pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku


okładka podręcznika - Słownik odmian angielszczyzny globalnej

Słownik odmian angielszczyzny globalnej

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Podręczniki / Języki obce / język angielski; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka [...], zawiera reprezentatywny wybór słownictwa charakterystycznego dla poszczególnych odmian angielszczyzny używanej na całym świecie (z wyjątkiem Anglii). Każde z 2000 haseł zawiera informacje gramatyczne,...
62.50  74.00  11.5 

okładka książki - Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski

Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wojny peryferyjne są wojnami licznie występującymi we współczesnym świecie. W wielu przypadkach są one niedostrzegalne, a także, co należy ocenić bardzo negatywnie, są marginalizowane. Niestety efekt takiego podejścia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawa kobiet dawniej i dziś

Prawa kobiet dawniej i dziś

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Świat / przekrojowe; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Choć prawa kobiet i udogodnienia dla nich są dziś postrzegane jako niepodważalne i stale obecne w przestrzeni publicznej, warto przypominać, że nie zawsze tak było. Książka ma zachęcić do refleksji nad następującymi kwestiami:...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii. Tom 4

Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii. Tom 4

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Polska / przekrojowe; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Czwarty tom tekstów doktorantów historii, wydawany przez Akademię Pomorską, poświęcony jest życiu codziennemu. Dla historyków polskich nie jest to łatwy obszar. Gdy w 1824 r. Leopold von Ranke, chcąc zerwać z tradycyjną...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Demokracja ludowa w praktyce. Wybory do Sejmu i rad narodowych w województwie koszalińskim w latach 1950-1975

Demokracja ludowa w praktyce. Wybory do Sejmu i rad narodowych w województwie koszalińskim w latach 1950-1975

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Podstawowym warunkiem funkcjonowania systemów demokratycznych są wolne, cykliczne i rywalizacyjne wybory do ciał przedstawicielskich. Ich najważniejszą funkcją jest wyłanianie reprezentacji społeczeństwa, która tą drogą otrzymuje mandat...
95.62  110.00  14.38 

okładka książki - Zabytkowe parki dworskie i folwarczne dorzecza Parsęty

Zabytkowe parki dworskie i folwarczne dorzecza Parsęty

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Głównym zamierzeniem pracy było ukazanie różnorodności biologicznej zabytkowych założeń dworskich i folwarcznych położonych w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty - PLH320007. Powstawały one głównie...
100.01  120.00  19.99 

okładka książki - Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Prezentowana monografia to specyficzna kontynuacja refleksji badawczej zapoczątkowanej książką Między rusofobią a rusofilią. Postawy, poglądy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (Gdańsk 2016). Kontynuacja, ponieważ...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Wielkie Pomorze. Wojna i pokój

Wielkie Pomorze. Wojna i pokój

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Ponownie stajemy dziś przed fenomenem kulturowym Wielkiego Pomorza. Po namyśle nad kwestiami omówionymi w opracowaniach: Mit i literatura (2009), Tożsamość i wielokulturowość (2011), Kultura i sztuka (2013), Wierzenia i religie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Tom 3. Prace doktorantów historii

Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Tom 3. Prace doktorantów historii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Polska / przekrojowe; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Teksty do tomu trzeciego powstawały z akcentem na ludzi, przedmioty, interakcje. Dążenie do posiadania dóbr zawsze było jednym z głównych motywów ludzkiej aktywności (o ile nie zasadniczym). Nie jest prawdą, że istnieją tylko rzeczy...
pozycja niedostępna

okładka książki - E fructu arbor cognoscitur W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza

E fructu arbor cognoscitur W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Referaty poświęcone Długoszowi wygłosili uczeni z Opola, Łodzi, Gdańska, Koszalina oraz naukowcy lokalni, związani ze środowiskiem słupskim. Zbigniew Zielonka przedstawił Kroniki Jana Długosza jako ukoronowanie myśli patriotycznej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wywiad Straży Granicznej 1928-1939. Wybór dokumentów

Wywiad Straży Granicznej 1928-1939. Wybór dokumentów

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Przygotowana do druku publikacja dokumentów dotyczących wywiadu przedwojennej Straży Granicznej stanowi kontynuację tej tematyki, którą autorzy podjęli we wcześniejszym wydawnictwie źródłowym. Poprzedni tom, w pełni samoistny, miał...
100.01  120.00  19.99 

okładka książki - Międzynarodowy dyskurs filologiczny

Międzynarodowy dyskurs filologiczny

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przedkładana monografia zawiera 28 tekstów, poruszających problematykę z czterech obszarów tematycznych dyskursu: w leksykologii, w przekładzie, w literaturze oraz w kulturze. W kręgach wskazanych obszarów badawczych autorzy poruszają...
79.19  95.00  15.81 

okładka książki - Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy. Polska i światowa

Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy. Polska i światowa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie. Chcemy...
51.33  60.00  8.67 

okładka książki - 68. Pułk Piechoty w garnizonie Września

68. Pułk Piechoty w garnizonie Września

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie opisuje historię powstania 68. Pułku Piechoty i jego stacjonowanie w garnizonie Września w czasie II RP. Zawiera także krótki opis działań bojowych 68. Pułku Piechoty w walkach o odzyskanie niepodległości w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce

Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Tom zawiera więc rozważania teoretyczne i terminologiczne, studia nad polską sztuką XIX i XX wieku różnych dyscyplin, zaskakujące niekiedy wnioski dotyczące relacji rodzimości i awangardy w malarstwie, architekturze, muzyce przyczynki do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej. Wybrane zagadnienia

Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca stanowi przede wszystkim panoramę problemów będących od stuleci przedmiotem strategii i analiz strategicznych. Jest to wybór autorski, zatem selektywny, lecz jak sądzę reprezentatywny dla tej dyscypliny, jaką jest polityka i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wybrane zagadnienia procesu karnego w pytaniach i poleceniach

Wybrane zagadnienia procesu karnego w pytaniach i poleceniach

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie zawiera wybrane zagadnienia procesu karnego, ale w szczególności skupia się na problematyce pierwszego stadium procesu karnego, a mianowicie postępowania przygotowawczego.Biorąc pod uwagę zawartość publikacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Jan Paweł II wobec obecności islamu w Unii Europejskiej. Konteksty politologii religii

Jan Paweł II wobec obecności islamu w Unii Europejskiej. Konteksty politologii religii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / Jan Paweł II; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Niniejsza praca stanowi analizę 258 dokumentów, wypowiedzi i przemówień papieskich zebranych w innej mojej pracy pt. Jan Paweł II wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej31, na podstawie polskiej wersji L...
95.85  115.00  19.15 

okładka książki - Szkoły z polskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do początku XIX wieku

Szkoły z polskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do początku XIX wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Celem pracy jest próba przedstawienia głównych linii rozwoju ewangelickiego szkolnictwa elementarnego z polskim/kaszubskim językiem nauczania na kaszubskim obszarze językowym od czasu proklamowania reformacji w Księstwie Pomorskim w 1534/1535...
pozycja niedostępna

okładka książki - Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944-1989

Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944-1989

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Ramy chronologiczne pracy wyznaczają lata 1944-1989. Pierwsza z dat wskazuje początek aktywności Urzędu Bezpieczeństwa (UB) wykazującego w tym czasie pierwsze oznaki zaangażowania w rozwiązanie problemu ukraińskiego. Kolejne lata stoją...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (38 pozycji)