pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby
Tytuł książki:

U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby

Autor książki:

Arkadiusz Gudaniec

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2016
Oprawa: miękka
Ilość stron: 520 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788380611610
ISBN: 978-83-8061-161-0
Data: 2016-04-21
26.95  35.00  8.05 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby - opis książki:

U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby.

Książka "U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby" - Arkadiusz Gudaniec - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 520 stron i została wydana w 2016 r. Cena 26.95 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wstęp


Część pierwsza
FILOZOFICZNY SPÓR O CZŁOWIEKA. ANIOŁ CZY ZWIERZĘ?

Wprowadzenie do części pierwszej.
Dwa paradygmaty jedności człowieka

Rozdział 1
Paradygmat angeliczny. Duch podstawą jedności
1. Geneza klasycznego dualizmu antropologicznego
1.1. Religia grecka
1.2. Parmenides
1.3. Sokrates
2. Platoński model człowieka. Duch przebywający w ciele
3. Neoplatonizm i patrystyka. Dusza posługująca się ciałem
4. Kartezjański dualizm ducha i materii (rozciągłości). Człowiek jako cogito
5. Problem psychofizyczny w filozofii nowożytnej. Paralelizm - dusza obok ciała
6. Filozofia podmiotu i absolutyzacja świadomości
7. Współczesne nurty idealistyczne i spirytualistyczne. Fenomenologia, egzystencjalizm, filozofia ducha
8. Podsumowanie. Angelizm - jedność ducha

Rozdział 2
Paradygmat naturalistyczny. Natura podstawą jedności
1. Wczesnofilozoficzne wątki naturalistyczne.
Człowiek w jedności z naturą
1.1. Fizykalizm joński
1.2. Medycyna grecka
1.3. Atomizm
2. Arystotelesowski model człowieka. Zwierzę rozumne
3. Źródła nowożytnego naturalizmu. Degradacja celowości
3.1. Stoicki organicyzm
3.2. Nominalizm i mechanicyzm średniowieczny
3.3. Renesansowa filozofia przyrody i nowa koncepcja nauki
3.4. Natura pozbawiona celowości
4. Nowożytny naturalizm antropologiczny. Człowiek materialnym podmiotem wrażeń
4.1. Materializm mechanistyczny (Th. Hobbes)
4.2. Materializm francuskiego oświecenia (J. O. de La Mettrie)
5. Ewolucjonizm i biologizm
6. Fizykalizm w filozofii umysłu
6.1. Kontekst scjentyzmu
6.2. Podstawa sporu i proponowane rozwiązania
7. Podsumowanie. Naturalizm - jedność natury
Wnioski
Antynomie problemu jedności


Część druga
OSOBOWA PODSTAWA JEDNOŚCI BYTU LUDZKIEGO. KU METAFIZYCE OSOBY

Wprowadzenie do części drugiej.
Od syntezy ujęć do ujęcia zasady jedności

Rozdział 1
Jedność i tożsamość podmiotu - samoświadomego "ja". Suppositum humanum
1. Punkt wyjścia. Doświadczenie
1.1. Poznanie empiryczno-intelektualne
1.2. Doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne
2. Wgląd w samego siebie w sytuacji czynu. Samoświadomy podmiot-osoba (K. Wojtyła)
2.1. Doświadczenie czynu
2.2. Osoba dana w oglądzie
2.3. Przeżycie i refleksja
2.4. Świadomość (samoświadomość) a samowiedza
2.5. To? co obiektywne i subiektywne w doświadczeniu osoby. Podmiotowość bytu i podmiotowość przeżycia
2.6. Podsumowanie. Wnioski
3. Poznanie siebie jako bezpośrednie poznanie istnienia "ja" (M. A. Krąpiec)
3.1. Poznanie bezpośrednie
3.2. Refleksja towarzysząca, pierwszeństwo poznania świata wobec poznania ,ja"
3.3. Doświadczenie wewnętrzne
3.4. Poznanie siebie
4. Ontyczna podstawa podmiotowej jedności
4.1. K. Wojtyły postulat syntezy perspektyw przedmiotowej i podmiotowej (bytowej i świadomościowej)
4.2. Doświadczeniowa podstawa jedności podmiotu-osoby (K. Wojtyła)
4.3. Metafizyczna podstawa jedności człowieka (M. A. Krąpiec)
5. Osobowe istnienie jako metafizyczna zasada jedności człowieka
5.1. Różnica kategorialna osoba-rzecz
5.2. Istnienie bytu i istnienie "ja" ujmowane w sądzie egzystencjalnym
5.3. Istnienie osobowe przejawiające się w działaniu (czynie)
5.4. Istnienie osobowe jako podstawa harmonii przedmiotowego i podmiotowego ujęcia człowieka

Rozdział 2
Jedność bytu duchowo-cielesnego. Compoaitum humanum
1. Rozróżnienie osoby i natury oraz ich jedność w człowieku
1.1. Osoba i natura jako zróżnicowane dynamizmy jednego podmiotu (K. Wojtyła)
1.2. Synteza osoby i natury w jednym ludzkim bycie (M. A. Krąpiec)
2. Doświadczenie duchowości i cielesności
2.1. Transcendencja osoby w czynie (K. Wojtyła)
2.2. Odkrycie duchowości i cielesności (K. Wojtyła)
2.3. Duchowość i transcendencja (M. A. Krąpiec)
2.4. Duchowo-materialna natura człowieka (M. A. Krąpiec)
3. Integracja osoby w ujęciu K. Wojtyły
3.1. Znaczenie integracji
3.2. Integracja somatyki (cielesności)
3.3. Integracja psychiki
3.4. Stosunek dusza-ciało
3.5. Konkluzja
4. Teoria hylemorficznej jedności człowieka
4.1. Wartość klasycznej argumentacji
4.2. Zastosowanie teorii aktu i możności do wyjaśniania bytu ludzkiego
4.3. Hylemorficzna jedność duszy z ciałem
4.4. Samoistność i niematerialność duszy
5. Osobowe istnienie podstawą jedności psychofizycznej człowieka
5.1. Actus personae - esse personale (K. Wojtyła)
5.2. Ku spotkaniu fenomenologii z metafizyką (K. Wojtyła)
5.3. Egzystencjalna jedność duszy i ciała (M. A. Krąpiec)
5.4. Istnienie człowieka istnieniem duszy - odkrycie osobowego istnienia (M. A. Krąpiec)
5.5. Wnioski. Osoba i istnienie
6. Osoba bytem otwartym. Autoteleologia jako wymiar osobowej jedności
6.1. Jedność w stawaniu się sobą (spełnianiu się)
6.2. Jedność celu osobowego
6.3. Jedność wspólnoty osób

Wnioski końcowe
Jedność osoby

Summary
Indeks osobowy
Indeks przedmiotowy
Bibliografia
Contents

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]