pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Książki »
»
Wrocławskie Studia Politologiczne 19/2015
książka:

Wrocławskie Studia Politologiczne 19/2015

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 212 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9770164303286
ISSN: 1643-0328
Data: 2016-09-09
25.68  28.00  2.32 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 14 dni

Wrocławskie Studia Politologiczne 19/2015 - Joanna Kozierska, Dorota Moroń - opis książki:

Numer 19. „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Joanny Kozierskiej i Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W trzynastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w czterech głównych obszarach: systemy polityczne, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe oraz polityka społeczna. W artykułach znajdziemy omówienia aktualnych problemów będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych.

Książka „Wrocławskie Studia Politologiczne 19/2015” - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książka posiada 212 stron i została wydana w 2015 r.

Spis treści:

Systemy polityczne
ZBIGNIEW DORAWA, Wybrane aspekty modelu demokracji deliberatywnej jako remedium na kryzys demokracji przedstawicielskiej
ZDZISŁAW ILSKI, Rozwój Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
JOANNA KOZIERSKA, Wybory do Parlamentu Europejskiego w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Weryfikacja modelu second-order election
PRZEMYSŁAW WITOLD GRUCA, Wybrane aspekty politycznych konsekwencji zmian systemu wyborczego. Studium przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce 25 maja 2014 roku
Myśl polityczna
PAWEŁ ŁYŻWA, Geneza i rozwój włoskiego katolicyzmu społeczno-politycznego do 1919 roku — zarys problemu
MATEUSZ NIEĆ, Demokracja masowa — między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula
BARTOSZ SMOLIK, Współczesny nacjonalizm w Europie — próba charakterystyki wybranych aspektów
MAREK PAJĄK, Problemy Weberowskich nauk społecznych w ujęciu Leo Straussa
Stosunki międzynarodowe
RAFAŁ WORDLICZEK, Pozamilitarne aspekty polityki zagranicznej USA wobec państw Afryki Północnej na początku XXI wieku
OLGA JASTRZĘBSKA, Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90. XX wieku
TOMASZ HOFFMANN, Francuska polityka bezpieczeństwa i obrony
Polityka społeczna
MONIKA KLIMOWICZ, European Union policies supporting the growth of social economy.A new concept for the socio-economic development in the EU
EWELINA ANNA HANYŚ, Polska jako kraj inicjujący i współtworzący Konwencję o Prawach Dziecka
Recenzje
Howard Schuman, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych (Eugeniusz Młyniec)
Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając, Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (Jarosław Sadłocha)
Arkadiusz Domagała, Interwencjonizm humanitarny NATO (Janusz Tomaszewski)
Noty o autorach


Political systems
ZBIGNIEW DORAWA, Deliberative democracy as a remedy for low political activity of the young generation
ZDZISŁAW ILSKI, The development of the Civic Movement for Single-Member Constituencies
JOANNA KOZIERSKA, Elections to the European Parliament in the countries of the Visegrad GroupVerification of the second-order election model
PRZEMYSŁAW WITOLD GRUCA, Selected aspects of the political consequences of changes in the electoral system. A case study of the European Parliament elections in Poland, May 25, 2014
Political thought
PAWEŁ ŁYŻWA, The origins and development of Italian socio-political Catholic movement until 1919 — an outline of the problem
MATEUSZ NIEĆ, Between liberty and violence of wordEllul’s paradoxa
BARTOSZ SMOLIK, Contemporary nationalism in EuropeCharacteristics of selected aspects
MAREK PAJĄK, The problems of Weberian social science from the perspective of Leo Strauss
International relations
RAFAŁ WORDLICZEK, Non-military aspects of USforeign policy towards North African countries at the beginning of the 21st century
OLGA JASTRZĘBSKA, Political reintegration of Belarus and Russia in the 1990s
TOMASZ HOFFMANN, French policy of security and defense
Social policy
MONIKA KLIMOWICZ, European Union policies supporting the growth of social economy. A new concept for the socio-economic development in the EU
EWELINA ANNA HANYŚ, Poland as the initiator and co-founder of the Convention on the Rights of the Child
Reviews
Notes on authors

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Wrocławskie Studia Politologiczne 19/2015"
Joanna Kozierska, Dorota Moroń (red.) - autor m.in.:
Wrocławskie Studia Politologiczne - okładka książki
Wrocławskie Studia Politologiczne 24/2018 Dorota Moroń, Joanna Kozierska (red.);
Wrocławskie Studia Politologiczne - okładka książki
Wrocławskie Studia Politologiczne 15/2013. Polityka... Marta Makuch, Dorota Moroń (red.);
Produkty podobne:
Wrocławskie Studia Politologiczne - okładka książki
Wrocławskie Studia Politologiczne 24/2018 Dorota Moroń, Joanna Kozierska (red.)