pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna

Autor książki:

ks. Mirosław S. Wróbel

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2013
Oprawa: twarda
Ilość stron: 272 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788377026397
ISBN: 978-83-7702-639-7
Data: 2013-06-06
Cena wydawcy: 50.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Nowa książka ks. dr hab. Mirosława S. Wróbla, prof. KUL wpisuje się w niezwykle odważny i potrzebny nurt badań nad obrazem chrześcijaństwa i chrześcijan w pobiblijnej tradycji rabinicznej. Na szczególne wyróżnienie zasługują zamieszczone w monografii wnikliwe analizy tekstologiczne, oparte na głębokiej znajomości języka oraz okoliczności powstawania i wielowiekowego przekazu piśmiennictwa rabinicznego.

Problematyka podjęta w książce zbiera a zarazem penetruje i promuje nowe obszary badawcze. Na wysoką ocenę zasługuje merytoryczne i graficzne opracowanie książki, która - zgodnie z pragnieniem autora - może i powinna się stać inspiracją do „budowania nowej przyszłości” (s. 195). Relacje chrześcijańsko-żydowskie są obolałe i trudne, nie brakuje też w nich tematów traktowanych jako niewygodne czy nawet zakazane. Aczkolwiek powody milczenia o wielu spornych zagadnieniach są znane, uwarunkowane w niemałym stopniu rygorami tzw. politycznej poprawności przenoszonej na teren religii i teologii, w pracach naukowych nie powinno się unikać tematów zapalnych i trudnych, tym bardziej że uczeni żydowscy nie unikają ich w swoich prezentacjach polemicznego i apologetycznego piśmiennictwa chrześcijańskiego.

Niewątpliwą zaletą tej książki jest jasność wykładu, dzięki której wyniki specjalistycznych badań stają się zrozumiałe także dla czytelników mniej obeznanych z trudnymi zagadnieniami. Książka ta stanowi doniosły wkład w dzieło nawiązanego przez Kościół katolicki po II Soborze Watykańskim dialogu z Żydami i judaizmem, tym cenniejszy, że niemała część dotychczasowej działalności i twórczości na tym polu nie uwzględnia w wystarczającym stopniu perspektywy religijnej i teologicznej albo podchodzi do niej zbyt stereotypowo i jednostronnie.

Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI
Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych UKSW

Książka "Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna" - ks. Mirosław S. Wróbel - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 272 stron i została wydana w 2013 r.

Spis treści:

Od autora
Wykaz skrótów

Wprowadzenie
Rozdział I

TALMUD
1. Zawartość Talmudu
1.1. Miszna
1.2. Baraita
1.3. Midrasz
1.4. Tosefta
1.5. Gemara
2. Talmud jerozolimski
2.1. Geneza i kontekst historyczny
2.2. Struktura i treść
2.3. Tekst
3. Talmud babiloński
3.1. Geneza i kontekst historyczny
3.2. Struktura i treść
3.3. Tekst
4. Talmud a Nowy Testament
4.1. Problemy metodologiczne
4.2. Talmud jako źródło historyczne

Rozdział II

TEKSTY O JEZUSIE
1. Narodziny i pochodzenie Jezusa
1.1. Tradycja ewangeliczna
1.2. Tradycja talmudyczna
2. Działalność i nauczanie Jezusa
2.1. Tradycja ewangeliczna
2.2. Tradycja talmudyczna
3. Śmierć i przeznaczenie Jezusa
3.1. Tradycja ewangeliczna
3.2. Tradycja talmudyczna


Rozdział III

TEKSTY O WYZNAWCACH JEZUSA
1. Uczniowie Jezusa
2. Dwunaste błogosławieństwo (Birkat ha-Minim)
3. Nazarejczycy (Nocrim)
4. Heretycy (Minim)
5. Ewangelie (Gilionim) i księgi heretyków (Sifrei Minim)

Zakończenie

Apendyks
A. Struktura i zawartość Miszny, Tosefty, Talmudu jerozolimskiego i Talmudu babilońskiego
B. Pokolenia tannaitów palestyńskich
C. Pokolenia amoraitów palestyńskich i babilońskich
D. Chronologiczne zestawienie cesarzy rzymskich i patriarchów żydowskich po roku 70

Bibliografia

Jésus et ses disciples dans le Talmud. Analyse textologique, historique et sociologique. Resumé
Jesus and His Followers in Talmud. Textological, Historical and Sociological Analysis. Summary

Indeks osobowy
Indeks odniesień

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]