pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju
Tytuł książki:

Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju

Dane szczegółowe:
Wydawca: Bratni Zew
Oprawa: miękka
Ilość stron: 360 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788386991891
ISBN: 83-86991-89-5
Data: 2006-04-25
Cena wydawcy: 29.50 złpozycja niedostępna
Produkty podobne:
okładka książki - Opowieści nieba
Opowieści nieba 26.98 zł pozycja dostępna!
okładka książki - Lectio Divina 17 do Listu do Rzymian
Lectio Divina 17 do Listu do Rzymian (3)... 12.66 zł pozycja dostępna!

Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju - Juliusz St. Synowiec OFMConv - opis książki:

Niniejsza książka mówi o początkach świat i ludzkości według utworów zawartych w Ksiądze Rodzaju 1, 1-11,9.
FRAGMENT
STWORZENIE I UPADEK PIERWSZYCH RODZICÓW
Rdz 2, 4b-3, 24
Najbardziej znane i niewątpliwie najwartościowsze opowiadanie Jahwisty, którego już przedstawiliśmy w przedmowie do niniejszej książki, zachowało się w Rdz 2, 4b-3, 24. Językiem barwnym i pełnym antropomorfizmów, korzystając przypuszczalnie z wcześniejszych opowiadań, pisanych lub ustnych1, wielki mędrzec z czasów Salomona (około 970-931) mówi w nim o stworzeniu i upadku pierwszych rodziców. Jego utwór różni się poważnie od rozważonego w poprzednim rozdziale "Heksaemeronu”, który wypowiada idee teologiczne językiem abstrakcyjnym, raczej za pośrednictwem pojęć niż obrazów.
Współczesny człowiek wierzący – jak wspomnieliśmy w przedmowie – czytając Rdz 2, 4b-3, 24, stawia sobie szereg pytań, na które – jeśli nie posiada odpowiedniego przygotowania – nie znajduje poprawnej odpowiedzi: Czy Bóg rzeczywiście ulepił ciało Adama, pierwszego mężczyzny, z prochu ziemi (2, 7)? Czy Ewa została stworzona z żebra Adama ( 2, 18-24)? Czy to wąż nakłonił pierwszą kobietę do buntu przeciw Stwórcy (2, 25-3, 6)? Czy pierwsi rodzice naprawdę zostali wygnani z raju tylko za to, że zjedli owoc z jednego z rosnących w nim drzew (2, 25-3, 24)? Co w tej opowieści Jahwisty należy uważać za wciąż obowiązujące pouczenie religijne, a co jest w niej szatą literacką bądź odzwierciedleniem dawnych przekonań, które nie należą do prawd wiary?
Na te właśnie pytania spróbujemy odpowiedzieć w dwu częściach niniejszego rozdziału, z których pierwsza poświęcona jest analizie tekstu, druga – jego interpretacji.
ANALIZA TEKSTU
Opowiadanie Rdz 2, 4b-3, 24 dzieli się wyraźnie na sześć nierównych części, które mówią kolejno o stworzeniu świata i pierwszego człowieka (2, 4b-7), umieszczeniu człowieka w ogrodzie rajskim (2, 8-17), stworzeniu zwierząt i pierwszej kobiety (2, 18-24), upadku pierwszych rodziców (2, 25-3, 8), sądzie nad winowajcami (3, 9-20) i wygnaniu mężczyzny i kobiety z ogrodu rajskiego (3, 21-24).
Stworzenie świata i pierwszego człowieka
2, 4b Gdy Jahwe Bóg uczynił ziemię i niebiosa, 5Nie istniały jeszcze na ziemi żadne krzewy polne i nie wschodziły żadne polne rośliny, bo Jahwe Bóg nie zesłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. 6Z ziemi wytrysnęło jednak źródło i nawodniło całą powierzchnię roli. 7Wtedy Jahwe Bóg ulepił człowieka z prochu roli, tchnął w jego nozdrza oddech życia i tak stał się człowiek istotą żywą.
W pierwszym zdaniu swego opowiadania Jahwista stwierdza, że Jahwe Bóg uczynił ziemię i niebiosa2. Nie rozwodzi się on nad tym, w jaki sposób dzieło to zostało dokonane. Jest jednak rzeczą jak najbardziej prawdopodobną, że opracował własne opowiadanie o stworzeniu świata, ale zostało ono usunięte przez redaktora "Księgi Rodzaju”, który uważał, że ta sprawa jest w sposób wystarczający przedstawiona w opowiadaniu o stworzeniu świata i człowieka, które zamieścił na początku tej księgi, a więc w znanym nam już "Heksaemeronie”.
Przypuszcza się, że jahwistyczne opowiadanie o stworzeniu świata było jakąś wersją babilońskiego mitu, w myśl którego – jak mówiliśmy w 1.2.1. – świat został stworzony przez demiurga, czyli boga-stwórcę, gdy ten pokonał potwora uosabiającego pierwotny chaos. Pewnym oparciem dla tego przypuszczenia jest fakt, że prorok Deuteroizajasz, który żył w VI wieku przed Chr. w czasach króla perskiego Cyrusa (555-530) i niejednokrotnie korzystał z pism Jahwisty (por. Iz 41, 8 z Rdz 18, 17; 43, 16-20 z Wj 17, 1b.2.7; 43, 27 z Rdz 27, 36; 51, 1-2 z Rdz 12, 1-3), wspomina, iż Jahwe pokrajał na kawałki potwora Rahaba (por. Iz 51, 9; zob. także Hi 26, 12; Ps 89, 10), który – jak już mówiliśmy w 1.2.1. – jest biblijnym odpowiednikiem bóstwa uosabiającego pramorze, czyli pierwotny chaos.

Książka „Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju” - oprawa miękka - Wydawnictwo Bratni Zew.

Spis treści:

1. STWORZENIE ŚWIATA
Rdz 1, 1-2, 4a
1.1. ANALIZA TEKSTU
1.1.1. Tytuł
1.1.2. Pierwotny chaos
1.1.3. Pierwszy dzień: stworzenie światła
1.1.4. Drugi dzień: stworzenie sklepienia niebieskiego
1.1.5. Trzeci dzień: stworzenie suchego lądu i roślinności
1.1.6. Czwarty dzień: stworzenie słońca, księżyca i gwiazd
1.1.7. Piąty dzień: stworzenie zwierząt wodnych i latających
1.1.8. Szósty dzień: stworzenie zwierząt naziemnych i ludzi
1.1.9. Zakończenie: odpoczynek Boga w dniu siódmym
1.2. INTERPRETACJA
1.2.1. Dyskusja nad historią redakcji Rdz 1, 1-2, 4a
1.2.2. Myśl sąsiadów Izraela o pochodzeniu świata i jego naturze
1.2.3. Wpływ myśli sąsiadów Izraela na treść Rdz 1, 1-2, 4a
1.2.4. Myśl teologiczna w Rdz 1, 1-2, 4a
1.2.5. Poglądy przyrodnicze w Rdz 1, 1-2, 4a
1.2.6. Gatunek literacki Rdz 1, 1-2, 4b
1.2.7. Zagadnienie sześciu dni stworzenia
1.2.8. Wartości ekologiczne Rdz 1, 1-2, 4a
1.2.9. Wnioski końcowe
2. STWORZENIE I UPADEK PIERWSZYCH RODZICÓW
Rdz 2, 4b-3, 24
2.1. ANALIZA TEKSTU
2.1.1. Stworzenie świata i pierwszego człowieka
2.1.2. Umieszczenie człowieka w rajskim ogrodzie
2.1.3. Stworzenie zwierząt i pierwszej kobiety
2.1.4. Upadek pierwszych rodziców
2.1.5. Sąd nad winowajcami
2.1.6. Wygnanie z ogrodu rajskiego
2.2. INTERPRETACJA
2.2.1. Charakter literacki
2.2.2. Stworzenie roślin, zwierząt i ludzi
2.2.3. Ogród rajski i szczęście pierwszych rodziców
2.2.4. Grzech pierwszych rodziców i jego skutki
2.2.5. „Protoewangelia”
2.2.6. Antyfeminizm u Jahwisty?
3. KAIN I ABEL – PIERWSZE ZABÓJSTWO
Rdz 4, 1-16
3.1. ANALIZA TEKSTU
3.1.1. Wstęp
3.1.2. Spór
3.1.3. Sąd Jahwe
3.1.4. Pojednanie
3.2. INTERPRETACJA
3.2.1. Gatunek literacki
3.2.2. Ocena historyczna
3.2.3. Myśl teologiczna
3.2.4. Oddźwięk w nauce biblijnej
4. POTOMKOWIE KAINA ORAZ SET I ENOSZ
Rdz 4, 17-26
4.1. ANALIZA TEKSTU
4.1.1. Genealogia Kainitów
4.1.2. „Pieśń Lameka”
4.1.3. Set i Enosz
4.2. INTERPRETACJA
4.2.1. Pochodzenie
4.2.2. Charakterystyka literacka
4.2.3. Myśl teologiczna
5. PATRIARCHOWIE PRZEDPOTOPOWI
Rdz 5, 1-32
5.1. ANALIZA TEKSTU
5.1.1. Przekład
5.1.2. Etymologia imion patriarchów
5.1.3. Podania o patriarchach
5.2. INTERPRETACJA
5.2.1. Starożytność tradycji o patriarchach
5.2.2. Długowieczność patriarchów
5.2.3. Myśl teologiczna
6. POTOP I PRZYMIERZE BOGA Z LUDZKOŚCIĄ
Rdz 6, 1-9, 17
6.1. ANALIZA TEKSTU
6.1.1. Przyczyna potopu
6.1.2. Przygotowania do potopu
6.1.3. Potop
6.1.4. Ustąpienie wód i wyjście z arki
6.1.5. Ofiara Noego i przymierze Boga z ocalonymi
6.2. INTERPRETACJA
6.2.1. Gatunek literacki
6.2.2. Myśl teologiczna
6.2.3. Zagadnienie geograficznej powszechności potopu
6.2.4. Zagadnienie zoologicznej powszechności potopu
6.2.5. Zagadnienie antropologicznej powszechności potopu
7. NOE I JEGO SYNOWIE: SEM, CHAM I JAFET
Rdz 9, 18-29
7.1. ANALIZA TEKSTU
7.1.1. Przedstawienie synów Noego
7.1.2. Przygoda Noego z synami
7.1.3. Długość życia Noego
7.2. INTERPRETACJA
7.2.1. Zagadnienie historyczności
7.2.2. Ocena wina w Rdz 9, 18-27
7.2.3. Myśl teologiczna
8. TABLICA NARODÓW
Rdz 10, 1-32
8.1. ANALIZA TEKSTU
8.1.1. Tytuł
8.1.2. Synowie Jafeta
8.1.3. Synowie Chama
8.1.4. Synowie Sema
8.2. INTERPRETACJA
8.2.1. Charakter literacki
8.2.2. Pochodzenie „Jahwistycznej tablicy narodów”
8.2.3. Pochodzenie „Kapłańskiej tablicy narodów”
8.2.4. Myśl teologiczna
9. WIEŻA I MIASTO BABEL
Rdz 11, 1-9
9.1. ANALIZA TEKSTU
9.1.1. Bohaterzy opowiadania
9.1.2. Budowa wieży i miasta
9.1.3. Sprzeciw Jahwe
9.1.4. Wyjaśnienie imienia Babel
9.2. INTERPRETACJA
9.2.1. Miejsce w „Dziele jahwistycznym”
9.2.2. Gatunek literacki
9.2.3. Stosunek do historii
9.2.4. Myśl teologiczna
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce ""
Juliusz St. Synowiec OFMConv - autor m.in.: