pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Sortuj wg

Europe - the strategic choices. Tom 2 - okładka książki

Europe - the strategic choices. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Created in 1992, Wyższa Szkota Biznesu—National-Louis Univertsity became one of the first Polish business schools. Founded in Nowy Sącz, a city without academic traditions, WSB-NLU quickiy gained national recognition through the offering of...
pozycja niedostępna

Europe - the global challenges. Tom 1 - okładka książki

Europe - the global challenges. Tom 1

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Created in 1992, Wyższa Szkoła Biznesu—National-Louis Univertsity became one of the first Polish business schools. Founded in Nowy Sącz, a city without academic traditions, WSB-NLU quickly gained national recognition through the offering of...
Przecena!!! 47.25  60.00  12.75 
do koszyka

Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków - okładka książki

Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Oprawa: miękka;
Okres istotnych przemian w organizacjach i ich funkcjonowaniu, jaki doświadczamy w ostatnich latach, narzuca konieczność nie tylko modyfikacji działań, ale również daleko idących zmian w systemie wartości. Dotyczy to zwłaszcza kadry menedżerskiej,...
pozycja niedostępna

Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia - okładka książki

Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Oprawa: miękka;
Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia Anna Ujwary-Gil; 212 stron; cena 23.00 zł Książka zawiera rozważnia na temat, jak powstaje nowa wiedza i innowacje w organizacyjnych warunkach, próby i odpowiedzi na pytanie, jak...
pozycja niedostępna

Understanding Namibia - okładka książki

Understanding Namibia

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Antykwariat; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Praktyka Polityczna nr 1 Wiosna 2004 Wydział Studiów Politycznych WSB-NLU W numerze między innymi: Początek i kres metafizyki państwa JADWIGA STAN1SZKIS BRUKSELA - sukces czy porażka LESZEK JESIEŃ, PIOTR NAIMSKI Polska widownia polityczna na...
pozycja niedostępna

Narzędzia e-biznesu - okładka książki

Narzędzia e-biznesu

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Oprawa: miękka;
Książka zawiera kompendium wiedzy na temat tworzenia stron internetowych ze szczegółowym omówieniem takich technologii jak: HTML, SSI, JavaScript, Java, CSS, WAP, PHP, XML. Kolejne rozdziały wprowadzają w zagadnienia związane z kryptografią...
Przecena!!! 12.13  17.50  5.37 
do koszyka

Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce - okładka książki

Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Oprawa: miękka;
Pozycja uzasadnia podjęcie tematu, prezentuje definicje koniunktury oraz pojęcia niezbędne dla zrozumienia i przeanalizowania cyklu koniunkturalnego. Ponadto wnikliwie analizuje istotę whań wywołanych zakłóceniami popytowymi i podażowymi oraz...
pozycja niedostępna

Prawo finansowe Unii Europejskiej - okładka książki

Prawo finansowe Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Oprawa: miękka;
Książka porusza szeroko pojętą problematykę prawa finansów publicznych i prywatnych w Unii Europejskiej. Zawiera zarys ewolucji integracji europejskiej, systemu organów i rodzajów wydawanych przez te organy aktów prawnych. Opisuje także regulacje...
Przecena!!! 7.35  15.00  7.65 
do koszyka

Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej - okładka książki

Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Oprawa: miękka;
W niniejszej książce wyraźnie została wyeksponowana teza, że integracja gospodarcza to proces kompleksowy i wielostronny, przynoszący zmiany jakościowe i mający tendencję do rozprzestrzeniania...
Przecena!!! 11.03  19.00  7.97 
do koszyka

Statystyka w biznesie - okładka książki

Statystyka w biznesie

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Matematyka; Oprawa: miękka;
Celem książki jest wyjaśnienie podstaw myślenia i wnioskowania statystycznego, wyrobienie intuicyjnego zrozumienia procedur statystycznych i umiejętności ich adekwatnego stosowania z pomocą komputera w różnych rzeczywistych sytuacjach...
pozycja niedostępna

Zarządzanie finansami - okładka książki

Zarządzanie finansami

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Oprawa: miękka;
l. Wstęp 2. Obliczanie wartości dzisiejszej 3. Rynek kapitałowy 4. Ryzyko i zwrot 5. Dywersyfikacja - wstęp to teorii portfela 6. Model wyceny aktywów rynku kapitałowego 7. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych 8. Budżetowanie i analiza ryzyka...
pozycja niedostępna

Rachunkowość - okładka książki

Rachunkowość

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Oprawa: miękka;
Książka zawiera teoretyczne i praktyczne aspekty kompleksowego systemu rachunkowości. Składa się ona z trzech części. Część A obejmuje ogólne teoretyczne zagadnienia rachunkowości - wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zasady...
pozycja niedostępna

Kreowanie obrazu Polski w świecie - okładka książki

Kreowanie obrazu Polski w świecie

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Oprawa: miękka;
Książka zawiera zapisy referatów wygłoszonych w trakcie konferencji nt. kreowania obrazu Polski na świecie przez m.in. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zbigniewa Brzezińskiego, Antoniego Kuklińskiego, Tomasza Lisa, Jana Krzysztofa...
pozycja niedostępna

Matematyka w ekonomii - okładka książki

Matematyka w ekonomii

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres materiału kursu Matematyka w ekonomii. Zawiera zagadnienia rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych, ze szczególnym uwzględnieniemekstremów lokalnych i warunkowych, rachunku całkowego funkcji jednej...
pozycja niedostępna

Prognozowanie i symulacje - okładka książki

Prognozowanie i symulacje

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Oprawa: miękka;
Celem tego skryptu jest przede wszystkim przybliżenie podstawowych pojęć z prognozowania i symulacji w sposób możliwie jak najbardziej przyjazny dla czytelnika. Nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty prognozowania - umiejętność identyfikacji...
pozycja niedostępna

Podstawy prawne integracji europejskiej - okładka książki

Podstawy prawne integracji europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Oprawa: miękka;
Przedmowa Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie studentom kierunków biznesowych podstawowych instytucji europejskiego prawa gospodarczego. Na wstępie autorzy omawiają prawo instytucjonalne, starając się rozwikłać pojęciowe dylematy...
Przecena!!! 5.25  22.00  16.75 
do koszyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi. studia przypadków - okładka książki

Zarządzanie zasobami ludzkimi. studia przypadków

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Oprawa: miękka;
Jednym z głównych celów strategicznych Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University jest osiąganie najwyższych standardów jakości w zakresie kształcenia. Koniecznym warunkiem realizacji tego celu jest stosowanie interaktywnych technik...
pozycja niedostępna

Europa w lustrze eurosceptycyzmu. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec integracji europejskiej - okładka książki

Europa w lustrze eurosceptycyzmu. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec integracji europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Oprawa: miękka;
Postawa eurosceptyczna jak w soczewce ogniskuje wszystkie trudności, jakie Partia Konserwatywna ma z Europą. W książce tej będę się starał pokazać, że eurosceptycyzm proponuje dalece spójną i wyrazistą wizję tego, w jaki sposób powinien przebiegać...
pozycja niedostępna

The comparative study of political elites - okładka książki

The comparative study of political elites

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Oprawa: miękka;
Polityka europejska drugiej połowy XX wieku daje się w znakomitej części zamknąć w dwóch słowach: integracja europejska. Wielość istniejących i konkurujących ze sobą teorii, które próbują opisać i wytłumaczyć to zjawisko, nie ułatwia jednak...
9.98  19.00  9.02 
do koszyka

Marketing w administracji publicznej - okładka książki

Marketing w administracji publicznej

Książka. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Oprawa: miękka;
Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej znaczenie terminu marketing odczytywano na wiele sposobów. Najczęściej jest on rozumiany jako sprzedaż i reklama. Takie podejście jest konsekwencją przyjętej, wiatach czterdziestych i pięćdziesiątych,...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (21 pozycji)