pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Etyka ekumeniczna w warunkach globalizacji. Główne rysy refleksji etycznej i działalności społęcznej Światowej Rady Kościołów

Autor książki:

ks. Marcin Składanowski

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2017
Oprawa: miękka
Ilość stron: 222 s.
Wymiar: 145x240 mm
EAN: 9788380613645
ISBN: 978-83-8061-364-5
Data: 2017-10-12
19.50  20.00  0.5 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I. Etyka i ekumenizm

Rozdział I. Kwestie etyczne a podział chrześcijaństwa
1. Miejsce problematyki etycznej w kontrowersjach wyznaniowych
2. Rozbieżności etyczne jako skutek zróżnicowanego kontekstu działalności Kościołów
3. Eklezjologiczne podstawy zróżnicowanej doktryny etycznej Kościołów
4. Konserwatyzm etyczny i jego znaczenie dla dialogu ekumenicznego
5. Liberalizm etyczny a chrześcijańska tożsamość ruchu ekumenicznego

Rozdział II. Zróżnicowane odpowiedzi Kościołów na współczesne wyzwania etyczne
1. Próby osiągnięcia jedności przez zanegowanie różnic
2. Obszary ekumenicznego zbliżenia w kwestiach etycznych
2.1. Podstawowe zasady etyczne
2.2. Etyka społeczna
2.3. Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego
3. Ekumeniczne znaczenie istniejących trudności
4. Możliwości i ograniczenia wspólnego rozeznania etycznego

Część II. Z naczenie problematyki etycznej w pracach Światowej Rady Kościołów

Rozdział III. Etyczny wymiar paradygmatu misyjnego Światowej Rady Kościołów
1. Zasadnicze elementy ekumenicznej misji chrześcijańskiej
1.1. Niezmienne elementy misji chrześcijańskiej
1.2. Społeczny i etyczny kontekst zmian w misji chrześcijańskiej
2. Etyczny wymiar misji chrześcijańskiej
2.2. Misja przeciwko społecznej marginalizacji i wykluczeniu
2.3. Misja przeciwko niesprawiedliwości
2.4. Misja uzdrawiania
3. Ewangelizacja i cele ruchu ekumenicznego

Rozdział IV. Ekumeniczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego w warunkach dechrystianizacji - przykład Europy Zachodniej
1. Chrześcijanie wobec postchrześcijańskiej kultury
2. Nowy kontekst kulturowy europejskiego chrześcijaństwa
3. Propozycje Komisji ds. Światowej Misji i Ewangelizacji

Rozdział V. Etyka ekumeniczna a tożsamość chrześcijaństwa
1. Problemy tożsamościowe w ruchu ekumenicznym
2. Próby rozwiązań konfesyjnych
3. Próby rozwiązań ekumenicznych
4. Propozycje Światowej Rady Kościołów
5. Perspektywy dla ruchu ekumenicznego

Rozdział VI. Rozwój refleksji etycznej Światowej Rady Kościołów
1. Ogólna charakterystyka i cele
2. Główne etapy rozwoju refleksji etycznej
2.1. Etyka po Amsterdamie: pewność wiary w obliczu konsekwencji ludzkich grzechów
2.2. Etyka czasu "zimnej wojny": priorytet zaangażowania politycznego
2.3. Etyka postchrześcijańska? - priorytet praw mniejszości, zachowania stworzenia i zrównoważonego rozwoju
3. Wybrane programy związane z ekumeniczną refleksją etyczną
3.1. Program walki z rasizmem
3.2. Programy na rzecz kobiet
3.3. Program na rzecz sprawiedliwości społecznej i zachowania stworzenia
4. Znaczenie programów zorientowanych etycznie

Część III. W ybrane zagadnienia szczegółowe

Rozdział VII. Dyskryminacja, wykluczenie i marginalizacja społeczna
1. Dyskryminacja społeczna jako konsekwencja dehumanizacji
2. Wykluczenie ekonomiczne
3. Rasizm
4. Dyskryminacja płciowa
5. Ekumeniczna odpowiedź chrześcijan

Rozdział VIII. Godność kobiet w Kościele
1. Postulaty Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w Amsterdamie
2. Postulaty z Amsterdamu odczytywane na początku XXI wieku
2.1. Głos chrześcijan wobec przemian kontekstu społecznego
2.2. Postulaty zrealizowane całkowicie lub częściowo
2.3. Postulaty wciąż domagające się realizacji

Rozdział IX. Godność kobiet w obliczu dyskryminacji i przemocy
1. Główne elementy ekumenicznej analizy zjawiska przemocy wobec kobiet
2. Trudności i perspektywy

Rozdział X. Etyczna ocena struktur i instytucji politycznych
1. Ciężar historii
2. Odnowa relacji Kościołów do państwa
3. Perspektywy

Rozdział XI. Etyka życia gospodarczego
1. Rozwój gospodarczy
2. Wspólne dobro i odpowiedzialność
3. Niesprawiedliwy system gospodarczy
4. Propozycje polityczno-ekonomiczne Światowej Rady Kościołów
5. Problem skuteczności

Rozdział XII. Etyka pracy
1. Kwestie społeczno-etyczne w programie JPIC
2. Niesprawiedliwość w miejscach pracy
3. Kierunki koniecznych działań
4. Miejsce praw kobiet w społeczno-ekonomicznej części JPIC

Rozdział XIII. Chciwość i ubóstwo
1. Ewolucja poglądów Światowej Rady Kościołów w kwestii rozwoju i ubóstwa
2. Oblicza chciwości
3. Wpływ chciwości na powiększanie obszarów ubóstwa

Zakończenie

Bibliografia

Książka "Etyka ekumeniczna w warunkach globalizacji. Główne rysy refleksji etycznej i działalności społęcznej Światowej Rady Kościołów" - ks. Marcin Składanowski - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 222 stron i została wydana w 2017 r. Cena 19.50 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]