pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii
»
podręcznik:

Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii

Dane szczegółowe:
Wydawca: Naukowe Semper
Oprawa: miękka
Ilość stron: 332 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788375070972
ISBN: 978-83-7507-097-2
Data: 2007-05-30
Cena: 36.20  Cena wydawcy: 38.00 zł Oszczędzasz: 1.8 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 7 dni

Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii - Jacek J. Jadacki - opis książki:

Książka stanowi podręcznik akademicki do semiotyki logicznej i metodologii, wzbogacony o elementy logiki formalnej

Książka „Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii” - oprawa miękka - Wydawnictwo Naukowe Semper.

Książka posiada 332 stron i została wydana w 0000 r.

Spis treści:

Wstęp

I. OBIEKTY SEMIOTYCZNE
Znaki. Sygnały i symptomy. Sygnaty i symbole. Wyrażenia-egzemplarze i wyrażenia-typy

II. SYNTAKTYKA
a) Analiza syntaktyczna (Słowa i zwroty. Rzędy członów wyrażenia złożonego. Pozycja syntaktyczna. Opis syntaktyczny. Wyrażenia-leksemy. Wyrażenia stałe i zmienne. Wyrażenia zamknięte i otwarte)
b) Relacje syntaktyczne (Inkluzja. Identyczność i synonimiczność. Kontradyktoryczność)
c) Transformacje syntaktyczne (Wyprowadzalność. Przestawienie i zastępowanie. Podstawianie i uzmiennianie. Dołączanie i odrywanie. Wiązanie i uwalnianie)

III. RACHUNKI LOGICZNE
a) Klasyczny rachunek zdań (Zdania proste i złożone. Spójniki jednoargumentowe. Spójniki dwuargumentowe. Tautologie klasycznego rachunku zdań. Metoda matrycowa. Skrótowa metoda matrycowa)
b) Modalny rachunek zdań (Możliwość i konieczność. Operatory modalne de dicto i de re. Zgodność i pociąganie. Tautologie modalnego rachunku zdań)
c) Deontyczny rachunek zdań (Dozwolenie i nakaz. Tautologie deontycznego rachunku zdań)
d) Elementarny rachunek kwantyfikatorów (Struktura zdań prostych. Tautologie elementarnego rachunku kwantyfikatorów)
e) Elementarny rachunek zbiorów (Relacje między zbiorami i operacje na zbiorach. rekonstrukcja struktury zdań prostych w języku rachunku zbiorów. Tautologie elementarnego rachunku zbiorów)
f) Elementarny rachunek relacji (Charakterystyka formalna relacji. Symetryczność. Tranzytywność. Zwrotność i spójność. Relacja pusta, pełna i równościowa. Funkcja. Funkcje odwracalne i nieodwracalne. Operacje na relacjach. Tautologie elementarnego rachunku relacji)
g) Teoria konsekwencji (Prawda logiczna i wynikanie logiczne. Wynikanie definicyjne i kauzalne)

IV. FUNKCJE SEMANTYCZNE
a) Desygnowanie (Desygnaty i konotacja. Nazwy puste, jednostkowe i ogólne. Intencja. Struktura przedmiotu. Przedmioty czysto intencjonalne. Nazwy konkretne i abstrakcyjne. Nazwy indywidualne i generalne)
b) Relacje między nazwami ze względu na denotację (Zamienność, podrzędność i nadrzędność. Przeciwieństwo i niezależność. Sprzeczność i podprzeciwieństwo. Relacje między nazwami a relacje między ich desygnatami. Tezy o relacjach między nazwami)
c) Konotowanie (Współwłasność, swoistość i istota. Konotacja. Konotacja imion własnych i nazw pustych. Konotowanie, desygnowanie i denotowanie)
d) Konstatowanie (Desygnowanie i konstatowanie. Substrat prawdy i fałszu. Klasyczna teoria prawdy. Nihilistyczna koncepcja prawdy. Kryteria prawdziwości i fałszywości. Pseudokryteria prawdy)
e) Generowanie (Funktory performatywne. Forma performatywów. Performatywy uniwersalne i indywidualne. Performatywy skuteczne i nieskuteczne. Performatywy prawidłowe i nieprawidłowe)

V. ANALIZA SEMANTYCZNO-KATEGORIALNA
a) Kategorie semantyczne (Zdania i nazwy. Funktory. Predykaty. Abstrakcyjna transformacja predykatów. Konektywy. Kwalifikatory. Reifikatory. Superfunktory. Kwantyfikatory, deskryptory i abstraktory. Partykuły)
b) Gramatyczność (Notacja. Procedura. Reguły analizy semantyczno-kategorialnej. Przykłady zastosowania reguł fakultatywnych. Analiza semantyczno-kategorialna i amfibolie. Niedostateczność reguł. Wyrażenia dobrze ułożone i na wskroś dobrze ułożone. Kryterium gramatyczności. Obliczanie wykładnika wyrażenia. Sprawdzanie gramatyczności. Analiza semantyczno-kategorialna i analiza syntaktyczna)

VI. RELACJE PRAGMATYCZNE
a) Funkcje pragmatyczne (Sytuacja komunikacyjne. Ekspresja. Ewokacja) b) Pozycje pragmatyczne (Pozycja komprehensyjna. Kryteria rozumienia. Interpretacja psychologiczna. Hermeneutyka logiczna. Pozycja asercyjna. Charakterystyka aksjomatyczna asercji. Asercja i orientacja)
c) Adaptacja pragmatyczna (Supozycja askrypcyjna i indykacyjna. Supozycja normalna i materialna. Metaforyzacja. Synekdocha i ironia. Metonimia)

VII. ANOMALIE SEMIOTYCZNE
a) Defekty syntaktyczne (Rodzaje defektów semiotycznych. Elipsy kwalifikacyjne i kwantyfikacyjne. Elipsy supozycyjne. Kontrsensy. Amfibolie. Nonsensy)
b) Defekty semantyczne (Asensy. Imaginatywy i onomatoidy. Polisemy i homonimy. Okazjonalizmy. Intensjonalizmy. Aproksymatywy. Absurdy)
c) Antynomie i paradoksy (Antynomia kłamcy. Antynomia heterosemantyczności. Paradoks ruchu. Relatywizm aletyczny. Paradosk łysego)
d) Terapia logiczna (Dezelipsyzacja. Dehipostazowanie. Dezokazjonalizacja. Dezintensjonalizacja)

VIII. DEFINIOWANIE
a) Rodzaje definicji (Klasyfikacja definicji. Definicje informacyjne i perswazyjne. Definicje analityczne i syntetyczne. Definicje werbalne i werbalno-ostensywne. Definicje dystynktywne i kontekstowe)
b) Definicje normalne (Definicje ekwiwalencyjne i identycznościowe. Definicje konotacyjne, denotacyjne i leksykalne. Definicje realne i nominalne. Definicja klasyczna)
c) Definicje redukcyjne i aksjomatyczne (Definicje indukcyjne i operacyjne. Definicje dyspozycyjne. Definicje aproksymacyjne. Definicje inkluzyjne. Definicje aksjomatyczne)
d) Kryteria poprawności definicji (Adekwatność i kolokacyjność. Komutacyjność. Inteligibilność. Konserwatywność. Referencyjność. Predykatywność)

IX. SYSTEMATYZACJA
a) Klasyfikacja (Całość dzielona, człony i zasada podziału. Klasyfikacja dwuczłonowa i wieloczłonowa, jednostopniowa i wielostopniowa. Warunki poprawności klasyfikacji. Klasyfikacje zależne. Kwalifikacja. Analiza. Typologia)
b) Szeregowanie i reprezentacja (Relacja porządkująca. Reprezentacja. Homomorfizm. Izomorfizm.)
c) Transformacja tekstu (Odtworzenie. Wyciąg. Opis)

X. EROTETYKA
a) Pytania (Struktura pytania. Założenia pytania. Presupozycje pytania. Zawartość poznawcza pytania. Pytania decyzyjne, problemowe i kompletywne. Pytania proste i złożone. Pytania merytoryczne, dydaktyczne, demaskatorskie i sugestywne. Pytania retoryczne. Pożądane własności pytań)
b) Odpowiedzi (Odpowiedzi właściwe i niewłaściwe, rzeczowe i wymijające. Odpowiedzi trafne i wyczerpujące. Odpowiedzi prostujące)
XI. HEUREZA
a) Pomiar (Własności mierzalne. Suma fizyczna. Jednostka miernicza. Pomiar bezpośredni i pośredni. Przyrządy pomiarowe. Wartość pomiaru)
b) Wnioskowanie (Schemat inferencyjny. Wnioskowanie niezawodne i zawodne. Indukcja enumeracyjna zupełna. Wnioskowanie antynomialne. Wnioskowanie paradygmatyczne. Entymemat)
c) Wyjaśnianie (Generalizacja. Indukcja enumeracyjna niezupełna)
d) Indukcja eliminacyjna (Kanony zgodności i różnicy. Kanony reszt i zmian)
e) Prawa (Prawa absolutne i statystyczne. Prawa funkcjonalne i parametryczne)

XII. ARGUMENTACJA
a) Uzasadnianie (Uzasadnianie bezpośrednie i pośrednie. Dowodzenie. Potwierdzanie)
b) Sprawdzanie (Obalanie. Sensowność empiryczna zdań protokularnych. Terminy obserwacyjne i teoretyczne)
c) Paralogizmy (Circulus in probando. Ignoratio elenchi. Non sequitur. Petitio principii. Ekwiwokacje)

XIII. ERYSTYKA
a) Dyskusja (Konwersacja, celebracja i dyskusja. Debata i agitacja. Konsylium i kontrowersja. Struktura dyskusji. Kryteria poprawności dyskusji)
b) Sofizmaty (Fortele erystyczne. Sofizmaty afirmacyjne. Sofizmaty kontestacyjne. Sofizmaty ironiczne)

XIV. PROBLEMY DECYZYJNE
(Sytuacja zdeterminowana i ryzykowna. Dylematy pechowca, szczęściarza i nadgorliwca. Dylematy lekkoducha i gracza. Przyczyny niepowodzeń decyzyjnych)

Skorowidz rzeczowy
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii"
Jacek J. Jadacki - autor m.in.:
Polish Analytical Philosophy - okładka książki
Polish Analytical Philosophy Jacek J. Jadacki;
W poszukiwaniu najwyższych wartości - okładka książki
W poszukiwaniu najwyższych wartości Anna Brożek, Jacek J. Jadacki, Marian Przełęcki;
Metodologia i semiotyka - okładka książki
Metodologia i semiotyka Jacek J. Jadacki;
U progu trzeciego tysiąclecia. - okładka książki
U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka... Jacek J. Jadacki, Aleksandra Białecka (red.);
U progu trzeciego tysiąclecia. - okładka książki
U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka... Jacek J. Jadacki, Aleksandra Białecka (red.);
Logic, Methodology and Philosophy - okładka książki
Logic, Methodology and Philosophy of Science.... Anna Brożek, Jacek J. Jadacki, Witold Strawiński (red.);
Filozofia i muzyka (+ CD) - okładka książki
Filozofia i muzyka (+ CD) Kazimierz Twardowski, Jacek J. Jadacki (red.);
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Metodologia i semiotyka - okładka książki
Metodologia i semiotyka Jacek J. Jadacki
Produkty podobne:
Ćwiczenia z logiki - okładka książki
Ćwiczenia z logiki Barbara Stanosz