pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Wiedza doświadczenie praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wyd.: 2010
Oprawa: twarda
Ilość stron: 332 s.
Wymiar: 175x250 mm
EAN: 9788375873962
ISBN: 978-83-7587-396-2
Data: 2010-05-10
34.92 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Jubileusz zasłużonego i ważnego dla społeczności akademickiej członka zwykło się zgodnie z tradycją uniwersytecką upamiętniać ofiarowaniem mu specjalnie z tej okazji przygotowanej Księgi Jubileuszowej. Prace dedykowane Profesorowi Henrykowi Machelowi zostały przez wzgląd na swoją zróżnicowaną tematykę przyporządkowane poszczególnym częściom niniejszej Księgi. Począwszy od działań zaradczych i profilaktycznych, przez analizę patologicznych form zachowania, ich resocjalizację oraz skuteczność po możliwości i utrudnienia resocjalizacyjnych oddziaływań penitencjarnych. Pracę wieńczą probacyjne i alternatywne formy oddziaływań resocjalizacyjnych.
Pierwszą część Księgi pt. Profilaktyka problemów społecznych otwiera artykuł, który wskazuje na innowacyjne formy zapobiegania przestępczości w Polsce. Poruszane jest również zagadnienie kapitału społecznego i jego animacji jako alternatywy dla zachowań w środowisku życia współczesnego Polaka, a także zostały opisane wybrane strategie oporu społecznego.
Druga część Księgi pt. Norma a resocjalizacja patologicznych form zachowania podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy normalność jest wartością. Porusza także problematykę alkoholizmu i etapów jego uzależnienia, przedstawiając działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia, jakie występują u osób podejmujących stacjonarne leczenie psychoterapeutyczne. W tej części Księgi zostały również zamieszczone artykuły przedstawiające genezę zachowań tworzących sytuacje kryminogenne u osób niepełnosprawnych psychicznie oraz efektywności i skuteczności resocjalizacji osób o psychopatycznej strukturze osobowości. Zamieszczono tu również prace oscylujące wokół seksualizacji młodzieży. Z jednej strony zostały zasygnalizowane zmienne psychologiczne warunkujące seksualizację dzieci i młodzieży, z drugiej wpływ Internetu na aktywność seksualną młodzieży.
Trzecią część Księgi pt. Resocjalizacja – o skuteczności podejmowanych działań otwiera artykuł, w którym autor ukazuje drogę resocjalizacji od korekcji do rozwoju. Poruszona jest tu również kwestia emocjonalnego przesilenia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, nowe tendencje w resocjalizacji w odniesieniu do działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich, a także zagadnienie kary, tolerancji i dobroczynności w odniesieniu do charyzmy i charyzmatyczności, jaką powinien posiadać wychowawca. Ostatnią część tej pracy wieńczy artykuł prezentujący czynniki determinujące efektywność w zespołowych grach sportowych.
Czwartą część Księgi, noszącą tytuł "Macheliańska” koncepcja resocjalizacji penitencjarnej i jej możliwości, otwiera artykuł ukazujący model pedagogiki resocjalizacyjnej na podstawie doświadczeń i praktyki Jubilata. Można w niej również znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej, a jeśli tak, to jakie ma ona znaczenie dla społecznej readaptacji skazanych.
Piąta część Księgi zatytułowana Negatywne determinanty resocjalizacji penitencjarnej ukazuje wybrane i najważniejsze utrudnienia resocjalizacji penitencjarnej, jakimi są bez wątpienia poruszane w pracach problemy: przeludnienia zakładów penitencjarnych, pomocy więźniom i ich rodzinom, psychologiczne bariery procesu resocjalizacji penitencjarnej oraz problematyka torturowania w warunkach pozbawienia wolności.
Szósta, ostatnia część Księgi, zatytułowana Probacyjne formy oddziaływań resocjalizacyjnych, podejmuje tematykę mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów oraz wybrane aspekty i metodykę pracy kuratorów sądowych.
Niniejsza Księga, poza istotą poruszanej tematyki, jest przede wszystkim wyrazem nie tylko uznania dla osiągnięć Jubilata, ale również różnorodnych więzi, jakie łączą go z osobami zamieszczającymi w niej swoje teksty. Są to więzi naukowe, praktyczne, ale przede wszystkim przyjacielskie i partnerskie. Dlatego też autorzy artykułów są zarówno uczniami, współpracownikami, jak i przyjaciółmi Pana Profesora z rożnych ośrodków naukowych oraz zakładów penitencjarnych. Jako redaktorki Jubileuszowej Księgi dedykowanej osobie Profesora Henryka Machela pragniemy im bardzo serdecznie podziękować za ich udział w tak ważnym dla Jubilata wydarzeniu.
Beata Pastwa-Wojciechowska
Monika Marczak
Gdańsk, marzec 2010

Książka "Wiedza doświadczenie praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne" - Monika Marczak, Beata Pastwa-Wojciechowska, Magdalena Błażek (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls. Książka posiada 332 stron i została wydana w 2010 r. Cena 34.92 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.