pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Życie jest miłością. Problemy wiary i psychologii

Autor książki:

Claudio Mina

Dane szczegółowe:
Wydawca: Bratni Zew
Oprawa: miękka
Ilość stron: 188 s.
Wymiar: 145x205 mm
EAN: 9788386991136
ISBN: 83-86991-13-5
Data: 2006-04-25
Cena wydawcy: 21.30 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Człowiek od życia może wymagać wiele lub mało, a często wystarczy kochać i pozwolić sie kochać. Właśnie o tym jest ta książka.
OBLICZE BOGA Wiadomym jest w psychologii, że każda jednostka posiada skłonność do noszenia zniekształcających okularów, które dają jej wizję rzeczywistości zgodną z jej pragnieniami. Historia ludzkiej myśli wykazuje, że żadna z wartości nie została uchroniona od tych subiektywnych interpretacji, nie został oszczędzony nawet Bóg. Jego obraz zeszpecony został przez projekcję wad, paranoi, zniekształconych cnót.
W naszej kulturze znalazło to wyraz w postaci podświadomego obrazu Boga "z zawsze podniesionym palcem” (Boros), Boga surowego, wymagającego, prawnika, despoty. Toteż jest rzeczą zrozumiałą, że wielu ludzi stara się zachować wobec Niego odpowiednio bezpieczny dystans. Nieodzownym jest więc, aby każdy dokonał rewizji swego obrazu Boga. Rewizję tę ułatwia dziś szereg prac, które ukazują we właściwym świetle przymioty Boga, odpowiadające w szczególny sposób naszej wrażliwości. Tu pragnę wspomnieć o trzech takich cechach, które wydają mi się najbardziej istotne.
Bóg jest nieskończonym źródłem "rozkoszy”, szczęścia Współczesny człowiek domaga się ponownie prawa do szczęścia. I słusznie, gdyż powszechnie uznaje się istnienie w centrum naszego ducha pragnienia pełnego szczęścia. Jest również prawdą, że to gorące pragnienie ukierunkowane jest przede wszystkim na Boga, i że tylko On może w pełni je zaspokoić.
Jeśli nie kierujemy tego dążenia na Nieskończonego, z konieczności orientujemy je wówczas na stworzenia domagając się od nich zbyt wiele, stając się niezaspokojonymi w różnych regresyjnych formach "posiadania”. Tracimy w ten sposób udział nie w absolutnej, ale w wielkiej i autentycznej radości, jaką powinny nam przynieść stworzenia posiadane w wolności ducha.
Bóg może nas w pełni usatysfakcjonować, gdyż jest nieskończenie "radosny”. Ujawnia to lektura wielkiej księgi wszechświata, która ma za zadanie objawienie nam również Bożego oblicza. Kwiaty, owoce, śpiew ptaków, wesołość szczeniaków, błyski gwiazd, urok poranka i zachodu..., wszystko to ukazuje się jako "przyjemne”, "ujmujące”, stworzone by przynosić radość. Tym bardziej ujawnia to człowiek – najdoskonalszy obraz Boga – w którym zawarty jest potężny potencjał szczęścia, który zakwita w najpiękniejszych miłościach.
Bóg jest jednak bardziej "godny miłości” niż stworzenia i człowiek. Dlatego Pismo św. zachęca nas do relacji z Nim, który bogaty jest w "słodycz”, "łagodność”, "radość”, "rozkosz”. Nie chodzi tu o wyrażenia poetyckie czy sentymentalne. Kto przyjął to zaproszenie potwierdza nam, że rzeczywiście przeżycie pełnej satysfakcji ("nocy ciemnej” lub świetlanej) towarzyszy doznaniu nawet najbardziej ograniczonego spotkania z tym co boskie.
Bóg jest nieskończoną miłością Bóg jest nie tylko bezgraniczną miłością ofiarną, ale przede wszystkim prawdziwą miłością kochającą, nieskończoną zdolnością przeżywania radości z osób kochanych. Jest to miłość między osobami boskimi, której daleką analogię można znaleźć w najbardziej czułej miłości małżeńskiej. Nie bez przyczyny zechciał Bóg, aby w centrum Biblii znalazła się Pieśń nad pieśniami i obronił ją przed wszelkimi próbami wyrzucenia jej z katalogu ksiąg natchnionych.
Ale Bóg kocha miłością kochającą również człowieka: "Moją radością jest być z synami ludzkimi” (Por. Prz 8,31). Nie przestaje nas to dziwić, tym bardziej, że czujemy się tak mało godnymi miłości, "szpetnymi”, zepsutymi. Ale nawet już wśród nas ludzi miłość sprawia cud, że przechodzimy ponad wszelkimi słabościami, aby ująć najcenniejszy rdzeń ukochanej osoby. Czyż należy się więc dziwić, że "ze strony Boga jesteśmy przedmiotem nieskończonej Jego nostalgii”? (Cardenal).
Dziś żąda się (słusznie czy niesłusznie) prawa do miłości. Ale ważnym jest pod tym względem to, co powiedzieliśmy wcześniej. Pragniemy miłości bezwarunkowej i doskonałej. Szukanie takiej absolutnej miłości w stworzeniach oznacza skazanie ich na śmierć. Taki jest los wielu małżeństw, w których po pierwszym zakochaniu następuje rozczarowanie i sceptycyzm wobec lepszych wartości.
Dziś czujemy się uprawnieni do czynienia w imię miłości wszelkich doświadczeń. Wielu usiłuje – a dlaczegóżby nie – przeżyć spotkanie z Bogiem. Osiągnąwszy najwyższą duchową radość osoby te – jak wskazują na to konkretne fakty – nie tylko nie "popadają” w międzyosobowe iluzje, ale znajdują siły, by zachęcać innych do miłości i do prawdziwych przyjaźni, które zrodzone z Ducha, również posiadają smak nieskończoności.

Książka "Życie jest miłością. Problemy wiary i psychologii" - Claudio Mina - oprawa miękka - Wydawnictwo Bratni Zew.

Spis treści:

1/ OBLICZE BOGA
Bóg jest nieskończonym źródłem
„rozkoszy”, szczęścia
Bóg jest nieskończoną miłością
2/ŚWIAT MIEJSCEM SPOTKANIA Z BOGIEM
Stworzenie – środowiskiem boskim
Kochać dobro w każdym człowieku
Możemy także powiedzieć „nie”
3/RADOŚĆ ŻYCIA
Odkryć piękno
Bóg, człowiek, życie
4/BÓG ZAKOCHAŁ SIĘ W TOBIE
Bóg „mnie” kocha miłością nieskończoną
Miłość małżeńska to wybór „wyłączny”
Miłość małżeńska jest absolutną
„wzajemną bliskością”
Miłość małżeńska to wspólne przeżywanie
tego samego życia
Miłość małżeńska znajduje w partnerze
swoją najwyższą radość
5/SZCZĘŚCIE – DRUGIE IMIĘ BOGA
Stworzeni „do szczęścia”
Dydaktyka radości
6/SEKRET ŻYCIA
Tendencja witalna
Miłość jedyną „potrzebą”
Jest tylko jedna miłość
7/MIŁOŚĆ JEST ŚWIATŁEM
Piękno – Dobro
Drugi człowiek – źródłem radości
8/„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BOGA
CAŁYM TWOIM SERCEM...”
Aspiracja podstawowa
Cel integracyjny
9/ NAJPIERW KOCHAĆ SAMYCH SIEBIE
Kochać siebie prawdziwą miłością
Dawać siebie innym
10/ NA BOŻEJ ORBICIE
Boże wezwania
Codzienne odradzanie się
Jak rakieta międzyplanetarna
11/ KONTEMPLACJA – CHWILA, ABY BYĆ Z BOGIEM
Zharmonizować się z Bogiem
„Czuć się dobrze” z Bogiem
12/ MEDYTACJA – SIOSTRĄ KONTEMPLACJI
Poruszenia wewnętrzne,
w których należy zasmakować
O czym rozmyślać
Kiedy? Zawsze!
13/ BÓG: JEDYNY Z KTÓRYM CZUJEMY SIĘ
DOBRZE
Trwała obecność
„Bliskie spotkania”
14/ W JEDNOŚCI – ŻYCIE
Być razem z innymi
„Ja jestem pośród nich”
15/ „JA” NALEŻY BUDOWAĆ
„Izdebka” wewnętrzna
Dynamizmy witalne
16/ KRÓLESTWO BOŻE JEST W WAS
Dwa „życia”
Sprawy wewnętrzne bez pruderii
17/ RADOŚĆ SIŁĄ WYZWALAJĄCĄ
Aby się nie cofać
Znaleźć radość w Bogu
18/ JAK WZRASTAĆ W MIŁOŚCI
Bóg pierwszym przyjacielem
Sztuka, której trzeba się nauczyć
19/ TO PIĘKNE, ŻE TY ISTNIEJESZ
Wrażliwość poznawcza
Miłość żyje z wiary
20/ KIEDY MIŁOŚĆ RODZI SIĘ Z BOGA
Miłość jest darem Bożym
Nasza miłość bliźniego
dosięga samego Boga
Bóg jest dawcą miłości międzyosobowej
21/ MIŁOŚĆ, KTÓRA BUDUJE KAŻDĄ MIŁOŚĆ
Najwłaściwsze i radykalne rozwiązanie
Punkt zapalny
Miłość nigdy nie jest bezowocna
22/ GDY „SĄDZENIE” RANI
Tendencja do „samookaleczania siebie”
Moc dobroczynna
Ten jest bogaty, kto daje
23/ BOŻE NIESPODZIANKI
Co jest naszym dobrem?
„W Bożym odpoczynku”
24/ ZAAKCEPTOWAĆ SIEBIE – TO IDEAŁ
Szczęście jest w nas
Talenty powinny przynosić owoce
25/ JAK ODKRYĆ SWOJĄ „DROGĘ”?
Pokój wewnętrzny
„Kto ma, temu będzie dodane”
26/ „...BĘDĄ POCIESZENI”
„Pogodzić się” z cierpieniem
Ból przesiąknięty radością
27/ BÓG JEST TYM, KTÓRY UZDRAWIA
Ślepi, aby nie widzieć
Akceptacja
Miłość uzdrawia
28/ „CZŁOWIEK STARY” I „CZŁOWIEK NOWY”
Tworzyć „nawyki duchowe”
Należy dobrze odróżnić „człowieka nowego”
od „człowieka starego”
Podtrzymywać stałą więź z Bogiem
29/ CNOTA ROZRYWKI
Bezinteresowność daje radość
Bóg „bawi” się stwarzając
30/ TCHNIENIE WIATRU I OTO BÓG
Wezwanie może zgasnąć
Zawierzyć, zagubić się
„Bierz i jedz”
31/ WOLNOŚĆ TO DOBRO,
KTÓRE NALEŻY ZDOBYWAĆ
Rana grzechu
Uwolnić wolność
32/ ROZUM, INTELIGENCJA, WIARA
Inteligencja jest intuicją
Wiara jest relacją osobową
33/ CZY DOBROBYT SPRAWIA,
IŻ ZAPOMINAMY BOGA?
Łatwiej jest wielbłądowi...
Z Bogiem jesteśmy panami świata
34/ „JESTEM WIERZĄCY, ALE BOJĘ SIĘ ŚMIERCI...”
„Bóg nie stworzył śmierci”
Poza zasłoną
35/ BÓG O NIEWIEŚCIEJ TWARZY?
Powiedz Mądrości: „Czy chcesz
być moją siostrą”?
Tylko w Bogu doskonała kobiecość
36/ INNE OBLICZE CIERPIENIA
Każde drzewo, które przynosi owoc,
będzie pielęgnowane
Spotkać Boga poprzez niepowodzenie
37/ GDY CIERPIENIE NAS ŁAMIE
„W ręce Twoje powierzam mego ducha”
„Jeśli ziarno nie obumrze...”
38/ SZTUKA PRZEŻYWANIA CHWILI OBECNEJ
Żyć mocno zaangażowanym
Życie jest „tu” i „teraz”
39/ MOTYWY PRZEBACZENIA
Dobrem zło zwyciężać
„Błogosławieni miłosierni”
40/ CHRZEŚCIJAŃSTWO – TO PEŁNA REALIZACJA
Rozwijać wszystkie „talenty”
Pogrążyć się całkowicie w nurcie życia
41/ BOGACTWO MIŁOŚCI
Kochać także tych,
którzy wyrządzają nam zło
Miłość daje nam Boga
Miłość daje nam nasze prawdziwe Ja
42/ UMIEĆ BYĆ WYTRWAŁYM
Życie duchowe staje się ciężarem...
„Dotychczas nie prosiliście jeszcze o nic”
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]