pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - strona 5


okładka książki - Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie

Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Finansjalizacja przeobraża dotychczasowe prawa, kierunki i reguły funkcjonowania wielu płaszczyzn gospodarki, w tym rynku surowcowego. Aktywność inwestorów na rynku kontraktów terminowych futures od początku XXI wieku zaczęła decydować...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kobieta przestrzeń konfliktu pole walk. Szkice z antropologii politycznej

Kobieta przestrzeń konfliktu pole walk. Szkice z antropologii politycznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorki, korzystając z wielu różnych teorii oraz metodologii wyrastających z nauk społecznych i humanistycznych, demaskują źródła i mechanizmy opresji ze względu na płeć oraz rolę, jaką w reprodukcji nierówności odgrywa...
35.76  39.90  4.14 

okładka książki - Julian Tuwim Pęknięcie

Julian Tuwim Pęknięcie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Monografia jest opowieścią o Julianie Tuwimie (1894-1953), wybitnym poecie, twórcy znakomitych wierszy dziecięcych, Żydzie polskim - podzieloną na trzy zasadnicze odsłony zatytułowane: dziecięcość wyobraźni, żydowskość losu,...
38.36  39.90  1.54 

okładka książki - Design thinking dla edukatorów

Design thinking dla edukatorów

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Intencją książki jest inspirowanie do wprowadzania metod, sposobów i takiego stylu pracy z uczniami/studentami/uczestnikami szkoleń, które wyzwalają kreatywność własną i zespołową, są wsparciem w procesie adaptacji do zmian. Jest...
44.72  44.90  0.18 

okładka książki - Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce autor analizuje teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem jej pedagogicznych implikacji dla współczesnych nauk społecznych. Koncepcja ta znalazła uznanie w świecie naukowym, ale...
52.87 

okładka książki - Apokryficzność i ekfrastyczność jako komplementarne poetyki intertekstualne

Apokryficzność i ekfrastyczność jako komplementarne poetyki intertekstualne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
We wszystkich przywołanych w książce tekstach da się zaobserwował podstawową łączącą je kwestię (można ją dostrzec także w innych utworach mierzących się z kanonem): każdy z nich dotyczy szeroko pojmowanej utraty niewinnego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Wspomnienia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
[...] historia nie zapomni Aleksandry Piłsudskiej, a nie zapomni z wielu przeróżnych racyj. Jeśli kiedyś pisać się będzie dzieje kobiety polskiej, te dzieje, które rozpoczną na poły święte księżne-ksienie polskiego średniowiecza...
47.96  49.90  1.94 

okładka książki - Microbial biotechnology in the laboratory and practice. Theory, exercises and specialist laboratories

Microbial biotechnology in the laboratory and practice. Theory, exercises and specialist laboratories

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Biologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
In addition to the issues constituting the basis of microbial biotechnology, such as microorganisms culturing or their use in industry and environmental protection, the book includes modern analytical techniques known as comics, as well as...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami

Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorka podejmuje rzadko tak szczegółowo omawianą w ramach zarządzania zasobami ludzkimi problematykę, jaką jest utrzymywanie relacji organizacji z pracownikami, którzy już w firmie nie pracują.W obecnych czasach deficytów...
38.36  39.90  1.54 

okładka książki - Zaburzenia sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu alzheimerowskim na tle starzenia się

Zaburzenia sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu alzheimerowskim na tle starzenia się

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Głównym celem monografii jest ocena sprawności leksykalno-semantycznej oraz analiza językowych strategii zastępczych występujących w przypadku deficytów leksykalno-semantycznych u osób w różnych fazach rozwojowych otępienia w...
43.17  44.90  1.73 

okładka książki - Szkice z metodologii językoznawstwa i filozofii języka

Szkice z metodologii językoznawstwa i filozofii języka

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Niniejsze szkice podejmują problematykę splotu językoznawstwa i filozofii języka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonania generatywizmu w językoznawstwie (w duchu Noama Chomsky ego i Raya Jackendoffa) oraz analitycznej filozofii...
38.36  39.90  1.54 

okładka książki - Zależne Zwierzęta Rozumne. Dlaczego ludzie potrzebują cnót

Zależne Zwierzęta Rozumne. Dlaczego ludzie potrzebują cnót

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Alasdair MacIntyre sprzeciwia się stanowiskom akcentującym istnienie radykalnej, jakościowej różnicy między kondycją zwierzęcą i ludzką. Zwraca uwagę na różne formy wspólnotowego życia, które odgrywają istotną rolę w...
43.67  44.90  1.23 

okładka książki - Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe Federacji Rosyjskiej. Przykład Republiki Czeczeńskiej

Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe Federacji Rosyjskiej. Przykład Republiki Czeczeńskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki dotyczącej miejsca bezpieczeństwa państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. W publikacji szczególna uwaga została zwrócona na rozwiązania...
41.23  42.90  1.67 

okładka książki - Konrad W. Tatarowski - naukowiec, dziennikarz, poeta. Portret wielokrotny

Konrad W. Tatarowski - naukowiec, dziennikarz, poeta. Portret wielokrotny

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Bezpośrednią inspiracją do zredagowania tej książki była konferencja zorganizowana we wrześniu 2018 roku z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora oraz jego przejścia na emeryturę. [... ] Organizatorom udało się zgromadzić...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wizualizacja i dziennikarstwo danych w mediach

Wizualizacja i dziennikarstwo danych w mediach

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
We współczesnych mediach oprócz szybkości przekazu liczy się sposób, w jaki treści trafiają do odbiorcy oraz używane platformy czy atrakcyjność i kondensacja informacji. Dominacja urządzeń mobilnych, nie tylko jako środków...
38.36  39.90  1.54 
Ostatni egzemplarz!

okładka książki - Bóg - świat - człowiek w traktatach Corpus Hermeticum na tle greckiej tradycji filozoficznej

Bóg - świat - człowiek w traktatach Corpus Hermeticum na tle greckiej tradycji filozoficznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Hermetyzm - nurt filozoficzno-religijny, który swymi korzeniami sięga starożytności - także dzisiaj jest przedmiotem zainteresowania nie tylko w kręgach filologicznych, filozoficznych, religioznawczych, lecz przede wszystkim stanowi...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka ma charakter konstelacyjny; zawiera teksty, które w bardzo różny sposób realizuję główną jej tematykę. Zawarte w monografii artykuły podejmują szczegółowe wątki dotyczące koncepcji nowego człowieka oraz edukacji w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Chadidża i jej czarnookie siostry. Obraz kobiet bliskowschodnich z epoki narodzin islamu w średniowiecznej literaturze kręgu bizantyńsk

Chadidża i jej czarnookie siostry. Obraz kobiet bliskowschodnich z epoki narodzin islamu w średniowiecznej literaturze kręgu bizantyńsk

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Prezentowana monografia stawia sobie za cel ukazanie literackich wizerunków Arabek i Persjanek z IV-VIII w., które odnaleźć można w utworach cerkiewnosłowiańskich (przede wszystkim - proweniencji staroruskiej) z XI-XVI w. W trzech...
47.96  49.90  1.94 

okładka książki - Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury

Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka dr Aliny Barczyk jest pierwszym kompleksowym omówieniem świeckiego mecenatu architektonicznego Mniszchów w XVIII w., kiedy rodzina ta osiągnęła szczyty znaczenia politycznego i majątkowego w Rzeczypospolitej. Autorka ujęła...
pozycja niedostępna

okładka książki - Antysemicki rumuński rząd Octaviana Gogi i Alexandru Cuzy w opinii polskojęzycznej prasy II Rzeczypospolitej

Antysemicki rumuński rząd Octaviana Gogi i Alexandru Cuzy w opinii polskojęzycznej prasy II Rzeczypospolitej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Między wojnami; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia, jak pewien zapoznany i krótki epizod z dziejów Rumunii został zaprezentowany przez polską prasę codzienną. Powstanie rządu Gogi-Cuzy było zaskoczeniem dla obserwatorów polityki owego czasu i wynikało z...
53.38  54.90  1.52 

Strona 5 z 105 : «pierwsza...34567...ostatnia» (2091 pozycji)