pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
»
»
»
Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji...
książka:

Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wyd.: 2008
Oprawa: twarda
Ilość stron: 399 s.
Wymiar: 175 x 245 mm
EAN: 9788323219323
ISBN: 978-83-232-1932-3
Data: 2009-10-13
Cena wydawcy: 83.24 złpozycja niedostępna

Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji... - opis wydawcy:

Księga Jubileuszowa zawiera 37 artykułów napisanych przez współ-pracowników, przyjaciół i uczniów Profesora. Autorzy w swoich pra-cach proponują różnorodne tematy badawcze z zakresu językoznaw-stwa stosowanego, teorii komunikacji, psycholingwistyki i translatoryki, bliskie także zainteresowaniom Jubilata. Ze względów merytorycznych poszczególne artykuły zostały podzielone przez redaktorów wydania na część wstępną i sześć części/rozdziałów tematycznych, dotyczących różnych aspektów glottodydaktyki.
Prospects for glottodidactics and linguistics. Jubilee volume on the occasion of the 70th anniversary of the birth of Waldemar Pfeiffer
Jubilee volume contains 37 papers written by colleagues, friends and students of Professor Waldemar Pfeiffer on the occasion of his 70th birthday. Papers have been divided into the introductory part and the six topic-based parts concerning various aspects of glottodidactics and linguistics. The first part of the collection is devoted to the person and activities of the Professor. It contains an introduction, scholarly curriculum vitae, publication list and the jubilaei causa laudatio by Heinrich Pfeiffer and Georg Schütte, presenting the work and the scholarly and organizational activities of the celebrator of a jubilee in the field of German philology. In the following six topical blocks the authors present papers from the areas of applied linguistics, theory of communication, psycholinguistics, translation studies and theoretical linguistics.

Spis treści:

Słowo wstępne

Życiorys naukowy

Spis publikacji Profesora Waldemara Pfeiffera

HEINRICH PFEIFFER
Lieber Waldemar!

GEORG SCHUTTE
Einer von 1200 und doch einzigartig - Professor Waldemar Pfeiffer als Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung

ASPEKTY LINGWISTYCZNE i PSYCHOLINGWISTYCZNE w GLOTTODYDAKTYCE

ANNA CIEŚLICKA, BREFNI O`RURKE, DAYID SINGLETON
The processing of multi-word units: Evidencefrom readers` eye mavements

MARINA FOSCHI ALBERT
Formale Erkennung der Satzglieder als Strategie des Leseverstehens im universitären DaF-Bereich

ROMUALD GOZDAWA-GOŁĘBIOWSKI
Grammar and formulaicity in foreign language teaching

ANTONI MARKUNAS, DINA EWROKATOWA
Nieskolko soobranienij po intertekstualnosti reklamnych objablenii i jeje uczet w prepodawanii russkowo jazyka kak inostrannowo

CZESŁAWA SCHATTE
Zum Sprichwort-Minimum im Unterricht Deutsch als Fremdsprache

BARBARA SKOWRONEK
Fremdsprachenunterricht als intersemiotische Kommunikation

MARIAN SZCZODROWSKI
Die Aneignung der (Fremd-)Sprache aufder Kommunikations- und Handlungsebene

ELŻBIETA WĄSIK, ZDZISŁAW WĄSIK
Zagadnienie właściwości lingwistycznych człowieka wobec definicji przedmiotu językoznawstwa na potrzeby glottodydaktyki

KONCEPCJE w KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

CAMILLA BADSTOBNER-KIZIK
Wie Jaś Ługowski in den Jahren 1639-1641 Deutsch lernte. Ein Beitrag zur Methodik des Sprachenlernens im 17

HANNA KOMOROWSKA
European Portfolio for Student Teachers of Languages - nowe narzędzie kształcenia nauczycieli języków obcych

ROMAN LEWICKI
The European cooperation project COALA and its impact on communication and language promotion in training Polish pre-school teachers and their instructors

KAZIMIERA MYCZKO
Curriculare Arbeitenfur den DaF-Unterricht nach der Schulreform in Polen

TERESA SIEK-PISKOZUB, ALEKSANDRA WACH
Teaching English in Poznań schools. Teachers` and learners` perspectives

HALINA STASIAK
Osobowość nauczyciela a jego autorytet

EUGENIUSZ TOMICZEK
Językoznawstwo i glottodydaktyka na wrocławskiej germanistyce: zarys historyczny i perspektywy rozwoju

AUTONOMIA UCZNIA i MEDIA JAKO WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GLOTTODYDAKTYKI

HEINRICH P. KELZ
Pasaa Jerman. Ein innovatives Projekt zum Deutschunterricht im thailandischen Fernsehen

GRAŻYNA LEWICKA
Motywacja do kreatywnych wykonań kognitywnych uczących się z perspektywy konstruktywistycznej teorii poznania

ANNA MICHOŃSKA-STADNIK
The effect ofinternal manipulation of environment context imagery on vocabulary recali in English

STANISŁAW PUPPEL
The Internet and the Web: a universal tool and a global resourcefor tayloring customizedforeign language leaming toolkits

ALBERT RAASCH
Autonomie im Fremdsprachenunterricht

PERSPEKTYWY TRANSLATORYKI i TŁUMACZENIE w UJĘCIU GLOTTODYDAKTYCZNYM

FRANK G. KÓNIGS
Vom Kopfaufdie Fufle stellen? Vom Sinn und Unsinn des Sprachmittelns im Fremdsprachenunterricht

TERESA TOMASZKIEWICZ
Dokąd zmierza współczesna translatoryka ?

ZDZISŁAW WAWRZYNIAK
Von der konstruktiven Praxis zur kreativen Praxis

JERZY ŻMUDZKI
Intermedialitat in der Translation

KULTURA i KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA

CZESŁAW KAROLAK
Żur Zensurgeschichte im Schatten politischer "Religionen". Die Mittel zur Uberwachung und Unterwanderung des kulturellen Lebens in Deutschland im 20 Jahrhundert

JADWIGA KIWERSKA
Uwarunkowania polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec

ALICJA SAKAGUCHI
Komunikacja interkulturowa w życiu gospodarczym w świetle filozofii dialogu Emmanuela Leuinasa

STEPHAN WOLTING
Bildungsdiskussion und humanistische Alternative? Uberlegungen im Anschluss an Hartmut von Hentigs Konzeption einer asthetischen Erziehung durch das Bildungsmedium Theater

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE WSPÓŁCZESNEJ LINGWISTYKI

ZOFIA BILUT-HOMPLEWICZ
Problemy, dylematy i perspektywy rozwojowe współczesnej lingwistyki otwartej

LlNUS JUNG
Zum kognitiven Hintergrund in Fachsprachen

RYSZARD LIPCZUK
Słowniki mono- czy bidyrekcjonałne?

PAWEŁ MECNER
Perspektywy gramatyki generatywnej w językoznawstwie polskim

BEATA MIKOŁAJCZYK
Danksagungen in einer wissenschaftlichen Abhandlung im deutsch-polnischen Vergleich

HANS-JORG SCHWENK
Telizitiit und Atelizitat: Aspektsemantik oder Verbsemantik

WŁADYSŁAW ZABROCKI
Językoznawstwo formalne a funkcjonalne: opozycja realna czy fikcyjna

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!
Czwartek, 25 Kwietnia 2019 roku.