor książki:

Michał Wrzesiński

Dane szczegółowe:
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rok wyd.: 2008
Ilość stron: 372 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373783515
ISBN: 978-83-7378-351-5
Data: 2010-04-28
Cena wydawcy: 45.00 złpozycja niedostępna
Produkty podobne:
okładka książki - Ocena efektywności inwestycji
Ocena efektywności inwestycji 44.14 zł pozycja dostępna!
okładka książki - Rozważny inwestor
Rozważny inwestor 26.39 zł pozycja dostępna!

Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność - Michał Wrzesiński - opis książki:

Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność.

Książka „Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność” - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Książka posiada 372 stron i została wydana w 2008 r.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. Ocena efektywności kapitału podwyższonego ryzyka jako instrumentu finansowego

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka kapitału podwyższonego ryzyka jako instrumentu finansowego
1.1. Istota kapitału podwyższonego ryzyka
1.1.1. Formy kapitału podwyższonego ryzyka w gospodarce
1.1.2. Pojęcia „venture capital” i „private equity” – aspekt historyczny i regionalny
1.2. Rynek kapitału podwyższonego ryzyka: uczestnicy i proces inwestycyjny
1.2.1. Uczestnicy rynku VC
1.2.2. Proces inwestycyjny prowadzony przez fundusze VC
1.2.3. Rynek kapitału podwyższonego ryzyka a klasyczna teoria finansów
1.3. Historia, geneza i znaczenie kapitału podwyższonego ryzyka w gospodarce
1.3.1. Historia i geneza rynku kapitału podwyższonego ryzyka w krajach rozwiniętych
1.3.2. Wielkość inwestycji i znaczenie venture capital w gospodarce 1.4. Podsumowanie

Rozdział 2. Efektywność ekonomiczna transakcji podwyższonego ryzyka
2.1. Efektywności inwestycji podwyższonego ryzyka, perspektywa mikroekonomiczna
2.1.1. Efektywność inwestycji VC dla firm portfelowych
2.1.2. Stopy zwrotu uzyskiwane przez inwestorów angażujących środki w VC
2.1.3. Analiza komparatywna stóp zwrotu z kapitału podwyższonego ryzyka i innych klas aktywów
2.1.4. Analiza porównawcza stóp zwrotu z akcji spółek giełdowych, w których inwestorami są FVC, z pozostałymi firmami notowanymi na giełdzie
2.1.5. Efektywność kapitału podwyższonego ryzyka na rynkach wschodzących
2.2. Ryzyko a stopa zwrotu uzyskiwana w transakcjach VC
2.3. Spojrzenie makroekonomiczne: determinanty efektywności VC i wpływ VC na gospodarkę
2.3.1. Czynniki wpływające na efektywność ekonomiczną inwestycji podwyższonego ryzyka
2.3.2. Wpływ kapitału podwyższonego ryzyka na gospodarkę
2.4. Efektywność kapitału podwyższonego ryzyka w warunkach polskich
2.4.1. Ocena efektywności inwestycji VC w Europie Środkowej i Wschodniej na podstawie dostępnych danych statystycznych
2.4.2. Przykłady efektywności zrealizowanych inwestycji w Polsce
2.4.3. Analiza stóp zwrotu uzyskiwanych przez notowane na giełdzie firmy finansowane przez VC
2.5. Podsumowanie

Część II. Analiza etapów procesu inwestycyjnego VC

Rozdział 3. Pozyskiwanie środków przez fundusze podwyższonego ryzyka
3.1. Fundusze podwyższonego ryzyka jako pośrednicy na rynku VC
3.1.1. Klasyfikacja funduszy podwyższonego ryzyka
3.2. Relacja inwestorzy – zarządzający funduszami VC
3.2.1. Kluczowe zasady współpracy pomiędzy inwestorami a zarządzającymi funduszami VC
3.2.2. Formy prawne i struktura organizacyjna funduszy podwyższonego ryzyka
3.3. Inwestorzy angażujący środki w kapitał podwyższonego ryzyka
3.3.1. Porównanie struktury inwestorów na rynku amerykańskim i rynku europejskim
3.4. Fundusze podwyższonego ryzyka działające w Polsce
3.4.1. Źródła finansowania krajowych funduszy podwyższonego ryzyka
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Inwestowanie kapitału podwyższonego ryzyka
4.1. Strategie inwestycyjne funduszy podwyższonego ryzyka
4.2. Proces selekcji przedsiębiorstwa portfelowego
4.2.1. Kryteria selekcji przedsiębiorstwa portfelowego
4.2.2. Etapy selekcji inwestycji
4.2.3. Wycena przedsiębiorstw
4.3. Kluczowe charakterystyki inwestycji typu VC
4.3.1. Sektory, w które inwestuje kapitał podwyższonego ryzyka
4.3.2. Fazy rozwoju przedsiębiorstw a inwestycje VC
4.3.3. Alokacja inwestycji według stadiów rozwoju w Europie i USA
4.3.4. Wielkość i oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji
4.4. Inwestycje funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce
4.4.1. Inwestycje kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce w latach 1998–2002
4.4.2. Inwestycje kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce w latach 2003–2004
4.4.3. Strategie inwestycyjne funduszy podwyższonego ryzyka w Polsce
4.4.4. Analiza przypadków udanych transakcji typu VC w Polsce
4.4.5. Analiza przypadków nieudanych transakcji podwyższonego ryzyka w warunkach polskich
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Struktura transakcji typu venture capital
5.1. Strukturyzacja transakcji jako sposób redukcji konfliktu interesów między interesariuszami spółki
5.1.1. Alokacja ryzyka pomiędzy stronami transakcji typu VC
5.1.2. Konflikt agencyjny w transakcjach podwyższonego ryzyka
5.1.3. Strukturyzacja transakcji a faza inwestycji
5.2. Podstawowe elementy transakcji typu VC
5.2.1. Określenie ceny i udziału w kapitale inwestora typu VC
5.2.2. Uzależnienie wynagrodzenia menedżerów od wyników spółki
5.2.3. Instrumenty finansowe w transakcjach VC
5.2.4. Zapewnienia i gwarancje
5.2.5. Syndykacja
5.3. Struktura transakcji VC w warunkach polskich
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez fundusze podwyższonego ryzyka
6.1. Venture capital a inne modele sprawowania nadzoru
właścicielskiego
6.2. Relacja pomiędzy funduszem a spółką portfelową
6.2.1. Relacja nieformalna – rola doradcza funduszu
6.2.2. Relacja formalna – rola nadzorcza funduszu
6.2.3. Relacja finansowa – kontrola dostępu do nowego finansowania kapitałem i inwestowanie transzami
6.2.4. Federal Express – studium przypadku
6.2.5. Relacja informacyjna – monitorowanie działalności spółek
6.3. Kluczowe kwestie związane z nadzorem właścicielskim w Polsce
6.3.1. Konflikty pomiędzy funduszami venture capital a spółkami portfelowymi
6.4. Podsumowanie

Rozdział 7. Wyjście z inwestycji
7.1. Metody wyjścia z inwestycji
7.1.1. Wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych (IPO) jako metoda wyjścia z inwestycji
7.2. Proces wyjścia z inwestycji – wartość dodana funduszy
7.2.1. Wybór optymalnych sposobów wyjścia z inwestycji przez fundusze podwyższonego ryzyka
7.2.2. Strategie krótko- i długoterminowe stosowane przez fundusze przygotowujące firmy portfelowe do wyjścia z inwestycji
7.2.3. Efektywność procesów sprzedaży prowadzonych przez fundusze VC
7.3. Wyjście z inwestycji w warunkach polskiego rynku
7.3.1. Polski rynek fuzji i przejęć a możliwości wyjścia z inwestycji
7.3.2. Rynek publiczny a możliwości wyjścia z inwestycji
7.4. Podsumowanie

Część III. Analiza warunków rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce, z uwzględnieniem polityki państwa i źródeł finansowania

Rozdział 8. Przesłanki i determinanty rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce
8.1. Kapitał podwyższonego ryzyka a wzrost gospodarczy
8.1.1. Rozwój i finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych
8.1.2. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
8.2. Kapitał podwyższonego ryzyka a inne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
8.2.1. Luka kapitałowa a kapitał podwyższonego ryzyka w polskiej gospodarce
8.2.2. Prognoza popytu na środki typu venture capital w Polsce
8.3. Determinanty i ograniczenia specyficzne dla rozwoju rynku VC w Polsce
8.4. Podsumowanie

Rozdział 9. Finansowanie kapitału podwyższonego ryzyka w warunkach polskich
9.1. Pozyskiwanie finansowania na inwestycje podwyższonego ryzyka w Polsce
9.1.1. Finansowanie kapitału podwyższonego ryzyka przez polski system finansowy
9.1.2. Zagraniczne źródła finansowania kapitału podwyższonego ryzyka
9.2. Prognoza finansowania polskiego rynku VC
9.2.1. Faza I – oszacowanie struktury oszczędności w Polsce
9.2.2. Faza II – prognoza zaangażowania krajowych inwestorów instytucjonalnych na rynku VC
9.2.3. Faza III – kompleksowy model rynku VC w Polsce
9.4. Podsumowanie

Rozdział 10. Państwo a kapitał podwyższonego ryzyka
10.1. Zaangażowanie kapitałowe
10.2. Wprowadzenie zmian regulacyjnych stymulujących rozwój VC
10.2.1. Rozwiązania podatkowe
10.2.2. Rozwiązania pozapodatkowe
10.3. Państwo a kapitał podwyższonego ryzyka w warunkach polskich
10.3.1. Zaangażowanie kapitałowe
10.3.2. Zmiany regulacyjne
10.3.3. Kwestie podatkowe
10.4. Podsumowanie
Zakończenie
Załączniki
Załącznik do rozdziału drugiego
Załącznik do rozdziału trzeciego
Załącznik do rozdziału czwartego
Załączniki do rozdziału piątego
Załącznik do rozdziału ósmego
Aneks
Podstawowe terminy związane z venture capital
Bibliografia
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce ""
Michał Wrzesiński - autor m.in.: