pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w Instytut Zachodni
»
Instytut Zachodni

Wydawnictwo Instytut Zachodni

Sortuj wg

W cieniu Auschwitz. Niemieckie masakry polskiej ludności cywilnej 1939-1945 - okładka książki

W cieniu Auschwitz. Niemieckie masakry polskiej ludności cywilnej 1939-1945

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Historia / Niemieckie Obozy Śmierci; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Daniel Brewing, przedstawiciel młodego pokolenia historyków niemieckich, rozprawia się ze stereotypem pomijającym polską ludność cywilną wśród ofiar II wojny światowej. Jest to pierwsza w zachodniej historiografii monografia...
Cena: 28.67  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 6.33 
do koszyka

Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy. - okładka książki

Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy.

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Między wojnami; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Wielka Wojna, jak do 1939 r. nazywano pierwszą wojnę światowa, była konfliktem, który pod względem zasięgu geograficznego, wysiłku militarnego oraz oddziaływania na społeczeństwa i gospodarkę zaangażowanych w nią państw, a...
Cena: 20.84  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 7.16 
do koszyka

Grabież mienia w Kraju Warty 1939-1945. Działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu - okładka książki

Grabież mienia w Kraju Warty 1939-1945. Działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autor korzystając z ogromnej bazy źródłowej zgromadzonej podczas kwerendy w archiwach państwowych w Polsce i w Niemczech przedstawia zjawisko grabieży mienia, które było powszechnym doświadczeniem wojennej rzeczywistości lat 1939-1945...
pozycja niedostępna

Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej - okładka książki

Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zbadanie poglądów i opinii polskich elit politycznych na temat relacji Polski z Niemcami w ramach Unii Europejskiej, ważne zarówno ze względów naukowych, jak i praktycznych, było celem projektu realizowanego w Instytucie Zachodnim w...
Cena: 18.88  Cena wydawcy: 25.00 zł Oszczędzasz: 6.12 
do koszyka

Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania - okładka książki

Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Kompleksowa monografia przedstawiająca wieloletnie studia autora nad obecnym stanem i funkcjonowaniem organizacji skupiających Polaków w Niemczech. Analizy zostały oparte na własnych unikatowych badaniach ankietowych przeprowadzonych w latach...
pozycja niedostępna

Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem - od Maastricht do Lizbony - okładka książki

Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem - od Maastricht do Lizbony

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Doniesienia medialne na temat zamachów terrorystycznych na świecie, a ostatnio na obszarze państw europejskich, wskazują, że zjawisko to, o rosnącej coraz bardziej skali i stopniu intensywności, stanowi realne zagrożenie dla...
pozycja niedostępna

Zbrodnia Niemiecka w Warszawie - okładka książki

Zbrodnia Niemiecka w Warszawie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r., ISBN 978-83-61736-61-5, Poznań 2016, 239 ss. Instytut Zachodni w Poznaniu wznawia książkę, której pierwsze wydanie opublikował siedemdziesiąt lat temu. Książka ukazała się 1 sierpnia 2016 r....
pozycja niedostępna

Polska i Niemcy w Europie (2004-2014). Rózżice interesów - uwarunkowania i konsekwencje - okładka książki

Polska i Niemcy w Europie (2004-2014). Rózżice interesów - uwarunkowania i konsekwencje

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Autor wnikliwie omawia polsko-niemieckie stosunki w latach 2004-2014 widziane przez pryzmat kwestii ogólnoeuropejskich. Charakter wzajemnych relacji w tym czasie determinowała znacząca pozycja Niemiec w Unii Europejskiej. Od współpracy z...
Cena: 22.66  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 7.34 
do koszyka

Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku - okładka książki

Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka amerykańska; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Przez ponad siedemdziesiąt lat Stany Zjednoczone były dominującym mocarstwem na arenie międzynarodowej, bez którego woli i zaangażowania niewiele w świecie mogło się wydarzyć. Dzisiaj coraz częściej pojawia się pytanie, czy nie staliśmy się...
pozycja niedostępna

System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990-2013) - okładka książki

System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990-2013)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka, stanowiąca ósmy tom cyklu Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo, jest próbą analizy przemian jakie miały miejsce na niemieckiej scenie politycznej po zjednoczeniu...
pozycja niedostępna

Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego - okładka książki

Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Inne kraje; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Zbigniew Mazur, Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Studium Niemcoznawcze nr 94, ISBN 978-83-61736-50-9, streszczenie w j. angielskim, Poznań 2015, 240 ss. Rozpad systemu politycznego NRD połączony z katastrofalną sytuacją gospodarczą...
pozycja niedostępna

Społeczna granica. Postawy młodzieży zachodniego pogranicza Polski - okładka książki

Społeczna granica. Postawy młodzieży zachodniego pogranicza Polski

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Pogranicze polsko-niemieckie od ponad dwóch dekad, ze względu na dokonujące się tam przemiany społeczne i polityczne, podlega wieloaspektowej eksploracji badawczej. W tym nurcie mieści się praca Marcina Tujdowskiego, który podjął wysiłek...
pozycja niedostępna

Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja - okładka książki

Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka azjatycka; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Autorka monografii w zajmujący sposób prowadzi czytelnika przez meandry skomplikowanych dziejów Półwyspu Koreańskiego. Osią rozważań czyni stosunek Korei Południowej do Korei Północnej w latach 1948-2008. W swoich badaniach nad charakterem, zasięgiem...
pozycja niedostępna

Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą. Metodologia teorii ugruntowanej - okładka książki

Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą. Metodologia teorii ugruntowanej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Studium teoretyczno-empiryczne dotyczące istotnego z punktu widzenia rozwoju polskiej przedsiębiorczości zagadnienia internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw wpisuje się także w nurt badań nad umiędzynarodowieniem firm...
pozycja niedostępna

Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne - okładka książki

Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Grono autorów z Instytutu Zachodniego w kolejnym tomie z cyklu Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka Gospodarka Społeczeństwo analizuje różne aspekty polsko-niemieckich stosunków społecznych i kulturalnych. 65 lat po...
pozycja niedostępna

Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie - okładka książki

Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Interdyscyplinarna publikacja prezentująca współczesny kształt społeczeństwa niemieckiego pokazuje w czterech odrębnych, choć merytorycznie powiązanych analizach jego strukturę, problemy demograficzne, zjawiska związane z imigracją i...
pozycja niedostępna

Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy. Między polskością a niemieckością - okładka książki

Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy. Między polskością a niemieckością

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Ślązacy, Kaszubi, Warmiacy i Mazurzy to społeczności ludności rodzimej (miejscowej, autochtonicznej) od setek lat zamieszkujący obszary dzisiejszych Ziem Zachodnich i Północnych Polski. Burzliwe losy tej ludności spowodowały, iż stanowi ona...
pozycja niedostępna

Dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski - okładka książki

Dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2007; Oprawa: twarda;
Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zachodni we współpracy z katedrą Uniwersytetu Marburskiego Forschungsstelle zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme. W badaniach tych wzięli udział...
Cena: 22.66  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 7.34 
do koszyka

Declining Cities Developing Cities. Polish and German Perspectives - okładka książki

Declining Cities Developing Cities. Polish and German Perspectives

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Czy możliwe jest przeprowadzenie jasnego podziału między rozwojem a upadkiem we współczesnym miejskim życiu W tym tomie twierdzimy, że nie. Nieregularności rozwoju wyrażają się w kontrastach, a kontrasty te są szczególnie widoczne poza...
Cena: 18.88  Cena wydawcy: 25.00 zł Oszczędzasz: 6.12 
do koszyka

Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy - okładka książki

Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Po zmianie rządów w obu krajach szybko pojawiły się nieporozumienia, kontrowersje i podejrzliwość. Na ustach polityków i dziennikarzy pojawiły się słowa o kryzysie, regresie i kiczu polsko-niemieckiego pojednania. Coraz częściej kwestionowano...
Cena: 20.39  Cena wydawcy: 27.00 zł Oszczędzasz: 6.61 
do koszyka

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (38 pozycji)