pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Vox Patrum. Tom 56
książka:

Vox Patrum. Tom 56

Dane szczegółowe:
Producent: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 1014 s.
EAN: 8609411
ISSN: 0860-9411
Data: 2012-11-06
Cena: 46.67  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 2.33 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Vox Patrum. Tom 56 - Stanisław Longosz - opis książki:

OD REDAKCJI

DOKUMENTY

1. Patrystyczna katecheza Benedykta XVI: św. Augustyn - św. Maksym Wyznawca

ARTYKUŁY

1. Sędziwi ojcowie - Laertes i Priam w epopejach Homera - A. Stępniewska
2. Platon o starości i ludziach starych - A.Z. Zmorzanka
3. Arystoteles o starości - R. Majeran
4. Spokój czy smutek Koncepcja starości w pismach Marka Tulliusza Cycerona - H. Kowalski
5. Starzec w polityce. Zmienne poglądy Plutarcha z Cheronei - E. Osek
6. Starość - szansa czy zagrożenie dla rozwoju moralnego człowieka w ocenie stoików - M. Siwicka
7. "Maturam frugem flore manente ferens". Pochwała starości w poezjach Auzoniusza - T. Krynicka
8. Kiedy w starożytności rozpoczynała się starość - ks. J. Jurkiewicz
9. Medyczna troska o ludzi starych w starożytnym grecko-rzymskim świecie - ks. S. Longosz
10. Biblia o ludziach starszych - ks. A. Tronina
11. Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej - ks. M.S. Wróbel
12. Okresy życia ludzkiego według Ojców Kościoła - ks. J. Naumowicz
13. PresbÚteroi w czasach Ojców Apostolskich - ks. P. Szewczyk
14. Starość - ostoją wiary w świetle Akt Męczeńskich (sylwetki męczenników - starców) - ks. T. Gacia
15. Obowiązki i przywileje ludzi starszych według Klemensa Aleksandryjskiego - ks. F. Drączkowski
16. Starość i starcy w aleksandryjskiej egzegezie Księgi Rodzaju. Stanowisko Orygenesa i Dydyma Ślepego - ks. M. Szram
17. Ambroży o starości w swoich listach - ks. M. Wysocki
18. Obraz ludzi starszych w pismach św. Augustyna - ks. A. Eckmann
19. Autobiograficzna refleksja Prudencjusza nad własnym życiem u progu starości - T. Kołosowski SDB
20. Starość w listach św. Hieronima - M. Ożóg
21. Starość w nauczaniu św. Bazylego Wielkiego - ks. B. Czyżewski
22. Refleksje o sobie samym w korespondencji starego Grzegorza z Nazjanzu - ks. N. Widok
23. Wady ludzi starych w ocenie Jana Chryzostoma - ks. P. Szczur
24. Grzegorz z Nyssy: Czy Bóg stworzył starość - M. Przyszychowska
25. Starość - sędziwość - dojrzałość. "Senex" i "senectus" w literaturze galijskiej V-VI wieku - ks. A. Żurek
26. Pozycja starców w literaturze Ojców Syryjskich - ks. A. Uciecha
27. Starość w starożytnej literaturze ormiańskiej - ks. J.W. Żelazny
28. Starość w "Żywotach mnichów palestyńskich" Cyryla ze Scytopolis - K. Twardowska
29. Senectus / senex / senior w pismach św. Grzegorza Wielkiego - ks. K. Tyburowski
30. Rola starszych w wybranych starożytnych regułach monastycznych - K. Ościłowski O.S.P.P.E

MISCELLANEA

31. Un intricato processo ad atene: Eufileto uccide Eratostene, seduttore della moglie (Lysias, Or. I: De Eratosthenis caede apologia) - O.A. Bologna
32. Bishop appointing in the patristic time - ks. J. Grzywaczewski
33. Kodeks Basilicanus A. 6 (alias E) a rodzina "Q" rękopiśmiennego przekazu "Vita Sancti Pauli Primi Eremitae" św. Hieronima - B. Degórski O.S.P.P.E
34. Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku. Próba syntezy zagadnienia - D. Kasprzak OFMCap
35. Zsyłki biskupów katolickich w afrykańskim państwie Wandalów w relacji Wiktora z Wity - I. Milewski
36. Konstantinopel in den Weltkarten des Beatus von Liébana - P. Kochanek

PRZEKŁADY

1. Bazyli Wielki - Zachęta do nieodkładania chrztu (Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma, CPG 2857)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - ks. L. Gładyszewski
2. Atanazy Wielki - List encykliczny do biskupów (Epistula encyclica ad episcopos, CPG 2124)
a. Wstęp i komentarz - ks. P. Szewczyk - ks. S. Longosz
b. Przekład - ks. P. Szewczyk
3. Jan Chryzostom - Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić (In illud: "Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat", CPG 4377)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - T. Krynicka
4. Armeńska Pokuta Adama (Paenitentia Adae - armeniace, CAp VT 1. IV)
a. Wstęp i komentarz - ks. A. Tronina
b. Przekład - ks. A. Tronina

RECENZJE

1. M. Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010 - H. Pietras SJ
2. M. Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010 - ks. B. Częsz
3. Metodio di Olimpo, La risurrezione. Introduzione e traduzione di M. Mejzner SAC (parte paleoslava) e M.B. Zorzi OSB (parte greca), Collana di Testi Patristici 216, Roma 2010; M. Mejzner SAC, L’escatologia di Metodio di Olimpo, SEA 124, Roma 2011 - ks. M. Szram
4. M. Mejzner SAC, L’escatologia di Metodio di Olimpo, SEA 124, Roma 2011 - ks. L. Misiarczyk
5. R.L. Wilken, Duch myśli wczesnochrześcijańskiej. W poszukiwaniu oblicza Boga, tłum. D. Waszkiewicz, Kraków 2009 - ks. L.B. Łesyk
6. G.M. Baran, Motyw synostwa Bożego w "In Johannis Evangelium tractatus" oraz "In Johannis Epistolam ad Parthos tractatus", Tarnów 2010 - ks. S. Longosz
7. R. Murawski SDB, Historia katechezy, cz. 1: Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa 2011 - M. Marczewski
8. B. Degórski, I manoscritti della "Vita Sancti Pauli Primi Eremitae" di San Girolamo conservati nelle biblioteche di Roma (esclusa la Biblioteca Apostolica Vaticana), Lublin 2010 - L.M. Mirri
9. B. Degórski, I manoscritti della "Vita Sancti Pauli Primi Eremitae" di San Girolamo, conservati nelle biblioteche di Roma, che contengono testo incompleto dell’opera geronimiana o che si ispirano ad essa, Lublin 2011 - L.M. Mirri
10. Julian of Toledo, Prognosticum futuri saeculi - Foreknowledge of the world to come, transl. and introduced T. Stancati OP, New York - Mahwah NJ 2010 - ks. R. Groń
11. B.P. Mc Guire, Friendship and community. The monastic experience (350-1250), Ithaca - London 2010 - ks. R. Groń
12. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. R.E. Bjork, vol. 1-4, Oxford - New York 2010 - ks. R. Groń
13. M. Fiedrowicz, Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą, tłum. W. Szymona, Kraków 2009 - M.E. Ogar OFM
14. Macarius of Jerusalem, Letter to the Armenians (AD 335). Introd., text, transl. and commentary A. Terian, Crestwood - New York 2008 - ks. J. Naumowicz
15. Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1-4, wstęp i oprac. M. Ożóg na podstawie tłum. ks. Jana Czuja, tekst łaciński przygotował H. Pietras SJ, Kraków 2010-2011 - J. Figiel SDS
16. J. Pochwat MS, Sprawiedliwość i miłosierdzie: studium "Kazań do ludu" św. Cezarego z Arles, Kraków2008 - A.Z. Zmorzanka
17. W. Myszor, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu: zagadnienia wybrane, red. L. Lach-Bartlik, SACh NS 11, Katowice 2010 - A.Z. Zmorzanka

DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE
1. Starość w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej. Materiały bibliograficzne - ks. S. Longosz
2. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2009-2010 - ks. S. Longosz
3. Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2009-2010 r. - ks. S. Longosz
4. Patrystyka w czasopismach 2009 i 2010 - J. Figiel SDS
5. Muzyka wczesnochrześcijańska. Materiały bibliograficzne - ks. S. Longosz

SPRAWOZDANIA
1. Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej (Lublin, KUL, 25-26 XI 2010) - A.Z. Zmorzanka
2. Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2009/2010 - A.Z. Zmorzanka
3. Kościół starożytny: Królestwo Chrystusa i instytucja (Sekcja Patrystyczna, Płock, 22-23 IX 2009) - ks. J. Duda
4. Jubileusz ks. prof. Wincentego Myszora (Katowice, UŚ, 21 V 2009) - A.Z. Zmorzanka
5. Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Starożytny dramat: teoria, praktyka, recepcja" ku czci Panów Profesorów: Roberta Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego (Lublin, 8-10 X 2009) - M. Siwicka
6. Colloquium Origenianum Decimum: Origenes ut scriptor (Kraków, 31 VIII - 4 IX 2009) - M. Mejzner SAC
7. Diaconia, diaconiae, diakonat: semantyka i dzieje (XXXVIII "Dni Augustiańskie" - Rzym, 7-9 V 2009) - B. Degórski O.S.P.P.E.

8. XLIV Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych - Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, 7-10 V 2009) - ks. R. Groń
9. Międzynarodowy Kongres Europejskiego Średniowiecza (University of Leeds, UK, 13-16 VII 2009) - ks. R. Groń
10. XII Kolokwium o Słowie Bożym w Patrimonium Syryjskim (Antelias, Liban, 22-26 IV 2009) - ks. J.W. Żelazny
11. Konferencja o monastycyzmie syryjskim (Paris, 20 XI 2009) - ks. J.W. Żelazny
12. Spotkania Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w roku akademickim 2010/2011 - A.Z. Zmorzanka
13. Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym (Sekcja Patrystyczna: Siedlce, 20-22 IX 2010) - ks. M. Wysocki
14. Sekcja Patrystyczna na VIII Kongresie Teologów Polskich (Poznań, UAM, 16 IX 2010) - ks. M. Kieling
15. Granice świętości w świecie starożytnym i wczesnochrześcijańskim (X Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz n. Wisłą, 1-3 X 2010) - A. Głowa
16. Komisja Bizantynologiczna KNo KA PAN w Lublinie (Lublin, KUL, 29 V 2010) - P. Kochanek
17. Ortodoksja, herezja, schizma w kościele starożytnym w 1600. rocznicę dysputy św. Augustyna z donatystami w 411 r. (Sekcja Patrystyczna, Stary Sącz, 19-21 IX 2011) - ks. S. Longosz
18. Wręczenie Księgi Jubileuszowej Ks. Prof. dr. hab. Edwardowi Stańkowi (Stary Sącz, 20 XI 2011) - D. Kasprzak OFMCap.

19. Międzynarodowy Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (Oksford, 8-12 VIII 2011) - ks. M. Wysocki
20. XXII Międzynarodowy Kongres Bizantynistów (Sofia, 22-27 VIII 2011) - P. Kochanek
21. Patrologia syryjska i jej miejsce w badaniach polskich patrologów (Liban, 25 VI - 3. VII 2011) - ks. M. Wysocki
22. Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna: "Patriarchaty wschodu w starożytności" (Lublin, 18 XI 2011) - P. Kochanek

INFORMACJE
1. Regulamin Ośrodka Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
2. Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2012 roku
3. Międzynarodowa konferencja naukowa dla uczczenia Jubileuszu 70-lecia urodzin Ks. Profesora Augustyna Eckmanna
4. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN w latach 2009-2011
5. Inne informacje z życia patrystycznego
Wybrane sentencje o starości - J. Figiel SDS

IN MEMORIAM
1. Ks. bp Luigi Padovese OFMCap - D. Kasprzak OFMCap
2. Ihor Ševčenko - M. Kozłowski
3. Ks. Franciszek Szulc - A.Z. Zmorzanka
4. Jan Michał Krzemiński - ks. S. Longosz
5. Ks. Roman Ryszard Piętka MIC - ks. S. Longosz

Książka „Vox Patrum. Tom 56” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 1014 stron i została wydana w 2012 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Vox Patrum. Tom 56"
Produkty podobne:
Vox Patrum. Tom 70 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 70 ks. Piotr Szczur (red.)
Vox Patrum. Tom 60/2013 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 60/2013 ks. Piotr Szczur (red.)
Vox Patrum. Tom 69 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 69 ks. Piotr Szczur (red.)
Vox Patrum. T. 66 - okładka książki
Vox Patrum. T. 66 ks. Piotr Szczur (red.)
Vox Patrum. Tom 57 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 57 ks. Stanisław Longosz (red.)