pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Wrocławskie Studia Politologiczne 20/2016
Tytuł książki:

Wrocławskie Studia Politologiczne 20/2016

Autor książki:

Dorota Moroń

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2016
Oprawa: miękka
Ilość stron: 211 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 977164303260462
ISSN: 1643-0328
Data: 2016-09-09
25.68  28.00  2.32 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 14 dni

Wrocławskie Studia Politologiczne 20/2016 - Dorota Moroń - opis książki:

Numer 20 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W dwunastu artykułach, w tym dwóch w języku angielskim i dziesięciu w języku polskim, Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach polityki publicznej, partii politycznych i wyborów oraz polskiego systemu politycznego. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z czterema recenzjami książek naukowych.

Książka „Wrocławskie Studia Politologiczne 20/2016” - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka posiada 211 stron i została wydana w 2016 r. Cena 25.68 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

Polityka publiczna
MAŁGORZATA MICHALEWSKA-PAWLAK, MONIKA KLIMOWICZ, ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, Understanding the concepts of innovation in regional governance
AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequalities
DOROTA MOROŃ, Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce
MATEUSZ KĘPA, Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej wobec Łemków
MARTA CISEK, Polityka wspierania gospodarki społecznej na poziomie regionu. Wybrane aspekty funkcjonowania dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych
Partie polityczne i wybory
RYSZARD RĘBOWSKI, O zasadzie proporcjonalności D’Hondta jako relacji określonej na nierównolicznych populacjach
KAMIL WEBER, Kandydaci Partii Demokratycznej i Republikańskiej wobec przemian społeczno-gospodarczych. Analiza na przykładzie wyborów prezydenckich z lat 2008 i 2012 92
ADAM STARZYK, Kryzys imigracyjny a sytuacja partii prawicowych w Grupie Wyszehradzkiej w 2015 roku
Polski system polityczny
KRZYSZTOF KASIANIUK, Zespoły poselskie i parlamentarne jako formy samoorganizacji parlamentarzystów. Wyniki polskich badań eksploracyjnych
EWA GANOWICZ, Zasada subsydiarności w organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej
MATEUSZ GAŁUSZKA, Alternacja władzy w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w latach 2006−2014
SEBASTIAN KUBAS, Partycypacja katowickiej wspólnoty lokalnej w wyborach do organów władzy samorządu miejskiego i rad jednostek pomocniczych. Analiza zjawiska na podstawie wybranych zmiennych
Recenzje
GUY STANDING, A Precariat Charter. From Denizens to Citizens(Wojciech Ufel)
ANNE SPECKHARD, Talking to Terrorists. Understanding the Psycho-Social Motivations of Militant Jihadi Terrorists, Mass Hostage Takers, Suicide Bombers & ‘Martyrs’(Bartosz Bolechów)
KAROLINA KAWCZYŃSKA, Dezintegracja Jugosławii. Most w Mostarze — symbol dialogu i wojny kultur (Małgorzata Łakota-Micker)
PAWEŁ ROJEK, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania (Olga Jastrzębska)
Noty o autorach


Public policy
MAŁGORZATA MICHALEWSKA-PAWLAK, MONIKA KLIMOWICZ, ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, Understanding the concepts of innovation in regional governance
AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequalities
DOROTA MOROŃ, Policy towards the higher education financing in Poland
MATEUSZ KĘPA, Ethnic policy of the Second Republic of Poland towards the Lemkos
MARTA CISEK, Social economy support policy at a regional levelSelected issues concerning social enterprises in Lower Silesia
Political parties and elections
RYSZARD RĘBOWSKI, On the D’Hondt principle as a relation defined on unequinumerous populations
KAMIL WEBER, The candidates of the Democratic Party and the Republican Party in the face of the socio-economic changes. An analysis based on the example of presidential elections of 2008 and 2012
ADAM STARZYK, Migration crisis and the situation of the right-wing parties in the Visegrad Group in 2015
Polish political system
KRZYSZTOF KASIANIUK, Parliamentary teams as forms of deputies’ self-organization. The results of a Polish exploratory study
EWA GANOWICZ, The principle of subsidiarity in organisation and functioning of the local government in the Third Republic of Poland
MATEUSZ GAŁUSZKA, Alternation of power in the local elections in Lower Silesia in the years 2006−2014
SEBASTIAN KUBAS, Participation of the local community in Katowice in the elections to municipal authorities and the councils of facultative units. An analysis of a phenomenon on the basis of chosen factors
Reviews
Notes on authors

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Wrocławskie Studia Politologiczne 20/2016"
Dorota Moroń (red.) - autor m.in.:
Wrocławskie Studia Politologiczne - okładka książki
Wrocławskie Studia Politologiczne 24/2018 Dorota Moroń, Joanna Kozierska (red.);
Wrocławskie Studia Politologiczne - okładka książki
Wrocławskie Studia Politologiczne 19/2015 Joanna Kozierska, Dorota Moroń (red.);
Wrocławskie Studia Politologiczne - okładka książki
Wrocławskie Studia Politologiczne 15/2013. Polityka... Marta Makuch, Dorota Moroń (red.);
Produkty podobne:
Wrocławskie Studia Politologiczne - okładka książki
Wrocławskie Studia Politologiczne 24/2018 Dorota Moroń, Joanna Kozierska (red.)
Wrocławskie Studia Politologiczne - okładka książki
Wrocławskie Studia Politologiczne 19/2015 Joanna Kozierska, Dorota Moroń (red.)