pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko: autor tytuł  24h
Księgarnia »
Książki »
»
Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej
książka:

Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej

Dane szczegółowe:
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rok wyd.: 2008
Ilość stron: 418 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373783539
ISBN: 978-83-7378-353-9
Data: 2010-04-28
Cena wydawcy: 50.00 złpozycja niedostępna

Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej - Krzysztof Marecki, Maciej Wieloch - opis książki:

Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej.

Książka „Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej” - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Książka posiada 418 stron i została wydana w 2008 r.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1. Struktura biznesplanu
Krzysztof Marecki, Maciej Wieloch
1.1. Synteza
1.2. Szczegółowe części merytoryczne biznesplanu
1.2.1. Sektor i przedsiębiorstwo oraz jego produkty lub usługi
1.2.2. Analiza i badanie rynku
1.2.3. Plan marketingowy
1.2.4. Plan operacyjny i wytwarzanie
1.2.5. Zasoby ludzkie
1.2.6. Ogólny harmonogram realizacji biznesplanu (kto? co? kiedy?)
1.2.7. Plan finansowy i charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia

Rozdział 2. Analiza rynku, sektora i przedsiębiorstwa
Anna Skowronek-Mielczarek
2.1. Rozwój przedsiębiorstwa jako podstawa konstrukcji biznesplanów
2.2. Rodzaje analiz otoczenia wykorzystywanych na potrzeby budowy biznesplanu przedsiębiorstwa
2.3. Rodzaje analiz potencjału przedsiębiorstwa wykorzystywanych na potrzeby budowy biznesplanu
2.4. Syntetyczna ocena pozycji biznesowej przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Analiza i badanie rynku
Włodzimierz Nowacki
3.1. Identyfikacja i analiza tzw. rynku docelowego
3.2. Rozmiar rynku i jego trendy rozwojowe
3.3. Charakterystyka konkurencji i krańcowych możliwości jej działania
3.4. Oszacowanie udziału przedsiębiorstwa w rynku

Rozdział 4. Plan marketingowy
Włodzimierz Nowacki
4.1. Struktura planu marketingowego
4.2. Ogólna strategia marketingowa
4.3. Projektowanie narzędzi realizacji strategii marketingowej

Rozdział 5. Zasoby ludzkie w biznesplanie
Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska
5.1. Planowanie zasobów ludzkich
5.1.1. Opis stanowiska organizacyjnego
5.1.2. Planowanie zatrudnienia
5.1.3. Struktura zatrudnienia 5.1.4. Wydajność pracy
5.1.5. Wynagrodzenia
5.1.6. Koszty pracy
5.1.7. Dobór kadr
5.1.8. Kształcenie i rozwój
5.1.9. Motywowanie
5.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
5.2.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
5.2.2. Opis struktury organizacyjnej
5.2.3. Kadra kierownicza

Rozdział 6. Analiza ekonomiczno-finansowa
Agnieszka Cenker, Maciej Wieloch
6.1. Wprowadzenie
6.2. Ocena sytuacji wyjściowej przedsiębiorstwa
6.2.1. Pozycja rynkowa
6.2.2. Elementy analizy ekonomiczno-finansowej
6.2.2.1. Aktywa
6.2.2.2. Pasywa
6.2.2.3. Płynność
6.2.2.4. Przychody
6.2.2.5. Koszty
6.2.2.6. Wyniki działalności
6.2.2.6.1. Wynik z działalności operacyjnej
6.2.2.6.2. Wynik z działalności gospodarczej
6.2.2.6.3. Wynik finansowy brutto, wynik finansowy netto
6.2.2.7. Rachunek przepływów pieniężnych
6.2.2.8. Rentowność
6.2.2.9. Zarządzanie kapitałem obrotowym
6.3. Plan finansowy
6.3.1. Elementy planu finansowego na potrzeby planowania inwestycji
6.3.2. Etapy sporządzania planu finansowego
6.4. Ocena planu finansowego
6.4.1. Szacowanie wydatków i korzyści z realizacji przedsięwzięcia
6.4.2. Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

Rozdział 7. Ocena biznesplanu przez banki
Małgorzata Zaleska, Paweł Niedziółka
7.1. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przez banki – wymagana dokumentacja oraz ograniczenia w polityce kredytowej banków
7.2. Istota i elementy biznesplanu podlegające szczególnej ocenie przez banki
7.2.1. Analiza marketingowa (rynku) przedsięwzięcia
7.2.2. Ocena poprawności i realności prognoz finansowych
7.2.3. Analiza efektywności inwestycji z punktu widzenia inwestora oraz banku
7.3. Syndykacja jako sposób finansowania dużych projektów inwestycyjnych
7.4. Ocena ryzyka związanego z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
7.5. Ocena przedsięwzięć deweloperskich jako przykład uwzględnienia specyfiki działalności w analizie
7.6. Ocena postępowania banków w procesie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych/biznesplanów

Rozdział 8. Uwarunkowania współfinansowania projektu inwestycyjnego gminy ze środków Unii Europejskiej w latach 2007–2013
Jacek Sierak, Marek Ziółkowski
8.1. Wprowadzenie
8.2. Istota zarządzania strategicznego w samorządzie gminnym
8.2.1. Strategia rozwoju gminy
8.2.2. Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
8.2.3. Wieloletni plan inwestycyjny
8.2.4. Wieloletni plan finansowy
8.3. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej finansowe instrumenty
8.4. Finansowanie projektów inwestycyjnych gmin w Polsce
8.5. Studium wykonalności – efektywność finansowa i ekonomiczna projektu
8.5.1. Istota studium wykonalności projektu
8.5.2. Metodyka opracowywania studiów wykonalności dla wybranych projektów
8.5.2.1. Studia wykonalności z zakresu infrastruktury drogowej
8.5.2.2. Studia wykonalności w zakresie systemów wodociągów oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
8.5.2.3. Studia wykonalności obiektów kubaturowych
8.6. Podsumowanie

Rozdział 9. Ocena zdolności kredytowej gminy przez bank
Jacek Sierak, Marek Ziółkowski
9.1. Wprowadzenie
9.2. Źródła finansowania inwestycji gmin
9.2.1. Wewnętrzne źródła finansowania
9.2.2. Zewnętrzne źródła finansowania
9.2.2.1. Zwrotne źródła finansowania
9.2.2.2. Partnerstwo publiczno-prywatne
9.2.2.3. Fundusze Unii Europejskiej
9.3. Podstawy prawne, procedury ostrożnościowe i sanacyjne długu publicznego
9.4. Instrumenty dłużne jako źródło finansowania inwestycji samorządu gminnego
9.5. Zdolność kredytowa gminy
9.6. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny zdolności kredytowej gminy
9.7. Metodyka oceny gminy przez bank
9.7.1. Ocena jakościowa
9.7.1.1. Atrakcyjność lokalizacyjna i turystyczna gminy
9.7.1.2. Aktywność władz i administracji gminy
9.7.2. Ocena ilościowa
9.7.2.1. Ocena bazy ekonomicznej gminy
9.7.2.2. Finanse gminy
9.7.3. Metodyka oceny ryzyka kredytowego banku
9.7.3.1. Dane wyjściowe
9.7.3.2. Metody klasyfikowania ryzyka kredytowego
9.8. Podsumowanie

Aneksy
Załącznik 1. Biznesplan „Kawiarnia »Małe tęte á tęte«”
Załącznik 2. Biznesplan Serwisu AleWtopa.pl
Załącznik 3. Biznesplan „Most Muzyczny”
Literatura
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej"