pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
okładka książki - Vox Patrum. Tom 71
Vox Patrum. Tom 71 47.25 zł pozycja dostępna!
okładka książki - Vox Patrum. Tom 69
Vox Patrum. Tom 69 47.25 zł pozycja dostępna!
okładka książki - Vox Patrum. Tom 57
Vox Patrum. Tom 57 48.75 zł pozycja dostępna!
okładka książki - Vox Patrum. Tom 60/2013
Vox Patrum. Tom 60/2013 36.86 zł pozycja dostępna!
książka:

Vox Patrum. T. 66

Dane szczegółowe:
Producent: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2016
Oprawa: miękka
Ilość stron: 732 s.
ISSN: 8609411
Data: 2016-09-27
Cena wydawcy: 45.00 złpozycja niedostępna

Vox Patrum. T. 66 - ks. Piotr Szczur - opis książki:

Koleiny numer czasopisma.

Książka „Vox Patrum. T. 66” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 732 stron i została wydana w 2016 r.

Spis treści:

OD REDAKCJI

ARTYKUŁY

1. "Exempla" starotestamentalnych kobietw interpretacji "Prima Clementis" - ks. W. Turek
2. Kobieta i jej rola w historii zbawienia według Klemensa Aleksandryjskiego - S. Łucarz SJ
3. Postacie kobiece Starego Testamentu w alegorycznej egzegezie Ory- genesa - ks. M. Szram
4. Kobiety u Tertuliana w kontekście historii zbawienia - ks. D. Zalewski
5. Kobietajakopokusa dla mnicha według Ewagriusza a Pontu - ks. L. Misiarczyk
6. Funkcja nauczycielska kobiety w myśli Jana Chryzostoma - ks. P. Szczur
7. Fizjologia i rozrodczość kobiety w pismach Metodego z Olimpu i Ambrożego zMediolanu - M. Mejzner SAC
8. Kobiety a ruchy heretyckie według "Diversarum hereseon liber" Filastriusza z Brescii - ks. M. Szram
9. Ewa - pierwsza kobieta w świetlepism świętego Augustyna - ks. A. Żurek
10. Kobieta wpismach Jana Kasjana - ks. A. Nocoń
11. Gomer - antyideal żony czy wzorcowa metafora relacji oblubieńczej napodstawie Hieronimowego Komentarza do Oz 1-3? - M. Jóźwiak
12. San Cesario di Arles e i suoi continuatori e il monachesimofemminile - B. Degórski O.S.P.P.E
13. Sylwetki kobiet w traktacie "O narodzinach i zgonach świętych Ojców" Izydora z Sewilli - T. Krynicka
14. Istotne i charakterystyczne elementy duchowościMatekPustyni - bp P. Turzyński
15. "Gothorum Romanorumque consensus". Jedność Gotów i Rzymian w dzialalnościpolitycznej Amalasunty - T. Skibiński SAC


***

16. Żołnierze "scholae palatinae" - "nowi pretorianie" późnego cesarstwa - I. Łuć
17. Bałkany w ujęciu historiografii kościelnej V wieku związanej ze środowiskiem konstantynopolitańskim - S. Bralewski
18. Wizygoci w rejonie Bałkanów w teorii i praktyce politycznej dworów późnego Cesarstwa Rzymskiego - M. Wilczyński
19. Pogańskie idee polityczne w chrześcijańskim świecie. Władza, jej granice i źródła legitymizacji w ocenie autora dialogu Περί πολιτι - κής επιστήμης (De scientiapolitica) - T. Wolińska
20. The Role and Place of Speeches in the Work of Theophylact Simocatta - A. Kotłowska - Ł. Różycki
21. Polityka zachodnia cesarza Marcjana (450-457). Problem huński i jego wpływ na relacje między Cesarstwem Wschodnim a Zachodnim - Ł. Pigoński
22. Aktywność cesarza w kontekście sporów chrystologicznych w Bizancjum w VIIwieku - O. Kashchuk
23. Rola cara Piotra (927-969) w życiu bułgarskiego Kościoła. Kilka uwag - M.J. Leszka
24. Rola carycy Marii-Ireny Lekapeny w recepcji elementów bizantyńskiego modelu władzy wpierwszympaństwie bułgarskim - Z.A. Brzozowska
25. Stefan Uros II Milutin - działałnośćfundacyjna serbskiego króla - A. Piórecka


PRZEKŁADY

1. Psalmy Salomona
a. Wstęp i przypisy - ks. A. Tronina
b. Przekład - ks. A. Tronina
2. Afrahat - MowaXIII - O szabacie (Demonstratio XIII: De sabbato, PSyr 1, 541-572)
a. Wstęp i komentarz - ks. A. Uciecha
b. Przekład - ks. A. Uciecha
3. Św. Hieronim - Komentarz Do Księgi Izajasza X34,l - X 35, 10 (Commentarli in Esaiam, CPL 584)
a. Wstęp i komentarz - Ł. Krzyszczuk
b. Przekład - Ł. Krzyszczuk
4. Wenancjusz Fortunat - Wiersze o znakomitych matronach: Bertoarze, Bertechildzie, Palatynie iArmentarii (tekst łacińsko-polski) (Carmina II 11; VI 4; VII 6; X 15, CPL 1033)
a. Wstęp i komentarz - ks. T. Gacia
b. Przekład - ks. T. Gacia


RECENZJE

1. K. Corrigan, Evagrius and Gregory. Mind, Soul and Body in the 4th Century, Ashgate Studies in Philosophy and Theology in Late Antiquity, Farnham 2009, Ashgate - ks. L. Misiarczyk
2. J. Konstantinovsky, Evagrius Ponticus. The Making of a Gnostic, Farnham 2009, Ashgate - ks. L. Misiarczyk
3. G. Tsakiridis, Evagrius Ponticus and Cognitive Science. A Look at Moral Evil and the Thoughts, Eugene 2010, Pickwick Publications - ks. L. Misiarczyk
4. A. Cassiday, Reconstructing the Theology of Evagrius Ponticus, Beyond Heresy, Cambridge 2013, Cambridge University Press - ks. L. Misiarczyk
5. A. Siemieniewski - M. Kiwka, Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania, Wroclaw 2013, Wydawnictwo Tumskie - ks. R. Groń
6. Disciplina arcani w chrześcijaństwie, red. W. Gajewski - B. Górka, Kraków 2015, Wydawnictwo WAM - K. Klusek
7. Epifaniusz z Salaminy, Panarion: herezje 1-33, tłum. M. Gilski, oprać. A. Baron, Kraków 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - ks. D. Piasecki
8. J. Iluk, O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru z pism patriarchy Konstantynopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził J. Iluk, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - ks. S. Longosz
9. J. Iluk, O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru z pism patriarchy Konstantynopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził J. Iluk, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - Rev. P. Szczur
10. Jan Chryzostom, Homilie panegiryczne o świętym Pawle, przekład i wstęp J. Szwed-Kostecka, opracowanie ks. A. Baron, Kraków 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - Rev. P. Szczur
11. Św. Nicetas z Remezjany, Pisma, tłum. M. Przyszychowska - P. Szewczyk - L. Nieścior, wstęp i opracowanie L. Nieścior, Biblioteka Ojców Kościoła, Kraków2015, Wydawnictwo M - Rev. J. Grzywaczewski
12. M. Starowieyski, Barwny świat apokryfów, Poznań 2015, Wydawnictwo św. Wojciech - K. Klusek
13. M. Starowieyski, Sobory niepodzielonego Kościoła, Kraków 2016, Wydawnictwo M - K. Klusek


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE
1. Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych ośrodkach naukowych w latach 2014-2015 - J. Figiel SDS

SPRAWOZDANIA
1. Metody z Olimpu: stan badań i perspektywy (Jena, Uniwersytet Fryderyka Schillera, 19-22 II 2015) - M. Mejzner SAC - F. Candido
2. Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Częstochowa, 21-23 IX 2015) - ks. P. Szczur
3. Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan - ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicą ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego "Perfectae caritatis" (Katowice, US, 25-26 IX 2015) - ks. P. Szczur
4. Ogólnopolska konferencja historyków starożytnych "Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje" (Lublin, UMCS, 28-30 IX 2015) - P. Kochanek
5. Egzegeza św. Hieronima (Saint-Etienne, 15 X 2015; Lyon, 16 X 2015) - ks. P. Szczur
6. XIII Spotkanie Okrągłego Stołu Towarzystwa Studiów Syriackich (Paryż, 13 X 12015) - ks. J. Żelazny
7. III Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. "Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkany" (Lublin, 26-27 XI 2015) - ks. P. Kochanek
8. Chrześcijańskie malarstwo w Nubii (Warszawa, UKSW, 27 XI 2015) - ks. P. Szczur
9. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2015/2016 - P. Kochanek
10. Pogrzeb śp. dr Alicji Stępniewskiej (Lublin, 1511 2016) - ks. S. Longosz
11. Święci bohaterowie (bohaterki). Literackie konstrukcje bohaterstwa w późnoantycznej i wczesnośredniowiecznej hagiografii (Koninklijke Academie voorNederlandse Taal en Letterkunde, Ghent, 18-20 II 2016) - J. Figiel SDS
12. Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami (Lublin, KUL, 17-19 V 2016) - J. Figiel SDS
13. Chrzest Polski a konwersja innych narodów (Warszawa, UKSW, 11-12 V 2016) - M. Mejzner SAC
14. Milość,przyjaźń i cnota (Antofogasta, Universidad Católica del Norte, 14-16 VI 2016) - ks.P. Wygralak

INFORMACJE
1. V Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Filozofii Starożytnej
2. X Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Studiów nad Wczesnym Chrześcijaństwem Regionu Azji i Oceanii
3. Doroczne Spotkanie Sekcji Patrystycznej 2016
4. VIII Sympozjum dotyczące studiów nad Nowym Testamentem i wczesnym chrześcijaństwem na Uniwersytecie Południowej Afryki wPretorii
5. Sympozjum patrystyczne o Janie Chryzostomie
6. Jan Chryzostom i Sewerian z Gabali: homileci, egzegeci i teolodzy
7. Choroba i medycyna w krajach śródziemnomorskich. Aspekty historyczno-kulturowe
8. Wizerunek kobiety idealnej w literaturze greckiej i rzymskiej
9. Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza: Sila i bezsilność władzy, zbiorowości ijednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim
10. Origeniana Duodecima
11. II Konferencja z cyklu "Wczesne wieki chrześcijaństwa" w Brisbane.


IN MEMORIAM

1. Magister AndrzejMalinowski (28 VII1949-2612016) - ks. S. Longosz
2. Doktor Alicja Stępniewska (10 IV 1945 - 9 II 2016). Polonistka propagatorem myśli Ojców Kościoła - ks. S. Longosz
3. Profesor OktawiuszJurewicz (30 IV 1926 - 28 IV 2016) - ks. J. Naumowicz - S. Salamon

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Vox Patrum. T. 66"
ks. Piotr Szczur (red.) - autor m.in.:
Vox Patrum. Tom 71 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 71 ks. Piotr Szczur (red.);
Vox Patrum. Tom 69 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 69 ks. Piotr Szczur (red.);
Vox Patrum. Tom 70 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 70 ks. Piotr Szczur (red.);
Vox Patrum. Tom 67 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 67 ks. Piotr Szczur (red.);
Vox Patrum. Tom 64 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 64 ks. Piotr Szczur (red.);
Vox Patrum. Tom 65 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 65 ks. Piotr Szczur (red.);
Vox Patrum. Tom 60/2013 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 60/2013 ks. Piotr Szczur (red.);
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Vox Patrum. Tom 60/2013 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 60/2013 ks. Piotr Szczur (red.)
Vox Patrum. Tom 64 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 64 ks. Piotr Szczur (red.)
Vox Patrum. Tom 65 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 65 ks. Piotr Szczur (red.)
Vox Patrum. Tom 67 - okładka książki
Vox Patrum. Tom 67 ks. Piotr Szczur (red.)