pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Zachodni

Wydawnictwo Instytut Zachodni


okładka książki - Renovatio Europae. O hesperialistyczną reformę Europy

Renovatio Europae. O hesperialistyczną reformę Europy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka jest owocem inicjatywy badawczej „Renovatio Europae” podjętej w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W jej ramach w latach 2018-2019 międzynarodowe zespoły ekspertów przedmiotem rozważań uczyniły...
14.90  20.00  5.1 

okładka książki - W cieniu Auschwitz. Niemieckie masakry polskiej ludności cywilnej 1939-1945

W cieniu Auschwitz. Niemieckie masakry polskiej ludności cywilnej 1939-1945

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Historia / Niemieckie Obozy Śmierci; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Daniel Brewing, przedstawiciel młodego pokolenia historyków niemieckich, rozprawia się ze stereotypem pomijającym polską ludność cywilną wśród ofiar II wojny światowej. Jest to pierwsza w zachodniej historiografii monografia...
26.05  35.00  8.95 

okładka książki - Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy.

Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy.

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Między wojnami; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Wielka Wojna, jak do 1939 r. nazywano pierwszą wojnę światowa, była konfliktem, który pod względem zasięgu geograficznego, wysiłku militarnego oraz oddziaływania na społeczeństwa i gospodarkę zaangażowanych w nią państw, a...
pozycja niedostępna

okładka książki - Grabież mienia w Kraju Warty 1939-1945. Działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu

Grabież mienia w Kraju Warty 1939-1945. Działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autor korzystając z ogromnej bazy źródłowej zgromadzonej podczas kwerendy w archiwach państwowych w Polsce i w Niemczech przedstawia zjawisko grabieży mienia, które było powszechnym doświadczeniem wojennej rzeczywistości lat 1939-1945...
28.30  38.00  9.7 

okładka książki - Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej

Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zbadanie poglądów i opinii polskich elit politycznych na temat relacji Polski z Niemcami w ramach Unii Europejskiej, ważne zarówno ze względów naukowych, jak i praktycznych, było celem projektu realizowanego w Instytucie Zachodnim w...
20.10  25.00  4.9 

okładka książki - Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania

Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Kompleksowa monografia przedstawiająca wieloletnie studia autora nad obecnym stanem i funkcjonowaniem organizacji skupiających Polaków w Niemczech. Analizy zostały oparte na własnych unikatowych badaniach ankietowych przeprowadzonych w latach...
pozycja niedostępna

okładka książki - Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem - od Maastricht do Lizbony

Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem - od Maastricht do Lizbony

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Doniesienia medialne na temat zamachów terrorystycznych na świecie, a ostatnio na obszarze państw europejskich, wskazują, że zjawisko to, o rosnącej coraz bardziej skali i stopniu intensywności, stanowi realne zagrożenie dla...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zbrodnia Niemiecka w Warszawie

Zbrodnia Niemiecka w Warszawie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r., ISBN 978-83-61736-61-5, Poznań 2016, 239 ss. Instytut Zachodni w Poznaniu wznawia książkę, której pierwsze wydanie opublikował siedemdziesiąt lat temu. Książka ukazała się 1 sierpnia 2016 r....
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska i Niemcy w Europie (2004-2014). Rózżice interesów - uwarunkowania i konsekwencje

Polska i Niemcy w Europie (2004-2014). Rózżice interesów - uwarunkowania i konsekwencje

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Autor wnikliwie omawia polsko-niemieckie stosunki w latach 2004-2014 widziane przez pryzmat kwestii ogólnoeuropejskich. Charakter wzajemnych relacji w tym czasie determinowała znacząca pozycja Niemiec w Unii Europejskiej. Od współpracy z...
27.90  30.00  2.1 

okładka książki - Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku

Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka amerykańska; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Przez ponad siedemdziesiąt lat Stany Zjednoczone były dominującym mocarstwem na arenie międzynarodowej, bez którego woli i zaangażowania niewiele w świecie mogło się wydarzyć. Dzisiaj coraz częściej pojawia się pytanie, czy nie staliśmy się...
pozycja niedostępna

okładka książki - System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990-2013)

System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990-2013)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka, stanowiąca ósmy tom cyklu Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo, jest próbą analizy przemian jakie miały miejsce na niemieckiej scenie politycznej po zjednoczeniu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego

Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Inne kraje; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Zbigniew Mazur, Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Studium Niemcoznawcze nr 94, ISBN 978-83-61736-50-9, streszczenie w j. angielskim, Poznań 2015, 240 ss. Rozpad systemu politycznego NRD połączony z katastrofalną sytuacją gospodarczą...
pozycja niedostępna

okładka książki - Społeczna granica. Postawy młodzieży zachodniego pogranicza Polski

Społeczna granica. Postawy młodzieży zachodniego pogranicza Polski

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Pogranicze polsko-niemieckie od ponad dwóch dekad, ze względu na dokonujące się tam przemiany społeczne i polityczne, podlega wieloaspektowej eksploracji badawczej. W tym nurcie mieści się praca Marcina Tujdowskiego, który podjął wysiłek...
pozycja niedostępna

okładka książki - Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja

Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka azjatycka; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Autorka monografii w zajmujący sposób prowadzi czytelnika przez meandry skomplikowanych dziejów Półwyspu Koreańskiego. Osią rozważań czyni stosunek Korei Południowej do Korei Północnej w latach 1948-2008. W swoich badaniach nad charakterem, zasięgiem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą. Metodologia teorii ugruntowanej

Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą. Metodologia teorii ugruntowanej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Studium teoretyczno-empiryczne dotyczące istotnego z punktu widzenia rozwoju polskiej przedsiębiorczości zagadnienia internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw wpisuje się także w nurt badań nad umiędzynarodowieniem firm...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne

Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Grono autorów z Instytutu Zachodniego w kolejnym tomie z cyklu Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka Gospodarka Społeczeństwo analizuje różne aspekty polsko-niemieckich stosunków społecznych i kulturalnych. 65 lat po...
pozycja niedostępna

okładka książki - Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie

Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Interdyscyplinarna publikacja prezentująca współczesny kształt społeczeństwa niemieckiego pokazuje w czterech odrębnych, choć merytorycznie powiązanych analizach jego strukturę, problemy demograficzne, zjawiska związane z imigracją i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy. Między polskością a niemieckością

Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy. Między polskością a niemieckością

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Ślązacy, Kaszubi, Warmiacy i Mazurzy to społeczności ludności rodzimej (miejscowej, autochtonicznej) od setek lat zamieszkujący obszary dzisiejszych Ziem Zachodnich i Północnych Polski. Burzliwe losy tej ludności spowodowały, iż stanowi ona...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski

Dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2007; Oprawa: twarda;
Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zachodni we współpracy z katedrą Uniwersytetu Marburskiego Forschungsstelle zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme. W badaniach tych wzięli udział...
27.90  30.00  2.1 

okładka książki - Declining Cities Developing Cities. Polish and German Perspectives

Declining Cities Developing Cities. Polish and German Perspectives

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Czy możliwe jest przeprowadzenie jasnego podziału między rozwojem a upadkiem we współczesnym miejskim życiu W tym tomie twierdzimy, że nie. Nieregularności rozwoju wyrażają się w kontrastach, a kontrasty te są szczególnie widoczne poza...
23.55  25.00  1.45 

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (39 pozycji)