pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
C H Beck

Wydawnictwo C H Beck - strona 5


okładka książki - Zobowiązania - część szczegółowa. Seria: Podręczniki Prawnicze

Zobowiązania - część szczegółowa. Seria: Podręczniki Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Podręcznik Zobowiązania część szczegółowa jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, Zobowiązania cześć ogólna, wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań.W podręczniku są omawiane podstawowe...
pozycja niedostępna

okładka książki - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. Seria: Monografie prawnicze

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. Seria: Monografie prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
.Książka zawiera rozważania dotyczące problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika. Jest to pierwsza publikacja kompleksowo ujmująca tytułowe zagadnienie.Autorka omawia m.in. kwestie: odszkodowania...
108.45  129.00  20.55 
do koszyka

okładka książki - Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o raz ocenach oddziaływania na środowisko. Seria: Krótkie Komentarze Becka

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o raz ocenach oddziaływania na środowisko. Seria: Krótkie Komentarze Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz....
150.69  179.00  28.31 
do koszyka

okładka książki - Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Seria: Monografie Prawnicze

Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Seria: Monografie Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Przedmiotem prezentowanej monografii jest proces ewolucji, który zachodził i nadal zachodzi w orzecznictwie Trybunału odnoszącym się do statusu prawnego obywateli Unii Europejskiej w państwach przyjmujących oraz państwach pochodzenia. W 2018...
188.93  189.00  0.07 
do koszyka

okładka książki - Prawo pracy. Seria: Podręczniki Prawnicze

Prawo pracy. Seria: Podręczniki Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W podręczniku Prawo pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych.W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:przedmiotu,...
54.16  59.00  4.84 
do koszyka

okładka książki - Prawo karne. Seria: Podręczniki Prawnicze

Prawo karne. Seria: Podręczniki Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W podręczniku,,Prawo karne w przystępny i uporządkowany sposób wyjaśniono zagadnienia związane z przepisami regulującymi omawianą tematykę.Publikacja została poniedzielona na dwie części, z których część ogólna porusza kwestie...
54.16  59.00  4.84 
do koszyka

okładka książki - Prawo gospodarcze. Kompendium. Seria: Skrypty Becka

Prawo gospodarcze. Kompendium. Seria: Skrypty Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Skrypt Prawo gospodarcze. Kompendium omawia podstawowe instytucje prawa gospodarczego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące m.in.:swobody działalności...
68.85  75.00  6.15 
do koszyka

okładka książki - Prawo cywilne w pigułce. Zobowiązania. Spadki

Prawo cywilne w pigułce. Zobowiązania. Spadki

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa cywilnego (zobowiązań i...
21.26  24.90  3.64 
do koszyka

okładka książki - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń...
21.26  24.90  3.64 
do koszyka

okładka książki - Postępowanie cywilne. Seria: Podręczniki Prawnicze

Postępowanie cywilne. Seria: Podręczniki Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja zawiera kompleksową analizę przepisów regulujących przebieg postępowania cywilnego, z uwzględnieniem najobszerniejszej w ostatnich latach nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca...
66.24  69.00  2.76 
do koszyka

okładka książki - Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 1 października 2019 r.Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie:1.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751),1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1358, poz. 1495 i poz. 1649)Książka zawiera:Tekst...
24.65  24.90  0.25 
do koszyka

okładka książki - Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 1 października 2019 r.Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie:1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655)Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo zamówień publicznychIndeks rzeczowySeria Twoje...
14.05  14.90  0.85 
do koszyka

okładka książki - Prawo podatkowe. Seria: Studia prawnicze

Prawo podatkowe. Seria: Studia prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka Prawo podatkowe stanowi szczegółowe opracowanie i prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Publikacja składa się z trzech części, z których:pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowego, omawia jego...
89.69  99.00  9.31 
do koszyka

okładka książki - Handel międzynarodowy. Seria: Podręczniki Prawnicze

Handel międzynarodowy. Seria: Podręczniki Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Podręcznik prezentuje podstawowe standardy międzynarodowego obrotu gospodarczego. Książka koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalnych, polityce handlowej superpotęg ekonomicznych, takich jak...
72.52  79.00  6.48 
do koszyka

okładka książki - Prawo podatkowe. Seria: Podręczniki Prawnicze
praca zbiorowa

Prawo podatkowe. Seria: Podręczniki Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminariów magisterskich i doktorskich, prowadzonych dla studentów oraz absolwentów prawa,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wstęp do prawoznawstwa. Seria: Skrypty Becka

Wstęp do prawoznawstwa. Seria: Skrypty Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Skrypt Wstęp do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki niemu zrozumiesz: pojęcie prawa, role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa, normy i przepisy prawne,...
54.16  59.00  4.84 
do koszyka

okładka książki - Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego (+ CD)

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne będą...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Stan prawny 21 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)1.1.2019 r. zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2017...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 11 września 2019 r.Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 5.10.2019 r., 5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694).Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny Tekst ustawy Kodeks...
21.26  24.90  3.64 
do koszyka

okładka książki - Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. Zagadnienia karnoprawne i kryminologiczne

Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. Zagadnienia karnoprawne i kryminologiczne

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Książka stanowi monograficzne opracowanie problematyki handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie jak prawo zarówno międzynarodowe (w tym UE), jak i krajowe oraz organy ścigania i...
pozycja niedostępna

Strona 5 z 172 : «pierwsza...34567...ostatnia» (3430 pozycji)