pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
Monika Parchomiuk

Monika Parchomiuk - autor


okładka książki - Starzenie się, starość i umieranie osób...
Monika Parchomiuk

Starzenie się, starość i umieranie osób...

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem tego opracowania, które ma charakter przeglądowy, jest zobrazowanie najważniejszych tendencji związanych ze starzeniem się i starością osób z niepełnosprawnością intelektualną, uporządkowanie zgromadzonej dotychczas wiedzy i wskazanie na obszary...
31.94  42.00  10.06 

okładka książki - Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną
Monika Parchomiuk

Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls ; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
O seksualności człowieka napisano wiele znakomitych prac naukowych i popularnych. Stała się przedmiotem zainteresowań badaczy z różnych dziedzin i dyscyplin, a studia nad nią obejmowały zarówno obiektywny, jak i subiektywny wymiar....
pozycja niedostępna

okładka książki - Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
Monika Parchomiuk

Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
W książce poddano analizie postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz głębszym. Uwzględniono wymiar emocjonalno-wartościujący, poznawczy, behawioralny oraz kontekst tych postaw...
45.05  52.50  7.45 

okładka książki - Social Distance Towards Individuals with Disability as a Problem in Special Pedagogy. Socio-Educational Contexts
Monika Parchomiuk, Beata Szabała (red.)

Social Distance Towards Individuals with Disability as a Problem in Special Pedagogy. Socio-Educational Contexts

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Prezentowana praca zbiorowa podejmuje ważną tematykę dystansu społecznego wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Poznawcze skupienie się na tej problematyce zasługuje na podkreślenie i uwagę tym bardziej, że praca wprowadza w niezbyt...
21.58  25.20  3.62 

okładka książki - Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. Tom 1. Przyczyny - Konsekwencje - Przeciwdziałanie
Monika Parchomiuk, Beata Szabała (red.)

Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. Tom 1. Przyczyny - Konsekwencje - Przeciwdziałanie

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Zakres analiz zawartych w niniejszym opracowaniu, tak teoretycznych, jak i empirycznych, dowodzi znacznego zróżnicowania problematyki społecznego dystansu w pedagogice specjalnej. Podejmowane w nim zagadnienia obejmują swoim zakresem podmioty...
30.63  35.70  5.07 

okładka książki - Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością
Monika Parchomiuk

Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Autorka zmierzyła się z ważnym a zarazem trudnym poznawczo problemem. Ważny to problem w kontekście rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością również o dużej wadze społecznej. Od lat podkreśla się bowiem konieczność normalizacji...
27.03  31.50  4.47 

okładka książki - Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku
Stanisława Byra, Monika Parchomiuk

Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Celem badawczym nieniejszego opracowania jest próba zidentyfikowania preferowanego radzenia sobie ze stresem (dyspozycyjnego i sytuacyjnego) u studentów pierwszego roku w kontekście wybranych uwarunkowań, na które składają się: cechy...
27.03  30.00  2.97 

okładka książki - Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych
Monika Parchomiuk

Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
W literaturze stosunkowo mało miejsca poświęca się problematyce radzenia sobie w sytuacjach trudnych, szczególnie w odniesieniu do rodzin z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. W diagnostyce funkcjonowania takich rodzin należy skupić się...
pozycja niedostępna