pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
»
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Sortuj wg

Europe - the strategic choices. Tom 2 - okładka książki

Europe - the strategic choices. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Created in 1992, Wyższa Szkota Biznesu—National-Louis Univertsity became one of the first Polish business schools. Founded in Nowy Sącz, a city without academic traditions, WSB-NLU quickiy gained national recognition through the offering of...
pozycja niedostępna

Europe - the global challenges. Tom 1 - okładka książki

Europe - the global challenges. Tom 1

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Created in 1992, Wyższa Szkoła Biznesu—National-Louis Univertsity became one of the first Polish business schools. Founded in Nowy Sącz, a city without academic traditions, WSB-NLU quickly gained national recognition through the offering of...
Przecena!!!Cena: 47.25  Cena wydawcy: 60.00 zł Oszczędzasz: 12.75 
do koszyka

Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków - okładka książki

Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Oprawa: miękka;
Okres istotnych przemian w organizacjach i ich funkcjonowaniu, jaki doświadczamy w ostatnich latach, narzuca konieczność nie tylko modyfikacji działań, ale również daleko idących zmian w systemie wartości. Dotyczy to zwłaszcza kadry menedżerskiej,...
pozycja niedostępna

Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia - okładka książki

Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Oprawa: miękka;
Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia Anna Ujwary-Gil; 212 stron; cena 23.00 zł Książka zawiera rozważnia na temat, jak powstaje nowa wiedza i innowacje w organizacyjnych warunkach, próby i odpowiedzi na pytanie, jak...
pozycja niedostępna

Praktyka Polityczna nr 1 (wiosna 2004) - okładka książki

Praktyka Polityczna nr 1 (wiosna 2004)

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Antykwariat; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Praktyka Polityczna nr 1 Wiosna 2004 Wydział Studiów Politycznych WSB-NLU W numerze między innymi: Początek i kres metafizyki państwa JADWIGA STAN1SZKIS BRUKSELA - sukces czy porażka LESZEK JESIEŃ, PIOTR NAIMSKI Polska widownia polityczna na...
pozycja niedostępna

Narzędzia e-biznesu - okładka książki

Narzędzia e-biznesu

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka; Oprawa: miękka;
Książka zawiera kompendium wiedzy na temat tworzenia stron internetowych ze szczegółowym omówieniem takich technologii jak: HTML, SSI, JavaScript, Java, CSS, WAP, PHP, XML. Kolejne rozdziały wprowadzają w zagadnienia związane z kryptografią...
Przecena!!!Cena: 12.13  Cena wydawcy: 17.50 zł Oszczędzasz: 5.37 
do koszyka

Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce - okładka książki

Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Oprawa: miękka;
Pozycja uzasadnia podjęcie tematu, prezentuje definicje koniunktury oraz pojęcia niezbędne dla zrozumienia i przeanalizowania cyklu koniunkturalnego. Ponadto wnikliwie analizuje istotę whań wywołanych zakłóceniami popytowymi i podażowymi oraz...
pozycja niedostępna

Prawo finansowe Unii Europejskiej - okładka książki

Prawo finansowe Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Oprawa: miękka;
Książka porusza szeroko pojętą problematykę prawa finansów publicznych i prywatnych w Unii Europejskiej. Zawiera zarys ewolucji integracji europejskiej, systemu organów i rodzajów wydawanych przez te organy aktów prawnych. Opisuje także regulacje...
Przecena!!!Cena: 7.35  Cena wydawcy: 15.00 zł Oszczędzasz: 7.65 
do koszyka

Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej - okładka książki

Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Oprawa: miękka;
W niniejszej książce wyraźnie została wyeksponowana teza, że integracja gospodarcza to proces kompleksowy i wielostronny, przynoszący zmiany jakościowe i mający tendencję do rozprzestrzeniania...
Przecena!!!Cena: 11.03  Cena wydawcy: 19.00 zł Oszczędzasz: 7.97 
do koszyka

Statystyka w biznesie - okładka książki

Statystyka w biznesie

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Matematyka; Oprawa: miękka;
Celem książki jest wyjaśnienie podstaw myślenia i wnioskowania statystycznego, wyrobienie intuicyjnego zrozumienia procedur statystycznych i umiejętności ich adekwatnego stosowania z pomocą komputera w różnych rzeczywistych sytuacjach...
pozycja niedostępna

Zarządzanie finansami - okładka książki

Zarządzanie finansami

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Oprawa: miękka;
l. Wstęp 2. Obliczanie wartości dzisiejszej 3. Rynek kapitałowy 4. Ryzyko i zwrot 5. Dywersyfikacja - wstęp to teorii portfela 6. Model wyceny aktywów rynku kapitałowego 7. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych 8. Budżetowanie i analiza ryzyka...
pozycja niedostępna

Rachunkowość - okładka książki

Rachunkowość

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Oprawa: miękka;
Książka zawiera teoretyczne i praktyczne aspekty kompleksowego systemu rachunkowości. Składa się ona z trzech części. Część A obejmuje ogólne teoretyczne zagadnienia rachunkowości - wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zasady...
pozycja niedostępna

Kreowanie obrazu Polski w świecie - okładka książki

Kreowanie obrazu Polski w świecie

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Oprawa: miękka;
Książka zawiera zapisy referatów wygłoszonych w trakcie konferencji nt. kreowania obrazu Polski na świecie przez m.in. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zbigniewa Brzezińskiego, Antoniego Kuklińskiego, Tomasza Lisa, Jana Krzysztofa...
pozycja niedostępna

Matematyka w ekonomii - okładka książki

Matematyka w ekonomii

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres materiału kursu Matematyka w ekonomii. Zawiera zagadnienia rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych, ze szczególnym uwzględnieniemekstremów lokalnych i warunkowych, rachunku całkowego funkcji jednej...
pozycja niedostępna

Prognozowanie i symulacje - okładka książki

Prognozowanie i symulacje

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Oprawa: miękka;
Celem tego skryptu jest przede wszystkim przybliżenie podstawowych pojęć z prognozowania i symulacji w sposób możliwie jak najbardziej przyjazny dla czytelnika. Nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty prognozowania - umiejętność identyfikacji...
pozycja niedostępna

Podstawy prawne integracji europejskiej - okładka książki

Podstawy prawne integracji europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Oprawa: miękka;
Przedmowa Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie studentom kierunków biznesowych podstawowych instytucji europejskiego prawa gospodarczego. Na wstępie autorzy omawiają prawo instytucjonalne, starając się rozwikłać pojęciowe dylematy...
Przecena!!!Cena: 5.25  Cena wydawcy: 22.00 zł Oszczędzasz: 16.75 
do koszyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi. studia przypadków - okładka książki

Zarządzanie zasobami ludzkimi. studia przypadków

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Oprawa: miękka;
Jednym z głównych celów strategicznych Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University jest osiąganie najwyższych standardów jakości w zakresie kształcenia. Koniecznym warunkiem realizacji tego celu jest stosowanie interaktywnych technik...
pozycja niedostępna

Europa w lustrze eurosceptycyzmu. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec integracji europejskiej - okładka książki

Europa w lustrze eurosceptycyzmu. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec integracji europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Oprawa: miękka;
Postawa eurosceptyczna jak w soczewce ogniskuje wszystkie trudności, jakie Partia Konserwatywna ma z Europą. W książce tej będę się starał pokazać, że eurosceptycyzm proponuje dalece spójną i wyrazistą wizję tego, w jaki sposób powinien przebiegać...
pozycja niedostępna

Wybór czy inercja. Traktat amsterdamski w świetle teorii integracji europejskiej - okładka książki

Wybór czy inercja. Traktat amsterdamski w świetle teorii integracji europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Oprawa: miękka;
Polityka europejska drugiej połowy XX wieku daje się w znakomitej części zamknąć w dwóch słowach: integracja europejska. Wielość istniejących i konkurujących ze sobą teorii, które próbują opisać i wytłumaczyć to zjawisko, nie ułatwia jednak...
pozycja niedostępna

Marketing w administracji publicznej - okładka książki

Marketing w administracji publicznej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Oprawa: miękka;
Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej znaczenie terminu marketing odczytywano na wiele sposobów. Najczęściej jest on rozumiany jako sprzedaż i reklama. Takie podejście jest konsekwencją przyjętej, wiatach czterdziestych i pięćdziesiątych,...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (21 pozycji)