pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku


okładka książki - Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Prezentowana monografia to specyficzna kontynuacja refleksji badawczej zapoczątkowanej książką Między rusofobią a rusofilią. Postawy, poglądy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (Gdańsk 2016). Kontynuacja, ponieważ...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Wielkie Pomorze. Wojna i pokój

Wielkie Pomorze. Wojna i pokój

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Ponownie stajemy dziś przed fenomenem kulturowym Wielkiego Pomorza. Po namyśle nad kwestiami omówionymi w opracowaniach: Mit i literatura (2009), Tożsamość i wielokulturowość (2011), Kultura i sztuka (2013), Wierzenia i religie...
72.92  91.67  18.75 
do koszyka

okładka książki - Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Tom 3. Prace doktorantów historii

Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Tom 3. Prace doktorantów historii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Polska / przekrojowe; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Teksty do tomu trzeciego powstawały z akcentem na ludzi, przedmioty, interakcje. Dążenie do posiadania dóbr zawsze było jednym z głównych motywów ludzkiej aktywności (o ile nie zasadniczym). Nie jest prawdą, że istnieją tylko rzeczy...
pozycja niedostępna

okładka książki - E fructu arbor cognoscitur W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza

E fructu arbor cognoscitur W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Referaty poświęcone Długoszowi wygłosili uczeni z Opola, Łodzi, Gdańska, Koszalina oraz naukowcy lokalni, związani ze środowiskiem słupskim. Zbigniew Zielonka przedstawił Kroniki Jana Długosza jako ukoronowanie myśli patriotycznej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wywiad Straży Granicznej 1928-1939. Wybór dokumentów

Wywiad Straży Granicznej 1928-1939. Wybór dokumentów

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Przygotowana do druku publikacja dokumentów dotyczących wywiadu przedwojennej Straży Granicznej stanowi kontynuację tej tematyki, którą autorzy podjęli we wcześniejszym wydawnictwie źródłowym. Poprzedni tom, w pełni samoistny, miał...
98.27  120.00  21.73 
do koszyka

okładka książki - Międzynarodowy dyskurs filologiczny

Międzynarodowy dyskurs filologiczny

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przedkładana monografia zawiera 28 tekstów, poruszających problematykę z czterech obszarów tematycznych dyskursu: w leksykologii, w przekładzie, w literaturze oraz w kulturze. W kręgach wskazanych obszarów badawczych autorzy poruszają...
69.04  95.00  25.96 
do koszyka

okładka książki - Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy. Polska i światowa

Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy. Polska i światowa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie. Chcemy...
44.17  60.00  15.83 
do koszyka

okładka książki - 68. Pułk Piechoty w garnizonie Września

68. Pułk Piechoty w garnizonie Września

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie opisuje historię powstania 68. Pułku Piechoty i jego stacjonowanie w garnizonie Września w czasie II RP. Zawiera także krótki opis działań bojowych 68. Pułku Piechoty w walkach o odzyskanie niepodległości w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce

Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Tom zawiera więc rozważania teoretyczne i terminologiczne, studia nad polską sztuką XIX i XX wieku różnych dyscyplin, zaskakujące niekiedy wnioski dotyczące relacji rodzimości i awangardy w malarstwie, architekturze, muzyce przyczynki do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej. Wybrane zagadnienia

Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca stanowi przede wszystkim panoramę problemów będących od stuleci przedmiotem strategii i analiz strategicznych. Jest to wybór autorski, zatem selektywny, lecz jak sądzę reprezentatywny dla tej dyscypliny, jaką jest polityka i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wybrane zagadnienia procesu karnego w pytaniach i poleceniach

Wybrane zagadnienia procesu karnego w pytaniach i poleceniach

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie zawiera wybrane zagadnienia procesu karnego, ale w szczególności skupia się na problematyce pierwszego stadium procesu karnego, a mianowicie postępowania przygotowawczego.Biorąc pod uwagę zawartość publikacji...
39.49  49.00  9.51 
do koszyka

okładka książki - Jan Paweł II wobec obecności islamu w Unii Europejskiej. Konteksty politologii religii

Jan Paweł II wobec obecności islamu w Unii Europejskiej. Konteksty politologii religii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / Jan Paweł II; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Niniejsza praca stanowi analizę 258 dokumentów, wypowiedzi i przemówień papieskich zebranych w innej mojej pracy pt. Jan Paweł II wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej31, na podstawie polskiej wersji L...
83.36  115.00  31.64 
do koszyka

okładka książki - Szkoły z polskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do początku XIX wieku

Szkoły z polskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do początku XIX wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Celem pracy jest próba przedstawienia głównych linii rozwoju ewangelickiego szkolnictwa elementarnego z polskim/kaszubskim językiem nauczania na kaszubskim obszarze językowym od czasu proklamowania reformacji w Księstwie Pomorskim w 1534/1535...
82.49  115.00  32.51 
do koszyka

okładka książki - Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944-1989

Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944-1989

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Ramy chronologiczne pracy wyznaczają lata 1944-1989. Pierwsza z dat wskazuje początek aktywności Urzędu Bezpieczeństwa (UB) wykazującego w tym czasie pierwsze oznaki zaangażowania w rozwiązanie problemu ukraińskiego. Kolejne lata stoją...
90.88  110.96  20.08 
do koszyka

okładka książki - Bezpieczeństwo człowieka i społeczeństw w procesie dziejowym

Bezpieczeństwo człowieka i społeczeństw w procesie dziejowym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
W książce opisano różne społeczeństwa i okresy historyczne, wykorzystując w tym celu także wiedzę z dziedzin wykraczających poza ściśle rozumiane bezpieczeństwo, takich jak antropologia, biologia, socjologia, politologia, a także...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przestępczość graniczna w Polsce w drugiej połowie XX wieku. w świetle biuletynów Wojsk Ochrony Pogranicza schyłek lat 70. i okres stanu wojennego Źródła

Przestępczość graniczna w Polsce w drugiej połowie XX wieku. w świetle biuletynów Wojsk Ochrony Pogranicza schyłek lat 70. i okres stanu wojennego Źródła

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Celem niniejszej pracy jest chronologiczne przedstawienie zachowanych, wybranych przykładów działań służbowych żołnierzy WOP z końca lat 70. i początku lat 80. XX w. W pracy posłużono się materiałami wewnętrznymi, opracowanymi na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku

Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Terroryzm; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Postępująca globalizacja okazała się czynnikiem sprzyjającym terrorystom. Ułatwienia komunikacyjne, coraz szybsza łączność, masowe korzystanie z Internetu, napływ ludności z terenów wiejskich do miast, obecność w Europie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków Prace doktorantów historii. Tom 2. Na wojnie i w czasie pokoju

Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków Prace doktorantów historii. Tom 2. Na wojnie i w czasie pokoju

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Polska / przekrojowe; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Drugi tom z cyklu Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków jest kontynuacją prac doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku, którzy do współpracy zaprosili też młodych naukowców z innych polskich ośrodków naukowych.Myślą...
pozycja niedostępna

okładka książki - Gdynia i Wolne Miasto Gdańsk w politycznej, gospodarczej i kulturalnej perspektywie II Rzeczypospolitej

Gdynia i Wolne Miasto Gdańsk w politycznej, gospodarczej i kulturalnej perspektywie II Rzeczypospolitej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Budowa portu i miasta Gdyni była jedną z największych inwestycji gospodarczych II Rzeczypospolitej. Przekształcenie małej wioski rybackiej w nowoczesne miasto i największy port bałtycki stało się swoistym fenomenem, który wymuszony...
55.70  70.00  14.3 
do koszyka

okładka książki - Rzeczpospolita domów 4. Domy miejskie

Rzeczpospolita domów 4. Domy miejskie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
W dobie staropolskiej - adekwatnie do przyjętej wówczas konwencji - miasto postrzegano z reguły jako locus horridus i przeciwstawiano skonwencjonalizowanej wizji wsi spokojnej, wsi wesołej, czyli ziemiańskiej arkadii, którą traktowano...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (32 pozycji)