pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytutu Psychologii PAN

Produkty firmy: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN


okładka książki - Relacje społeczne świata antycznego w świetle teorii kratyzmu. Psychologia historyczna w szkole lwowsko-warszawskiej

Relacje społeczne świata antycznego w świetle teorii kratyzmu. Psychologia historyczna w szkole lwowsko-warszawskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
We współczesnej psychologii historyczno-kulturowej dzieła literackie i dokumenty historyczne stanowią ważne źródło informacji na temat przeżyć psychicznych ich autorów i ludzi minionej epoki. Był to problem szczególnie istotny także...
pozycja niedostępna

okładka książki - Minds brains and machines. What is it like to be a cyborg?

Minds brains and machines. What is it like to be a cyborg?

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
It seems that electronic technology is now changing social relations, and in the near future will alter the psychological abilities of individuals. Because of the symbolic form in which information is encoded, electronic media determine cognitive...
pozycja niedostępna

okładka książki - Language, Values, Actions. The Lvov-Warsaw School and Selected Problems of Modern Psychology, Semiotics and Philosophy

Language, Values, Actions. The Lvov-Warsaw School and Selected Problems of Modern Psychology, Semiotics and Philosophy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2016; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Ostatnie dziesięciolecia dwudziestego wieku i początek wieku obecnego można scharakteryzować jako okres popularności terminów zawierających morfem post. Mamy więc poststrukturalizm, postmodernizm, posthumanizm itd. Tak...
pozycja niedostępna

okładka książki - Język, wartości, działania. Szkoła lwowsko-warszawska a wybrane problemy współczesnej psychologii, semiotyki i filozofii

Język, wartości, działania. Szkoła lwowsko-warszawska a wybrane problemy współczesnej psychologii, semiotyki i filozofii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Ostatnie dziesięciolecia dwudziestego wieku i początek wieku obecnego można scharakteryzować jako okres popularności terminów zawierających morfem post. Mamy więc poststrukturalizm, postmodernizm, posthumanizm itd. Tak...
pozycja niedostępna

okładka książki - Krótka historia psycholingwistyki polskiej. Ida Kurcz

Krótka historia psycholingwistyki polskiej. Ida Kurcz

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Krótka historia psycholingwistyki polskiej to przewodnik po pracach Idy Kurcz i światowych kontekstach tych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości

Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Idea zbliżenia intelektu czy szerzej poznania z osobowością i emocjami zaprząta umysły wielu współczesnych psychologów. Nurt integracji obu sfer psychiki jest coraz bardziej popularny, intensywnie rozwijany, ale jednocześnie mocno zróżnicowany...
pozycja niedostępna

okładka książki - Redukcjonizm, psychologia, semiotyka. Seria: Biblioteka myśli semiotycznej

Redukcjonizm, psychologia, semiotyka. Seria: Biblioteka myśli semiotycznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
W niniejszej pracy staram się pokazać, jak to, co w filozofii nauki nazywa się redukcjonizmem, wpływa na różne pozanaukowe zjawiska i wydarzenia, a przede wszystkim na potoczny sposób myślenia. Usiłuję także wyjaśnić, jak kulturowe i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej

Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Prezentowana publikacja jest zbiorem tekstów z za-kresu szeroko pojmowanej psychologii wychowania przy uwzględnieniu m.in. problematyki adolescencji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnospraw-ną. Autorzy zamieszczonych prac...
pozycja niedostępna

okładka książki - Automatyzmy w regulacji psychicznej. Nowe perspektywy

Automatyzmy w regulacji psychicznej. Nowe perspektywy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
W niniejszym tomie udzielono odpowiedzi na niektóre z postawionych pytań. Jakie będzie miejsce badań nad regulacją automatyczną w psychologii nowego wieku Które konkretne problemy badawcze spotkają się ze szczególnym zainteresowaniem Jakie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Aktywność prospektywna młodzieży

Aktywność prospektywna młodzieży

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Aktywność prospektywna nabiera coraz większego znaczenia w okresie dorastania. Młody człowiek częściej i na coraz wyższym poziomie poznawczym odnosi się do przyszłości. Ma potrzebę usamodzielnienia się i poczucie otwartej perspektywy na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pamięć robocza i mechanizmy kontroli ruchów oka. 300 milisekund z życia człowieka

Pamięć robocza i mechanizmy kontroli ruchów oka. 300 milisekund z życia człowieka

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Praca niniejsza ma na celu naszkicowanie, na podstawie literatury przedmiotowej, szerszego kontekstu relacji między pamięcią roboczą a ruchem oka oraz eksperymentalną eksplorację jednego wycinka tej problematyki, a mianowicie związku między...
pozycja niedostępna

okładka książki - Osobowość a samoregulacja zachowania się

Osobowość a samoregulacja zachowania się

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Rozprawa powstała jako rezultat krytyki znanej teorii monitorownaia się Marka Snydera. Autor nie poprzestał na krytyce, zgromadził dane empiryczne, które doprowadziły do sformułowania ogólniejszej teorii osobowości.Maciej...
pozycja niedostępna

okładka książki - O przejawach faworyzowania swoich względem obcych i rzekomej nieuchronności zjawiska

O przejawach faworyzowania swoich względem obcych i rzekomej nieuchronności zjawiska

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Oryginalna monografia, napisana w sposób klarowny i syntetyczny, zawiera porcję wiedzy nieproporcjonalnie dużą w stosunku do objętości.Treści pomieszczone w monografii mają dużą wartość poznawczą. Precyzyjny wywód teoretyczny uzupełniają eleganckie...
pozycja niedostępna

okładka książki - New directions in cross-cultural psychology

New directions in cross-cultural psychology

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2002; Oprawa: twarda;
New directions in cross-cultural psychologySelected papers from the Fifteenth International Congress of the International Associations for Cross-Cultural PsychologyContents1. Presidential address2. Theoretical and conceptual issues3....
pozycja niedostępna

okładka książki - Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej

Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Analizie uwarunkowań kierunku i konsekwencji przemian w Polsce wiele uwagi poświęcają badacze z różnych dziedzin. Wśród psychologów szczególne miejsce w tym obszarze badań zajmuje Profesor Janusz Reykowski. To Jemu dedykujemy wyniki naszych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kolokwia Psychologiczne nr 16/2007. Psychologia wobec dylematów współczesności

Kolokwia Psychologiczne nr 16/2007. Psychologia wobec dylematów współczesności

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
Problem dylematów w psychologii jest stary jak świat, ponieważ życie człowieka od najdawniejszych czasów było zależne od jego umiejętności rozwiązywania probelmów o charakterze dylematów.Fragment...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kolokwia Psychologiczne nr 14/2006. Neuronauka

Kolokwia Psychologiczne nr 14/2006. Neuronauka

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
XIV tom Kolokwiów Psychologicznych stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej przez Instytut Psychologii KUL pod patronatem Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w czerwcu 2005 roku w Kazimierzu Dolnym nad...
pozycja niedostępna

okładka książki - Jak być mistrzem. Profesora Tomaszewskiego pedagogiczne credo

Jak być mistrzem. Profesora Tomaszewskiego pedagogiczne credo

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Tajemnica mistrzostwa pedagogicznego Tadeusza Tomaszewskiego kryje się w słowach wypowiedzianych pod koniec długiego zycia: Byłem głównie nauczycielem, starałem się być dobrym. Jak rozumiał swoją nauczycielską rolę uczony tej klasy, co...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dwa wizerunki własnej osoby. Studia nad sposobami rozumienia siebie

Dwa wizerunki własnej osoby. Studia nad sposobami rozumienia siebie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 1998; Oprawa: miękka;
Książka oparta jest na oryginalnym pomyśle skonfrontowania dwóch podejść do problematyki tożsamości. Pierwsze z nich opiera się na założeniu, że człowiek dokonuje szeregu operacji kognitywnych, które w efekcie prowadzą go do wypracowania obrazu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Człowiek współczesny w obliczu stresu

Człowiek współczesny w obliczu stresu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Stres wpisany jest w codzienne życie. Jednym z wielu tego przejawów jest - niemające odpowiednika w przeszłości - zjawisko nadprodukcji informacji.Wytwarza się ich i przesyła tak wiele, że miewamy trudności z odbiorem, przetworzeniem,...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (38 pozycji)