pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
książka:

Vox Patrum. Tom 57

Dane szczegółowe:
Producent: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2013
Oprawa: miękka
Ilość stron: 976 s.
ISSN: 0860-9411
Data: 2012-11-06
47.25  50.00  2.75 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Wincentego Myszora.

Książka "Vox Patrum. Tom 57" - ks. Stanisław Longosz (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 976 stron i została wydana w 2013 r. Cena 47.25 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE
LISTY GRATULACYJNE
1. Słowo wstępne Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca
2. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Mariusza Szrama - Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski

BIOGRAM I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH KS. PROF. DR. HAB. WINCENTEGO MYSZORA
1. Ksiądz Profesor Wincenty Wilhelm Myszor - L. Lach-Bartlik
2. Wykaz drukowanych prac Ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora - zebrała L. Lach-Bartlik

ARTYKUŁY
1. The Christological controversy between Nestorius of Constantinople and Cyril of Alexandria - E. Artemi
2. The relationship between hellenism and Christianity in st. Basil’s speech "To the young..." - Th. Boura
3. Zagłada filozofów helleńskich w Imperium Romanum - obraz mędrców w relacji Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena - S. Bralewski
4. Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku - R. Bulas
5. Sens życia w ocenie Ojców Apostolskich - ks. B. Czyżewski
6. Chrzest w "Traktach wielkanocnych" św. Gaudentego z Brescji - B. Degórski O.S.P.P.E.
7. Marek Gnostyk, Kain i fałszerze prawdy. Wątek ojcostwa szatana w polemikach antyheretyckich II wieku - T. Dekert
8. Wydania krytyczne, czas powstania i autorzy starożytnych "Żywotów" św. Teodora Studyty. Jego "curriculum vitae" w oparciu o "Żywot A" - ks. H. Dybski
9. Świętego Augustyna przeżywanie starości w świetle jego "Listów" - ks. A.Eckmann
10. Początki Kościoła monofizyckiego w Egipcie - T. Gołgowski
11. Obraz Boga w Biblii - B. Górka
12. Wpływy monastyczne w życiu rodzinnym w Galii w IV-VI wieku - ks. J. Grzywaczewski
13. Znaczenie cudów w "Historii mnichów w Egipcie" - ks. A. Jasiewicz
14. Jak mówić o Chrystusie, by rosła wspólnota? Chryzostomowa egzegeza Dz 2, 37-47 w 7. "Homilii na Dzieje Apostolskie" - s. S. Kaczmarek
15. Perykopa o wskrzeszeniu Łazarza (J 11, 1-44) a nauka św. Augustyna o odpuszczeniu grzechów - ks. W. Kamczyk
16. Posiadanie cnót jako przedsmak niebiańskiego zycia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego - O. Kashchuk
17. Tematyka społeczna w pismach św. Ambrożego z Mediolanu - D. Kasprzak OFMCap
18. Cezarea/Wieża Stratona w wybranych źródłach pisanych - D. Keiss-Dolańska
19. Udział Polaków w 21 Międzynarodowych Kongresach Bizantynistów w latach 1924-2006 - P. Kochanek
20. Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle klasycznej literatury Grecji i Rzymu - T. Kołosowski SDB
21. Homer a Eucharystia - J.M. Kozłowski
22. Starożytny łaciński centon: próba przybliżenia na przykładzie "Centonu weselnego" Auzoniusza - T. Krynicka
23. Terminologia trynitarna w "Expositio in Canticum Canticorum" Apponiusza (księgi I-III) - L. Lach-Bartlik
24. Konstytutywne elementy wstępnej katechezy według "De catechizadis rudibus" św. Augustyna - ks. P. Mąkosa
25. Problematyka społeczna w "Mowach" Jana Mandakuniego - I. Milewski
26. Karolińskie "Ordo de catechizandis rudibus" - R. Murawski SDB
27. Nil z Ancyry a Jan Chryzostom o życiu monastycznym - L. Nieścior OMI
28. Poeta poranka i wieczoru. "Hymny" św. Ambrożego w Liturgii Godzin - ks. A. Nocoń
29. Podróże mnichów i duchownych w świetle pism świętego Hieronima - M. Ożóg
30. Małżeństwo drogą doskonalenia chrześcijańskiego na podstawie epistolografii św. Paulina z Noli - ks. J. Pałucki
31. Chrześcijanin a dobra materialne w refleksji Szkoły Aleksandryjskiej: od Klemensa do Dydyma - R.M. Pancerz OFM
32. "Communes et ecclesiastici" w "Adversus haereses" III 15, 2, Ireneusza z Lugdunum - P. Piwowarczyk
33. Obraz Maryi u św. Hieronima w jego "Komentarzu do Ewangelii według św. Mateusza" - J. Pochwat MS
34. Natura ludzka jako zagubiona owca w nauczaniu Ojców Kościoła - M. Przyszychowska
35. Próba rekonstrukcji doktryny i struktury Kościoła nowacjańskiego - ks. K. Sordyl
36. Znaczenie Egiptu w apokaliptyce - LÒgoj tšleioj / Asclepius (NHC VI, 8: 70, 3 - 76, 1; Ascl. 24-27) - A. Sowińska
37. Elementy autobiograficzne w trzech "Męczeństwach" afrykańskich z III wieku - ks. M. Starowieyski
38. Antuza - matka św. Jana Chryzostoma w świetle starożytnych źródeł - A. Stępniewska
39. Pieśń nad pieśniami w interpretacji Aponiusza - ks. S. Strękowski
40. Wychowanie potomstwa na przykładzie "Kobierców" Klemensa Aleksandryjskiego i "Listów" św. Hieronima ze Strydonu - ks. A. Swoboda
41. Ojcowie Kościoła wobec bogactwa kościołów i przepychu liturgii. Zarys problematyki - ks. P. Szczur
42. Inspiracje judeohelleńską egzegezą Filona Aleksandryjskiego w pismach św. Hieronima - ks. M. Szram
43. Postawa chrześcijan Kościoła perskiego w czasie prześladowań Szapura II - W. Teister - ks. A. Uciecha
44. Nauczanie św. Augustyna o Żydach w świetle "Enarrationes in Psalmos" - ks. M. Terka
45. Pelagiusz widziany oczami św. Augustyna, św. Hieronima, Pawła Orozjusza i Mariusza Mercatora - R. Toczko
46. Związek między chrystologią a teorią praw natury w traktacie Euzebiusza z Cezarei "Przeciwko Hieroklesowi" - ks. A. Tondera
47. Droga dążenia do świętości według Klemensa Rzymskiego - ks. N. Widok
48. Apokryficzne przedstawienie męczeństwa św. Bartłomieja Apostoła na obrazie z kościoła parafialnego w Burgrabicach - R. Wierna
49. Św. Justyn - "sprawiedliwy pośród narodów" - J.E. Wróblewska
50. Postawa ubogiego wobec ofiarodawcy i jego daru w nauczaniu starożytnego Kościoła (I-III wiek) - ks. P. Wygralak
51. Eucharystia jako centrum celebracji chrześcijańskiej w ujęciu katechetycznej Szkoły Aleksandryjskiej - ks. M. Zając
52. Idea "contemptus mundi" u Eucheriusza z Lyonu - ks. D. Zalewski
53. Euzebiusz z Heraklei i jego Homilia efeska (CPG 6143) z etiopskiej antologii patrystycznej "Qerellos" - R. Zarzeczny SJ
54. Stworzenia nierozumne wezwaniem do doskonałości. Przyczynek do studium nad "Hexaemeronem" św. Ambrożego - ks. B. Zgraja
55. "Platoński" Marsanes i jego pitagorejski wątek - A.Z. Zmorzanka
56. Katecheza eucharystyczna św. Augustyna - ks. A. Żurek

PRZEKŁADY
1. Ewangelia według Bazylidesa (CPG 1899: Hippolytus Romanus, Refutatio omnium haeresium VII 20, 1 - 27, 13; X 14, 1-10)
a. Wstęp i komentarz - E. Osek
b. Przekład - E. Osek

2. Święty Efrem Syryjski - Hymn XXXI o wierze
a. Wstęp i komentarz - ks. J.W. Żelazny887
b. Przekład - ks. J.W. Żelazny

3. Święty Bazyli Wielki - Do młodzieńców o korzyściach z czytania książek pogańskich (CPG 2867)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - ks. bp R. Andrzejewski

4. Święty Augustyn - Augustyńskie napomnienie Wiktora (Epistula 8* coll. J. Divjak)
a. Wstęp i komentarz - J. Pudliszewski
b. Przekład - J. Pudliszewski

5. Św. Beda Wielebny - Brytania - położenie, jej podbój i nawrócenie (HE I 1-5, CPL 1375)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - I. Salamonowicz-Górska

DZIAŁ INFORMACYJNY
SPRAWOZDANIA
1. "Vox Patrum" i jego Redaktor ks. prof. Stanisław Longosz uhonorowani "Feniksem" - Redakcja "Vox Patrum"
2. Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w roku akademickim 2011/2012 - A. Zmorzanka
3. Likwidacja Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - ks. S. Longosz

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]