pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Książki »
»
Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła
Księgarnia »
Książki »
książka:

Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2011
Oprawa: miękka
Ilość stron: 204 s.
Wymiar: 145x210 mm
EAN: 9788377021941
ISBN: 978-83-7702-194-1
Data: 2011-07-07
17.86  18.92  1.06 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła - o. Hugolin Langkammer OFM - opis książki:

Spis treści

Słowo wstępne


Jezus Chrystus w nauczniu św. Pawła

1. Tradycja chrześcijańska przed Pawłem

2. Jezus i Paweł
2.1. Problem znajomości Jezusa przez Pawła
2.2. Znaczenie ziemskiego Jezusa dla Pawła i jego chrystologii
2.3. Tradycja o Jezusie w interpretacji Pawła
2.3.1. Analogia
2.3.2. Uzasadnienie
2.4. Środki interpretacji Pawłowego chrystocentryzmu ze środowiska Nowego Testamentu
2.4.1. Apokaliptyka
2.4.2. Synkretyzm hellenistyczny
2.4.3. Stary Testament
2.5. Boże dzieło zbawcze w Chrystusie a Stary Testament
2.5.1. Obietnica
2.5.2. Typologia
2.5.3. Wykładnia Pisma jako środek interpretacji

3. Jezus Chrystus dokonawca Bożego dzieła zbawczego
3.1. Jezus Chrystus -centrum Ewangelii Pawłowej
3.2. Problem Ewangelii Pawłowej
3.3. Problem identyfikacji Ewangelii z Jezusem Chrystusem

4. Posłannictwo Syna Bożego
4.1. Użycie tytułu //"Syn Boży//" przez św. Pawła
4.1.1. Statystyka słowna
4.1.2. Sposób użycia
4.2. Jezus odwiecznym Synem Bożym
4.3. Syn Boży eschatologicznym wysłańcem zbawczym

5. Jezus Chrustus Panem

6. Jezus Chrystus
6.1. Zastosowanie i funkcja
6.2. Jezus Chrystus w relacji do tytułu Syn Boży i Pan

7. Teologia tajemnicy paschalnej
7.1. Pawłowa teologia krzyża
7.1.1. Zbawczy fakt krzyża
7.1.2. Paweł wobec prób odrzucenia krzyża
7.2. Pawłowa interpretacja zadośćuczynnej ofiary Chrystusa
7.2.1. Aspekt kultyczny
7.2.2. Aspekt prawniczo-karny
7.2.3. Aspekt społeczny
7.2.4. Aspekt zastępczego posłuszeństwa

8. Prawo Boże Starego Testamentu a odkupieńcze dzieło Chrystusa
8.1. Pawłowa charakterystyka Prawa Starego Testamentu
8.2. Śmierć krzyżowa Jezusa a Prawo Starego Testamentu

9. Współistnienie z Chrystusem (syn Christo) zbawczym owocem krzyża
9.1. Przynależność Pawła do Chrystusa
9.2. Duchowa partycypacja wiernych w misterium paschalnym
9.3. Trwałe przebywanie z Chrystusem owocem tajemnicy paschalnej
9.4. Eschatologiczne bycie z Chrystusem
9.5. Geneza. Koncepcja bycia razem z Chrystusem
9.6. Realizacja sakramentalna bycia razem z Chrystusem
9.6.1. Chrzest jako współumieranie z Chrystusem i powstanie do nowego życia
9.6.2. Koncepcja o współumieraniu i powstaniu do nowego życia w Liście do Kolosan i do Efezjan

10. Bycie w Chrystusie (en Christo)

11. Usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (uwieńczenie Pawłowej teologii paschalnej)
11.1. Rz 3,24-26 jako punkt wyjścia nauki o usprawiedliwieniu
11.1.1. Zagadnienie trzonu w Rz 3,24-26
11.1.2. Walor chrystologiczny trzonu
11.1.3. Interpretacja Pawła
11.2. Istotna treść usprawiedliwienia na podstawie Rz 3,24-26 i jej rozwój
11.2.1. Rz 3,24-26
11.2.2. Różne naświetlenia procesu usprawiedliwienia przez św. Pawła
11.2.3. Porównanie Rz 3,24-26 z Ga 2,16

12. Wiara, która usprawiedliwia
12.1. Pojęcie wiary w Starym Testamencie
12.1.1. Tworzywo pojęciowe
12.1.2. Indywidualnie i zespołowo pojęta wiara
12.2. Wiara w Nowym Testamencie
12.2.1. Tworzywo pojęciowe
12.2.2. Wiara w przepowiadania Jezusa
12.3. Wiara w ujęciu św. Pawła
12.3.1. Treść i przedmiot wiary
12.3.2. Chrystocentryzm wiary
12.3.3. Geneza wiary
12.4. Wiara w Liście do Hebrajczyków i w Liście św. Jakuba
12.4.1. List do Hebrajczyków
12.4.2. List św. Jakuba
Literatura


Nauka św. Pawła o Kościele

1. Uniwersalizm zbawczy u podstaw eklezjologii św. Pawła

2. //"Lud Boży//" jako //"Ciało Chrystusa//"
2.1. Motyw złączenia się dwojga w jednym ciele (1 Kor 6,15-17)
2.2. Motyw udziału wielu w jednym chlebie (1 Kor 10,16n.)
2.3. Motyw grupy ludzi przedstawionej jako jeden organizm (1 Kor 12,12-27)
2.4. Motyw współrzędności członków w jednym organizmie (Rz 12,4n.)

3. Eklezjalny wymiar bycia w Chrystusie
3.1. Aspekt relacji
3.2. Aspekt pneumatyczny
3.3. Aspekt współegzystencji w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
3.4. Aspekt teocentryczny
3.5. Aspekt uniwersalistyczny
3.6. Motyw korporatywnej osoby
3.7. Związki przyczynowe
3.8. Wywyższony Kyrios u podstaw organizmu eklezjalnego

4. Charyzmaty
4.1. Istota i cel charyzmatów
4.2. Charyzmatyczny charakter urzędowych i hierarchicznych posług w Kościele

5. Kościoły lokalne w zasięgu Kościoła powszechnego

6. Poszczególne określenia wiernych w jednym eklezjalnym Ciele Chrystusa
6.1. Kościół (Boży) - he ekklesia (tou Theou)
6.2. Święci (hoi hagioi)
6.3. Wybrani (eklektoi) - powołani (kletoi)
6.4. Bracia (adelphoi)
6.5. Lud Boży (laos tou Theou) - Izrael Boży (Israel tou Theou)
6.6. Nasienie Abrahama (sperma Abraam)
6.7. Synowie Boży (hyioi tou Theou) - Dzieci Boże (tekna tou Theou)
6.8. Świątynia Boga (naos Theou) - budowla Boża (oikodomē Theou) - gleba Boża (georgion Theou)
Literatura


Eklezjologia listu do Efezjan

1. Wspólne momenty Listu do Efezjan z eklezjologią św. Pawła
1.1. Charakter teocentryczny
1.2. Charakter pneumatyczny
1.3. Kościół //"Ciałem Chrystusa//"
1.4. Element współumierania i zmartwychwstania z Chrystusem
1.5. Rola chrztu
1.6. Charyzmaty
1.7. Bóg ostatecznym celem wiernych

2. Rola Kościoła w Liście do Efezjan
2.1. Sytuacja Kościoła
2.2. U niwersalizm kosmiczny Kościoła

3. Problem jedności Kościoła składającego się z Żydów i pogan

4. Koncepcja przestrzeni w Liście do Efezjan a eklezjologia
4.1. Dolna sfera
4.2. Górna sfera
4.3. Kościół a zbawienie
4.4. Kościół jako budowla ciągle rosnąca
4.5. Kościół jako budowla i jako Ciało

5. Kościół jako Ciało Chrystusa
5.1. Istota Kościoła-Ciała
5.2. Chrystus Głową Ciała-Kościoła
Literatura


Obraz Kościoła w listach pasterskich

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Zasady regulujące życie Kościoła
1.2. Autorytet Pawła Apostoła

2. Zagadnienia szczegółowe
2.1. Tradycja i sukcesja apostolska
2.2. Funkcja urzędu
2.3. Statyczne ujęcie Kościoła
2.4. Forma życia chrześcijańskiego
2.5. Ramy teologiczne eklezjologii listów pasterskich
Literatura


List do Hebrajczyków a gmina kościelna

1. Chrystologia Listu do Hebrajczyków

2. Społeczność (judeo-)chrześcijańska in via
Literatura

Książka „Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 204 stron i została wydana w 2011 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła"
o. Hugolin Langkammer OFM - autor m.in.:
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Nowy Testament a religie - okładka książki
Nowy Testament a religie Ireneusz S. Ledwoń OFM
Spór o Matkę. Mariologia jako problem - okładka książki
Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny Stanisław C. Napiórkowski OFMConv
Produkty podobne: