pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Dom Wydawniczy ABC

Wydawnictwo Dom Wydawniczy ABC


okładka książki - Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Autorka przedstawiła bardzo szczegółową analizę stanu prawnego, literatury i orzecznictwa dotyczących przede wszystkim założonego tematu, czyli zadań środowiskowych samorządu wszystkich szczebli, ale również pewnych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Analiza techniczna Wprowadzenie

Analiza techniczna Wprowadzenie

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Matematyka; Rok wydania: 2006; Oprawa: twarda;
Publikacja w przystępny sposób przybliża czytelnikowi podstawowe definicje, terminy i założenia analizy technicznej. Sięga do genezy analizy technicznej, omawia różne rodzaje wykresów, podstawowe wskaźniki (m.in. linie trendu,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Szacowanie nieruchomości

Szacowanie nieruchomości

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Jednym z elementów gospodarki nieruchomościami i związanym z nią rynkiem jest szacowanie nieruchomości. Proces wyceny wymaga nie tylko znajomości prawa i ekonomii, ale także szeroko rozumianej techniki - od rolnictwa i leśnictwa po...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sektor finansów publicznych w Polsce

Sektor finansów publicznych w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Książka składa się z dwóch części: - pierwsza poświęcona jest ustaleniu pojęcia i charakterystyki sektora finansów publicznych oraz katalogu jego jednostek, obejmuje również rozwiązania prawnofinansowe, które są wspólne dla wszystkich jednostek...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ekonomika oświaty

Ekonomika oświaty

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Książka zawiera opis rozległych obszarów polskiego systemu oświaty, skonfrontowany z przykładami z innych państw. Skoncentrowano się w niej na szkolnictwie podstawowym i średnim. Zawiera wnioski z polskich badań realizowanych w ramach...
pozycja niedostępna

okładka książki - VAT. Komentarz

VAT. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
Jeśli: interesuje Cię rzeczowa analiza przepisów ustawowych i pozaustawowych w zakresie VAT, szukasz orzezceń ETS, które odnosiłyby się do Twojego problemu, interesuje Cię wykładnia polskich...
pozycja niedostępna

okładka książki - Finanse lokalne w dobie akcesji

Finanse lokalne w dobie akcesji

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Czy można dokonać głębokiej reformy finansów publicznych z pominięciem finansów samorządowych, co doprowadziło samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej do prosperity, a jak radzono sobie w okresie jego głębokiego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Opodatkowanie spółek kapitałowych

Opodatkowanie spółek kapitałowych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Autor przedstawia zasady opodatkowania dochodów z kapitałów i restrukturyzacji spółek kapitałowych, w tym połączenia i przejęć spółek, ich podziału oraz przekształcenia i rozwiązania, wniesienia aportów, wymiany udziałów, leasingu, odsetek,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Egzekucja administracyjna. Teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym

Egzekucja administracyjna. Teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obejmuje przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne i środki przymusu stosowane w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym....
pozycja niedostępna

okładka książki - Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych

Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
W polskim piśmiennictwie prawniczym problematyka licencji na korzystanie z elektronicznych baz danych była dotychczas w zasadzie pomijana. Tymczasem wraz ze wzrostem znaczenia zbiorów elektronicznych zwiększyła się liczba zawieranych umów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach

Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi gruntowną analizę podstaw zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla, którzy zarządzają organizacjami o charakterze gospodarczym. Autor omawia przede wszystkim formy angażowania osób zarządzających przedsiębiorstwami...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przedsiębiorczość w szkole i poza szkołą

Przedsiębiorczość w szkole i poza szkołą

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Poradnik do nauki podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych napisany przez praktyków, którzy zostali nauczycielami po wielu latach prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiera praktyczne przykłady prowadzenia, organizowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Opodatkowanie dochodów Kościoła Katolickiego w Polsce

Opodatkowanie dochodów Kościoła Katolickiego w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Rozprawa obejmuje swym zakresem: - opodatkowanie dochodów związanych z działalnością statutową Kościoła - opodatkowanie kościelnych osób prawnych, które prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą - opodatkowanie osób fizycznych, które...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wójt, burmistrz, prezydent miasta

Wójt, burmistrz, prezydent miasta

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Czytelnik pozna zasady obsadzania omawianych urzędów i odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawu wyborczemu, różne funkcje ustrojowe osób zajmujących stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (wykonawczą, orzeczniczą, organu podatkowego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Broń swoich interesów. Strategie sukcesu

Broń swoich interesów. Strategie sukcesu

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Poradniki / Psychologia i rodzina; Oprawa: miękka;
Masz prawo być sobą. Masz prawo popełniać błędy. Masz prawo mieć wątpliwości, nie rozumieć, nie wiedzieć. Te same prawa przysługują innym. Dzięki zrozumieniu mechanizmów powstawania stresów i konfliktów Broń swoich interesów pomaga odnaleźć się...
pozycja niedostępna

okładka książki - Public relations finansów

Public relations finansów

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Oprawa: miękka;
Wspieranie kierownictwa przedsiębiorstwa w dokonywaniu wyboru inwestorów oraz zachęcaniu ich do nabywania akcji firmy, zdobywanie ich zaufania i poparcia rynku, wymiana informacji i ułatwianie komunikowania się z odbiorcami - to najważniejsze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Problemy zarządzania

Problemy zarządzania

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Oprawa: miękka;
Książka jest pomyślana jako pomoc w osiąganiu konkretnych celów. Dyrektorom i menedżerom ma ułatwić skuteczne działanie w ramach nowoczesnych koncepcji przywództwa; firmie - pomoże uniezależnić się od zewnętrznych konsultantów. Autor,...
pozycja niedostępna