pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym

Autor książki:

Izabella Jasik

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2020
Oprawa: twarda
Ilość stron: 334 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788380618114
ISBN: 978-83-8061-811-4
Data: 2020-09-28
63.32 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 7 dni

Opis książki:

Wstęp Rozdział I. Medyczne aspekty nadciśnienia tętniczego 1.1. Epidemiologia, definicja i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego 1.2. Etiopatogeneza choroby nadciśnieniowej 1.2.1. Rola czynników genetycznych w patogenezie nadciśnienia tętniczego 1.2.2. Rola czynników środowiskowych w patogenezie nadciśnienia tętniczego 1.2.3. Rola czynników psychologicznych w patogenezie nadciśnienia tętniczego 1.3. Naturalny przebieg choroby nadciśnieniowej 1.3.1. Obraz kliniczny nadciśnienia tętniczego 1.3.2. Powikłania nadciśnienia tętniczego 1.4. Postępowanie z pacjentem chorym na nadciśnienie tętnicze 1.4.1. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego 1.4.2. Leczenie nadciśnienia tętniczego 1.4.2.1. Leczenie niefarmakologiczne (modyfikacja stylu życia) 1.4.2.2. Leczenie farmakologiczne 1.5. Współpraca chorego z lekarzem i przestrzeganie zaleceń terapeutycznych Rozdział II. Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej - teoretyczne podstawy i przegląd badań 2.1. Nadciśnienie tętnicze jako choroba przewlekła będąca źródłem stresu psychologicznego 2.1.1. Pojęcie stresu psychologicznego 2.1.2. Radzenie sobie ze stresem choroby przewlekłej 2.1.3. Strategie radzenia sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 2.1.4. Zachowania zdrowotne w sytuacji choroby nadciśnieniowej 2.2. Znaczenie wybranych czynników psychologicznych wpływających na radzenie sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 2.2.1. Cechy osobowości typu D a radzenie sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 2.2.2. Poczucie koherencji a radzenie sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 2.2.3. Poczucie własnej skuteczności a radzenie sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 2.2.4. Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia a radzenie sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 2.2.5. Kompetencje emocjonalne a radzenie sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 2.3. Temperamentalno-charakterologiczna koncepcja R.C. Cloningera w wyjaśnianiu funkcjonowania pacjentów z chorobą nadciśnieniową Rozdział III. Metodologiczne podstawy badań własnych 3.1. Problem pracy i pytania badawcze 3.2. Charakterystyka metod badawczych 3.2.1. Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru (TCI) 3.2.2. Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Mini-COPE) 3.2.3. Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych w Nadciśnieniu Tętniczym (KZZ-NT) 3.2.4. Skala do pomiaru osobowości Typu D (DS14) 3.2.5. Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) 3.2.6. Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) 3.2.7. Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC) 3.2.8. Kwestionariusz Kompetencji Emocjonalnych (EKF) 3.2.9. Arkusz Danych Osobowych 3.3. Strategia badań i charakterystyka badanej grupy 3.4. Zastosowane procedury statystyczne Rozdział IV. Struktura badanych zmiennych 4.1. Struktura strategii radzenia sobie ze stresem - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej 4.2. Struktura zachowań zdrowotnych w nadciśnieniu tętniczym - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej 4.3. Struktura cech osobowości typu D - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej 4.4. Struktura poczucia koherencji - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej 4.5. Struktura poczucia własnej skuteczności - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej 4.6. Struktura umiejscowienia kontroli zdrowia - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej 4.7. Struktura kompetencji emocjonalnych - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej Rozdział V. Typy temperamentalno-charakterologiczne oraz ich związek z wybranymi zmiennymi osobowościowymi i radzeniem sobie z chorobą nadciśnieniową 5.1. Podział na grupy homogeniczne ze względu na wyniki w wymiarach temperamentu i charakteru 5.1.1. Charakterystyka grup 5.2. Zmienne osobowościowe a typy temperamentalno-charakterologiczne 5.2.1. Cechy osobowości typu D a typy temperamentalno-charakterologiczne 5.2.2. Poczucie koherencji a typy temperamentalno-charakterologiczne 5.2.3. Poczucie własnej skuteczności a typy temperamentalno-charakterologiczne 5.2.4. Umiejscowienie kontroli zdrowia a typy temperamentalno-charakterologiczne 5.2.5. Kompetencje emocjonalne a typy temperamentalno-charakterologiczne 5.3. Radzenie sobie z chorobą a typy temperamentalno-charakterologiczne 5.3.1. Strategie radzenia sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej a typy temperamentalno-charakterologiczne 5.3.2. Zachowania zdrowotne w nadciśnieniu tętniczym a typy temperamentalno-charakterologiczne 5.4. Podsumowanie Rozdział VI. Typy temperamentalno-charakterologiczne i predyktory osobowościowe w radzeniu sobie z chorobą nadciśnieniową - modele przyczynowe 6.1. Typy temperamentalno-charakterologiczne i predyktory osobowościowe a strategie radzenia sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 6.1.1. Cechy osobowości typu D w predykcji strategii radzenia sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 6.1.2. Poczucie koherencji w predykcji strategii radzenia sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 6.1.3. Poczucie własnej skuteczności w predykcji strategii radzenia sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 6.1.4. Umiejscowienie kontroli zdrowia w predykcji strategii radzenia sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 6.1.5. Kompetencje emocjonalne w predykcji strategii radzenia sobie ze stresem choroby nadciśnieniowej 6.2. Typy temperamentalno-charakterologiczne i predyktory osobowościowe a zachowania zdrowotne w chorobie nadciśnieniowej 6.2.1. Cechy osobowości typu D w predykcji zachowań zdrowotnych w nadciśnieniu tętniczym 6.2.2. Poczucie koherencji w predykcji zachowań zdrowotnych w nadciśnieniu tętniczym 6.2.3. Poczucie własnej skuteczności w predykcji zachowań zdrowotnych w nadciśnieniu tętniczym 6.2.4. Umiejscowienie kontroli zdrowia w predykcji zachowań zdrowotnych w nadciśnieniu tętniczym 6.2.5. Kompetencje emocjonalne w predykcji zachowań zdrowotnych w nadciśnieniu tętniczym Rozdział VII. Podsumowanie: typy temperamentalno-charakterologiczne i predyktory osobowościowe w radzeniu sobie z chorobą nadciśnieniową 7.1. Ogólne wnioski z badań i próba syntezy 7.2. Dyskusja wyników 7.3. Implikacje wynikające z badań Zakończenie Bibliografia Aneks Spis rycin Spis tabel Streszczenie Abstract

Książka "Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym" - Izabella Jasik - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 334 stron i została wydana w 2020 r. Cena 63.32 zł. Zapraszamy na zakupy!