pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Książki »
»
Sprawcy przemocy w rodzinie. Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje...
książka:

Sprawcy przemocy w rodzinie. Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wyd.: 2019
Oprawa: miękka
Ilość stron: 426 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788379966523
ISBN: 978-83-7996-652-3
Data: 2019-05-20
Cena wydawcy: 63.00 złpozycja niedostępna

Sprawcy przemocy w rodzinie. Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy - Anna Witkowska-Paleń - opis książki:

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Specyfika zjawiska przemocy w rodzinie
1. Kontrowersje wokół pojmowania przemocy
2. Rozmiary zjawiska i rodzaje przemocy domowej
3. Formy przemocy domowej
4. Dynamika przemocy w rodzinie (cykle przemocy)
5. Psychospołeczne mechanizmy przemocy
ROZDZIAŁ II
Uwarunkowania przemocy w świetle wybranych nurtów teoretycznych
1. Nurt biologiczny
1.1. Wczesne teorie biologiczne
1.2. Badania nad czynnikami biologicznymi
2. Nurt psychologiczny
2.1. Koncepcje psychodynamiczne
2.2. Koncepcje poznawczo-behawioralne
2.3. Agresja jako świadomy wybór jednostki
2.4. Osobowościowy profil sprawców przemocy
3. Nurt społeczno-kulturowy
3.1. Teoria zróżnicowanych powiązań
3.2. Teorie feministyczne
3.3. Teorie subkulturowe
3.4. Teorie racjonalnego wyboru
3.5. Teorie strukturalne i wieloczynnikowe
4. Podsumowanie i próba osadzenia problematyki badań własnych w określonej perspektywie teoretycznej
ROZDZIAŁ III
Założenia metodologiczne, specyfika badań i charakterystyka osób objętych badaniami
1. Problematyka badań i jej uzasadnienie
2. Zastosowane metody badań i analizy danych
2.1. Sondaż diagnostyczny w populacji skazanych jako główna metoda badań
2.2. Techniki pomocnicze w badaniach
3. Zakłady karne jako teren badań oraz specyfika badań w populacji osób uwięzionych
4. Typologia badanych sprawców przemocy
ROZDZIAŁ IV
Przemoc w rodzinie w kontekście wybranych czynników związanych z sytuacją rodzinno-bytową badanych
1. Przemoc stosowana przez badanych - jej formy, przejawy i ofiary
2. Sytuacja materialna w rodzinie i status społeczno-zawodowy sprawców
3. Atmosfera i więzi w rodzinie oraz relacje w związkach intymnych
4. Problem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy
ROZDZIAŁ V
Warunki socjalizacji w domu rodzinnym w okresie nieletniości badanych
1. Ogólna charakterystyka sytuacji rodzino-bytowej
2. Atmosfera domu rodzinnego i więzi z rodzicami
3. Przemoc w rodzinach pochodzenia
4. Alkohol i przestępczość w domu rodzinnym
ROZDZIAŁ VI
Funkcjonowanie badanych w środowisku szkolnym i rówieśniczym a zachowania dewiacyjne w okresie adolescencji
1. Stosunek do szkoły i nauki
2. Przynależność do grup rówieśniczych
3. Stosowanie używek i środków odurzających
4. Zachowania agresywne i przestępcze badanych
ROZDZIAŁ VII
Instytucjonalna interwencja w rodzinach z przemocą a stosunek badanych do własnych zachowań
1. Ujawnianie przypadków przemocy domowej i interwencje policji w rodzinach dotkniętych przemocą
2. Procedura Niebieskiej Karty i zakres współpracy sprawców przemocy z zespołem interdyscyplinarnym
3. Oddziaływania edukacyjno-korekcyjne i leczenie odwykowe sprawców przemocy
4. Postawy sprawców wobec własnych zachowań przemocowych w rodzinie
ROZDZIAŁ VIII
Sprawcy przemocy domowej w systemie prawnokarnym i penitencjarnym
1. Środki i sankcje karne za przestępstwo znęcania się
2. Pobyt w więzieniu i system odbywanej kary
3. Proces resocjalizacji penitencjarnej sprawców przemocy domowej
4. Programy edukacyjno-korekcyjne w systemie resocjalizacji penitencjarnej
ROZDZIAŁ IX
Perspektywa powrotu do społeczeństwa
1. Kontakty z rodziną w trakcie odbywania kary i możliwości powrotu do środowiska rodzinnego
2. Obawy związane z opuszczeniem zakładu karnego a plany i zamierzenia życiowe badanych
3. Poczucie strat życiowych a postawy wobec przyszłych zachowań
Zakończenie
Bibliografia
Summary

Książka „Sprawcy przemocy w rodzinie. Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy” - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Książka posiada 426 stron i została wydana w 2019 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Sprawcy przemocy w rodzinie. Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje..."
Anna Witkowska-Paleń - autor m.in.:
Kupujący tę pozycję zamówili również: