pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne

Autor książki:

Anna Tokarz-Kocik

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wyd.: 2017
Oprawa: miękka
Ilość stron: 252 s.
Wymiar: 170x239 mm
EAN: 9788379721337
ISBN: 978-83-7972-133-7
Data: 2017-10-20
Cena wydawcy: 56.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Ryzyko motywacyjne w hotelarstwie związane jest z tym, że pracodawcy w branży hotelarskiej, dysponując określonymi zasobami ludzkimi, nie mogą być do końca pewni korzyści, które dzięki tym zasobom osiągną. Wynika to m.in. z niemoż­ności dokładnego określenia a priori wartości wszystkich rezultatów pracy zatrud­nionych osób, a także efektów działań podejmowanych w stosunku do pracowników, w tym rezultatów przyjętych sposobów motywowania. Ryzyko motywacyjne jest słabo rozpoznane w literaturze przedmiotu, brakuje praktycznych rozwiązań, jak takie ryzyko mierzyć i jak je redukować.

Nowatorski charakter niniejszej rozprawy wynika przede wszystkim z podjętej próby transferu dotychczasowej wiedzy o ryzyku na obszar personalny na poziomie mezoekonomicznym (w branży hotelarskiej) i na poziomie mikroekonomicznym (w przedsiębiorstwie hotelarskim), ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów ryzyka generowanych na skutek działań motywacyjnych.

Głównym celem monografii jest poznanie roli systemu motywacyjnego w ogra­niczaniu ryzyka personalnego w hotelarstwie. W realizacji tak postawionego celu głównego mają pomóc sformułowane cele szczegółowe:
rozpoznanie podstawowych źródeł ryzyka personalnego w hotelarstwie,
identyfikacja stanu motywacji pracowniczej i poziomu ryzyka personalnego w przedsiębiorstwach hotelarskich, egzemplifikacja działań motywacyjnych i cząstkowych rodzajów ryzyka w działalności hotelarskiej na podstawie studiów przypadków.

Celem metodycznym pracy jest opracowanie modelu redukcji ryzyka personal­nego w hotelarstwie opartego na działaniach motywacyjnych.

Celem aplikacyjnym jest przeprowadzenie diagnozy oraz dostarczenie mate­riałów i wniosków, a także narzędzi (modeli), możliwych do wykorzystania przez przedsiębiorców do budowania kapitału ludzkiego w hotelarstwie i ograniczania ryzyka motywacyjnego.

Ze wstępu

Książka "Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne" - Anna Tokarz-Kocik - oprawa miękka - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Książka posiada 252 stron i została wydana w 2017 r.