pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Prawo rodzinne
książka:

Prawo rodzinne

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wolters Kluwer business
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 1392 s.
EAN: 9788326482786
ISBN: 978-83-2648-278-6
Data: 2015-06-22
pozycja niedostępna

Prawo rodzinne - Jolanta Bucińska, Helena Ciepła, Agnieszka Kawałko, Kazimierz Piasecki, Alina Prusinowska-Marek, Sły - opis książki:

W nowej książce z serii Meritum w sposób wyczerpujący i przystępny omówiono tematykę prawa rodzinnego, łącząc w jednym tomie zagadnienia tak prawa prywatnego, jak i publicznego, zawsze jednak dotyczące sytuacji prawnej rodziny.

Czytelnicy znajdą tu przedstawione w praktyczny i obrazowy sposób zagadnienia: 1. Uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, tj.: - małżeństwo: prawa i obowiązki małżonków, relacje majątkowe (w tym umowy pomiędzy małżonkami), następnie problematykę związaną z rozwodem i separacją, a w szczególności dotyczące przesłanek rozwodowych, orzekania o winie - w jakiej sytuacji jakiego rozstrzygnięcia należy się spodziewać, procedury rozwodowe, koszty z tym związane, skutki o charakterze majątkowym i niemajątkowym - pochodzenie dziecka, w tym kwestie ustalenia macierzyństwa i ojcostwa, ojcostwo w przypadku sztucznego zapłodnienia, zasady ponoszenia kosztów, zaprzeczenie ojcostwa, itp.

przysposobienie, - władza rodzicielska, - opieka i kuratela, - obowiązki alimentacyjne; 2. Uregulowane w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.

3. Uregulowane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczące: - umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w tym informacje jak zorganizowana jest i jak działa instytucja pieczy zastępczej, - umieszczenia dziecka poza rodziną, również dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, - przymusowego odebrania dziecka przez kuratora sądowego, - algorytmów postępowania m.in. w sytuacji interwencyjnego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, - sądowego powierzenia sprawowania funkcji rodziny zastępczej; 4. Z zakresu postępowania w sprawach nieletnich, w tym przybliżenie problematyki: - odpowiedzialności karnej nieletnich, - postępowania sądowego w sprawach nieletnich (właściwość sądu, zastosowanie mediacji), - zatrzymania nieletniego, - środków wychowawczych, poprawczych, leczniczo-wychowawczych stosowanych w tym postępowaniu, - roli kuratora sądowego, - nadzoru nad nieletnimi: warunki sprawowania, podmioty sprawujące nadzór, czas trwania; 5. Uregulowane w ustawie o świadczeniach rodzinnych i dotyczące głównie: - ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, - procedury przyznawania tych świadczeń, - przyznawania dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego, zapomogi wypłacanej przez gminy, - zasiłku dla opiekuna, - wstrzymania świadczeń rodzinnych.

6. Dotyczące rodziny w kontekście prawnomiędzynarodowym Publikacja zawiera wzory dokumentów, schematy działania poszczególnych instytucji czy procedur, a także liczne przykłady, obrazująceprzełożenie" litery prawa na konkretne życiowe sytuacje.

Książka „Prawo rodzinne” - oprawa miękka - Wydawnictwo Wolters Kluwer business.

Książka posiada 1392 stron i została wydana w 2015 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Prawo rodzinne"
Jolanta Bucińska, Helena Ciepła, Agnieszka Kawałko, Kazimierz Piasecki, Alina Prusinowska-Marek, Sły - autor m.in.:
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe - okładka książki
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w... Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska-Smółka;
Obrót nieruchomościami w praktyce - okładka książki
Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej,... Helena Ciepła, Stella Brzeszczyńska ;