pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - strona 3


okładka książki - Sprawczość sztuki

Sprawczość sztuki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia jest pracą transdyscyplinarną i wielowątkową. Autorka wykorzystuje dorobek antropologii: koncepcje sztuki, totemizmu, perspektywizmu, daru i wymiany. Oprócz nich książka zawiera wnikliwe...
pozycja niedostępna

okładka książki - Politycy i polityka regionalna w systemie wielopoziomowym. Koalicje regionalne - dobór regionalnych elit samorządowych - modele polityki regionalnej - role aktorów i wzory karier

Politycy i polityka regionalna w systemie wielopoziomowym. Koalicje regionalne - dobór regionalnych elit samorządowych - modele polityki regionalnej - role aktorów i wzory karier

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka podejmuje temat ważny, dotąd nieopisany i niezanalizowany od strony teoretycznej. Jest to opisanie nieznanego kawałka świata polityki regionalnej. Przynosi opis walki politycznej na szczeblu...
30.00 

okładka książki - Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie

Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W tomie zaprezentowano jedenaście artykułów poświęconych szerokiej problematyce związanej z książkami i czasopismami w postaci cyfrowej. Ich autorami są badacze książki i czytelnictwa, medioznawcy...
24.00 

okładka książki - Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)

Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Omówione w monografii męskie imiona zakonne karmelitów bosych wraz z żeńskim imiennictwem karmelitańskim, opisanym w książce Autorki z 2019 r., stanowią kompendium wiedzy zarówno na temat imiennictwa...
23.00 

okładka książki - Aspects of social and pedagogical work. Selected issues

Aspects of social and pedagogical work. Selected issues

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja porusza kwestie, które są niezwykle istotne zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy tekstów podejmują najbardziej aktualne problemy społeczne, dzielą się swoimi...
25.00 

okładka książki - W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym

W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia obraz kształtującego się w latach 20. i 30. XX wieku wielokulturowego społeczeństwa argentyńskiego oraz debatę na temat jego tożsamości w oparciu o analizę twórczości, zarówno...
21.00 

okładka książki - Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka. Konteksty teoretyczne i praktyczne (pierwszy rok życia)

Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka. Konteksty teoretyczne i praktyczne (pierwszy rok życia)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książkę wyposaża czytelnika – rodzica bądź opiekuna małego dziecka – zarówno w narzędzia, jak i wskazówki diagnostyczne. Dzięki wymienionym zabawom może uzyskać ważne informacje dotyczące rozwoju...
pozycja niedostępna

okładka książki - Different perspectives on transgressions in mathematics and its education

Different perspectives on transgressions in mathematics and its education

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka jest dziełem ponad dwudziestu autorów z całego świata. To pozycja, która pomoże czytelnikowi uporządkować wiedzę na temat uczenia i nauczania matematyki i dostarczy praktycznych...
19.00 

okładka książki - A mazing labyrinth: John Donne s prose in translation

A mazing labyrinth: John Donne s prose in translation

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest przekładom prozy Johna Donne’a, w szczególności przekładom dwóch tekstów, które powstały pod koniec życia tego angielskiego poety. Pozycja w znaczący sposób wzbogaca naszą...
18.00 

okładka książki - Prawo – negocjacje – demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych

Prawo – negocjacje – demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Historia / Polska / po roku 1989; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia ujmuje wydarzenia z 4 i 18 czerwca 1989 roku i ich konsekwencje w nieco innym ujęciu, również perspektywicznym. Podejmuje także problematykę związaną z innymi aspektami życia...
24.00 

okładka książki - Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce

Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
To pierwsza publikacja w polskiej literaturze naukowej poświęcona sanktuariom Pańskim w Polsce. Autor bardzo konsekwentnie prowadzi czytelnika przez kolejne okresy historyczne, wskazując zarówno całą...
30.00 

okładka książki - Fenomen ludzkiego cierpienia. Ujęcie filozoficzne, psychopedagogiczne i teologiczne

Fenomen ludzkiego cierpienia. Ujęcie filozoficzne, psychopedagogiczne i teologiczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Niniejszą publikację można polecić każdemu, kto zastanawia się nad fenomenem ludzkiego...
18.00 

okładka książki - Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce

Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia dotyczy wybranych aspektów funkcjonowania sektora handlu detalicznego w Polsce. Analizie poddano dwie formy instytucjonalne handlu, a mianowicie centra handlowe i place targowe,...
19.00 

okładka książki - La crisis migratoria actual en los medios digitales (españoles y polacos). Algunos aspectos del lenguaje

La crisis migratoria actual en los medios digitales (españoles y polacos). Algunos aspectos del lenguaje

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Praca podejmuje niezwykle ważką problematykę aktualnego kryzysu migracyjnego we współczesnej Europie z perspektywy językoznawczej. Autorzy ukazują różnorakie językowe mechanizmy, które służą do...
19.00 

okładka książki - Indywidualne uwarunkowania planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych

Indywidualne uwarunkowania planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem eksploracji badawczych było zdobycie wiedzy na temat planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych typu resocjalizacyjno-rewalidacyjnego. Praca może...
27.00 

okładka książki - Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia

Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka jest odpowiedzią na istniejące potrzeby i poszukiwania nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi przejawiającymi nieprawidłowe zachowania. Przedstawia współczesny obraz wiedzy...
21.00 

okładka książki - Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy

Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Opracowanie stanowi wnikliwe studium zachowań Polonii kanadyjskiej w sferze czasu wolnego i podróży turystycznych. Kompendium może być pomocne dla organizatorów turystyki, przedsiębiorstw, instytucji...
29.00 

okładka książki - Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska

Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Pierwsza polska monografia dotyczącą autora Niekończącej się historii. Dla wszystkich zainteresowanych literaturą dziecięcą to lektura obowiązkowa. Książka będzie też ważna dla badaczy przekładu...
29.00 

okładka książki - Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine Seicento

Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine Seicento

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine...
19.00 

okładka książki - Kompetencje społeczne studentów ratownictwa medycznego - kształtowanie, ewaluacja i walidacja

Kompetencje społeczne studentów ratownictwa medycznego - kształtowanie, ewaluacja i walidacja

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorki szczegółowo i syntetycznie wskazały najskuteczniejsze formy nauczania oraz egzaminowania wybranych efektów kształcenia w procesie przygotowywania studentów do zawodu ratownika medycznego....
24.00 

Strona 3 z 53 : «pierwsza...12345...ostatnia» (1051 pozycji)