pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej...
»
książka:

Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 406 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788380610071
ISBN: 978-83-8061-007-1
Data: 2015-08-31
Cena: 40.95  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 1.05 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej - Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek - opis książki:

Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej.

Książka „Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 406 stron i została wydana w 2015 r.

Spis treści:

Wprowadzenie
Introduction

Podstawowe problemy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Stanisław Kowalik
Niepełnosprawność w ujęciu neoewolucjonizmu
A neoevolutionary perspective on disability

Elżbieta Rutkowska
Obszary współpracy z psychologiem w procesie rehabilitacji ruchowej
Areas of cooperation with psychology in physical rehabilitation process

Kazimiera Krakowiak
Przemiany w rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu jako wyzwanie badawcze w aspekcie metodologicznym
Changes in the rehabilitation of children and young people with hearing impairments as a methodological challenge for research

Andrzej E. Sękowski, Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz, Monika Krempa
Współczesne tendencje w badaniach postaw wobec osób niepełnosprawnych
Current trends in the study of attitudes towards people with disabilities

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi

Ewa Domagała-Zyśk
Specyfika prowadzenia badań naukowych wśród osób niesłyszących i słabosłyszących
Specific nature of scientific research among persons who are deaf and hard of hearing

Katarzyna Radzińska
Metody komunikacji stosowane w praktyce rehabilitacyjnej osób głuchoniewidomych - możliwości i ograniczenia
The methods of communication used in the rehabilitation practice of deaf-blind people - possibilities and limitations

Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Metody wczesnej rehabilitacji wzroku u małych dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia
Methods of early low vision therapy of children with cerebral visual impairment

Rehabilitacja osób z chorobą psychiczną

Krzysztof Dyga, Radosław Stupak
Obraz rehabilitacji psychiatrycznej w Polsce. Opis, porównania i ocena
Psychiatric rehabilitation in Poland. An attempt of a brief description of its current state and comparison of selected Polish and Western solutions

Joanna Rodzeń-Krawiec
The Stages Of Recovery Instrument (STORI) oraz inne narzędzia oceny poczucia zdrowienia u chorych psychicznie
The Stages of Recovery Instrument (STORI) and other tools to evaluate the sense of recovery of mentally ill persons

Katarzyna Gołębiewska, Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Urszula Baron
Związek problemów występujących u chorych na schizofrenię z funkcjonowaniem społecznym
Relationship between problems occurring in schizophrenia patients and social functioning

Tomasz Sękowski, Anna Uzarewicz
Zastosowanie metody terapii Korekta Dysfunkcjonalnych Schematów Zachowania (KDSZ) w rehabilitacji psychicznej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu A
Correction of Dysfunctional Behaviour Patterns method in psychological rehabilitation of participants of an Environmental Self-Help Home type A

Roman Szałachowski, Małgorzata M. Kulik
Terapia poznawczo-behawioralna osób ze schizofrenią
Cognitive behavioral therapy in treatment of schizophrenics and support to their families

Ernest Tyburski, Sylwia Strzałkowska, Agnieszka Samochowiec, Jerzy Samochowiec, Andrzej Sokołowski
Rehabilitacja psychologiczna w modelu psychiatrii środowiskowej na podstawie studium przypadku pacjentki z otępieniem alkoholowym
Psychological rehabilitation of an alcoholic dementia patient in community psychiatry model: a case study

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową

Agnieszka Czusz
Funkcjonowanie moralne osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle współczesnych teorii moralności
Moral functioning of people with intellectual disabilities in the light of contemporary moral theories

Paweł Kurtek
Inteligencja płynna a wybrane formalne i treściowe aspekty schematów szkolnych relacji z rówieśnikami i radzenia sobie gimnazjalistów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Fluid Intelligence and some formal and of content aspects of classmates relationships and coping schemes in mild intellectual disabled youth

Arkadiusz Mański, Aleksandra Szulman-Wardal
System NUMICON w edukacji i rehabilitacji dziecka z zespołem Downa - aplikacje praktyczne
Numicon system in teaching and rehabilitation of children with Down s syndrome - aplications in practice

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową i somatyczną

Katarzyna Doktór
Hipoterapia w kompleksowej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Hippotherapy in the comprehensive rehabilitation of children with infantile cerebral palsy

Jakub Niedbalski
Psychospołeczna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością fizyczną uprawiających sport - perspektywa socjologii interakcji
Psychosocial rehabilitation of physically disabled athletes from the perspective of the sociology of interaction

Grzegorz Wiącek
Postawy i poczucie wsparcia rodziców dzieci uczestniczących w Systemie Nauczania Kierowanego
Children s participation in Conductive Education and selected chatacteristics of their parents

Rafał Pawlik
Psychologiczne aspekty rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami serca w świetle zaleceń ZUS, wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i badań własnych nad funkcjonowaniem emocjonalnym i radzeniem sobie ze stresem
Psychological aspects of cardiovascular patients rehabilitation in the light of the Polish Social Insurance Institution s regulations, Polish Cardiac Society s directives and personal research concerning emotional functioning and stress management

Barbara Czuba
Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na atopowe zapalenie skóry - analiza podejść terapeutycznych
The functioning of families with chronically ill children allergic diseases - the analysis of therapeutic approaches

Rehabilitacja osób z deficytami neurologicznymi, zaburzeniami mowy i niepełnosprawnością wieloraką

Jan Bielecki
Poczucie kontroli i style radzenia sobie ze stresem u osób jąkających się
Sense of control and ways of coping with the stress of stuttering people

Tomasz Komendziński , Emilia Mik ołajewska, Dariusz Mikołajewski
Model eklektyczny/mieszany jako rozwiązanie uzupełniające w fizjoterapii pacjentów z deficytami neurologicznymi
Eclectic/mixed model as a complementary solution within physiotherapy of patients with neurological disorders

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Czy jest życie w śpiączce? Problemy dotyczące rehabilitacji osób w "stanie wegetatywnym"
What kind of life is there in a vegetative state? Problems encountered during the rehabilitation of patients in a VS

Praktyka rehabilitacyjna - zagadnienia metodologiczne i proceduralne

Urszula Dębska
Perspektywa life-span dla niepełnosprawności i rehabilitacji
Life-span context to disability and rehabilitation

Joanna Kowalska
Metody pomiaru postaw dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością
The measurement methods of pre-schoolers attitudes towards people with disability

Kamila Madeja-Bień
Pozytywne autoprezentacje jako istotny czynnik rehabilitacji wiedzy jednostki o sobie
Positive autopresentations as an important factor in the rehabilitation of self-knowledge

Katarzyna Mariańczyk, Aneta Libera
Stres doświadczany przez matki w sytuacji przedwczesnych narodzin dziecka jako przestrzeń działań dla psychologa
Stress experienced by mothers facing preterm delivery as action area for psychologists

Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Zatońska
Subiektywna ocena jakości życia osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia i okolic
Self-evaluated quality of life undertaken by people with disability and dependent people living in the city of Wrocław and its suburbs

Błażej Wojdała
Poradnictwo psychologiczne jako narzędzie rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
Counselling as an instrument of social rehabilitation

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej..."
Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek (red.) - autor m.in.:
Przepis na rehabilitację. Dzieci - okładka książki
Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z... Wojciech Otrębski, Katarzyna Mariańczyk (red.);
Efektywna integracja szkolna - okładka książki
Efektywna integracja szkolna Grzegorz Wiącek;
Produkty podobne:
Fizjoterapia w psychiatrii - okładka książki
Fizjoterapia w psychiatrii Antoni Florkowski (red.)