pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytutu Psychologii PAN

Produkty firmy: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN - strona 2


okładka książki - Siła woli a temperament

Siła woli a temperament

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 1999; Oprawa: miękka;
Po długim okresie nieobecności problematyki woli w psychologii zagadnienia kontroli wolicjonalnej ponownie stały się przedmiotem zainteresowania psychologów.Jakkolwiek już psychologowie klasyczni zakładali związek między temperamentem a siłą...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia

Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Książka jest lekturą wysoce interesującą i godną polecenia. Stanowi oryginalne opracowanie naukowo-badawcze, odnoszące się do psychologii okresu dorastania. Zostało ono oparte o bogatą literaturę współczesną, dobrze zrelacjonowaną. Wyeksponowane...
pozycja niedostępna

okładka książki - Psychospołeczne i neurobiologiczne aspekty agresji

Psychospołeczne i neurobiologiczne aspekty agresji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Badania naukowe zmierzające do poznania genezy i mechanizmów agresji prowadzono przez lata w dwóch odrębnych nurtach, biologicznym i psychologicznym. Dziś jednak coraz powszechniej przyjmuje się, że czynniki biologiczne warunkujące zachowanie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia

Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Wraz z rozwojem nauki coraz wyraźniej widoczne s psychospołeczne uwarunkowania niepełnosprawności. W dobrych warunkach społecznych niemożliwe staje się możliwe - dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych nie tylko osiągających niezależność w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji

Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Czym jest intuicja Czy tylko gruntownie przemyślane decyzje mogą być trafne i satysfakcjonujące Książka stanowi podsumowanie wiedzy psychologów na temat intuicji i jej znaczenia w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji. Lektura obowiązkowa...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pomiędzy afektem a intelektem. Poszukiwania empiryczne

Pomiędzy afektem a intelektem. Poszukiwania empiryczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Zestawienie w tytuleafektu zintelektem ma oznaczać, że poszukujemy wiedzy o mechanizmach rozumienia i wartościowania świata. Jego znaczenia mogą być przez umysł odczytywane w obrębie dwóch różnych systemów.Maria...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska paranoja polityczna. Źródła, mechanizmy i konsekwencje spiskowego myślenia o polityce

Polska paranoja polityczna. Źródła, mechanizmy i konsekwencje spiskowego myślenia o polityce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Jest to książka o nas, o wszystkich chociaż trochę zainteresowanych polityką, o naszej szczególnej wrażliwości na zagrożenia i skłonności do doszukiwania się wrogiej działalności spiskowej nawet tam, gdzie jej nie ma.A polityka jest wdzięcznym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Podprogowe informacje mimiczne

Podprogowe informacje mimiczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Trafne odczytywanie cudzych emocji jest ważne dla efektywnego funkcjonowania społecznego. Czy podmiot musi w pełni świadomie spostrzec układ poszczególnych mięśni na twarzy kogoś innego, by wiedzieć, że jest on rozzłoszczony, smutny czy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie

Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Autorka omawia teoretyczne modele określające psychologiczne uwarunkowania podejmowania zachowań zdrowotnych oraz przedstawia poświęcone temu tematowi badania własne.Uzyskała bardzo ciekawe wyniki. Jest to praca bardzo wnikliwa, z właściwą...
pozycja niedostępna

okładka książki - Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce

Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 1997; Oprawa: miękka;
W opisanych w zbiorze badaniach stosowano przede wszystkim metody projekcyjne, o których psychologia sądzi, że są najlepszymi sposobami docierania do nieuświadomionych przekonań i wizji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne

Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Dawno nie miałem w rękach książki, która by mnie tak zainteresowała, wręcz zafascynowała To zasługa Autorów i Redaktora, których badania mieszczą się i są istotnym wzbogaceniem poznawczego podejścia do stereotypów i procesu stereotypizacji. Moim...
pozycja niedostępna

okładka książki - Z badań nad ocenianiem profesjonalnym. Czyli jak mierzona jest niewymierna wartość szkolnych wypracowań?

Z badań nad ocenianiem profesjonalnym. Czyli jak mierzona jest niewymierna wartość szkolnych wypracowań?

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 1994; Oprawa: miękka;
Przedmiotem niniejszego studium jest profesjonalna ewaluacja prowadząca do akceptacji lub odrzucenia określonych obiektów, takich jak: produkty, urządzenia, projekty, technologie, zachowania, wykonania i wiele innych. Ewaluacja jest...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wartość wzmocnień odroczonych i niepewnych z perspektywy analizy zachowania

Wartość wzmocnień odroczonych i niepewnych z perspektywy analizy zachowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy prawidłowości towarzyszących dokonywaniu wyborów przez ludzi i zwierzęta w warunkach, w których pojawienie się zysków i strat, nie jest ani natychmiastowe ani pewne. Zasadniczym czynnikiem determinującym wybór jest subiektywna...
pozycja niedostępna

okładka książki - W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu

W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Dość powszechne jest wyjaśnianie altruizmu własnymi interesami. Badania zapoczątkowane na Uniwersytecie Warszawskim przez Janusza Reykowskiego uświadomiły wagę zróżnicowania interesów podmiotu: od oczekiwań doraźnych, poprzez oczekiwanie nagrody...
pozycja niedostępna

okładka książki - Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne

Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy zagadnień stosunkowo nowych. Publikacji na temat skutków stresu traumatycznego jest w Polsce niewiele, a liczebność zdarzeń takich, jak przemoc w rodzinie i pracy, gwałty i rozboje oraz procent osób cierpiących z ich powodu jest...
pozycja niedostępna

okładka książki - Syndrom pustego gniazda. Dobrostan matek usamodzielniających się dzieci

Syndrom pustego gniazda. Dobrostan matek usamodzielniających się dzieci

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Syndrom pustego gniazda to pojęcia najczęściej rozumiane jako negatywne doświadczenia rodziców, zwłaszcza matek, związane z osiąganiem dorosłości przez ich dzieci i podejmowaniem przez nie samodzielnego życia. Przyjmuje się, że naturalną...
pozycja niedostępna

okładka książki - Spotkania z odmiennością

Spotkania z odmiennością

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 1998; Oprawa: miękka;
W książce doświadczeniami ze Spotkań z odmiennością dzielą się Studenci I roku Wydziału Psychologii Stosunków Międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Te przewidziane planem studiów zajęcia, odbywały się w pierwszym semestrze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Społeczne i psychiczne reakcje młodzieży na powódź 1997 roku

Społeczne i psychiczne reakcje młodzieży na powódź 1997 roku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Książka Anny Bokszczanin jest reakcją naukowca na dramatyczne wydarzenia przyrodnicze i społeczne we własnym środowisku lokalnym. Jest prezentacją unikalnych w skali polskiej i światowej wyników badań własnych autorki i zespołu z nią...
pozycja niedostępna

Strona 2 z 2 : «12 (38 pozycji)