pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Książki »
»
Język polski. Współczesność. Historia 4
książka:

Język polski. Współczesność. Historia 4

Dane szczegółowe:
Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
Oprawa: miękka
Ilość stron: 368 s.
Wymiar: 176x250 mm
EAN: 9788373061477
ISBN: 83-7306-147-9
Data: 2006-03-09
31.51 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Język polski. Współczesność. Historia 4 - Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda - opis książki:

Książka zawiera materiały IV konferencji z cyklu Spotkania Lubelskich Ję­zy­ko­znaw­ców, która odbyła się w dniach 20-22 listopada 2002 r. w Lublinie i Zamościu. Autorzy pu­bli­ko­wanych tu tekstów podejmują zagadnienia z zakresu polszczyzny współczesnej i his­to­rycz­nej, a także onomastyki, dia­lek­to­lo­gii i stylistyki.
W tomie za­mie­szczono 27 artykułów "o różnorodnej tematyce, zróżnicowanej me­to­do­logii ba­dawczej, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania języka. Zbiór ten ilustruje bogactwo i różnorodność podejmowanych w środowisku lubelskim tematów badawczych. Stanowi dobrą orientację w kierunkach prowadzonych badań ję­zy­ko­znaw­czych i metodach w nich stosowanych” (z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Umińskiej­-Tytoń).

Książka „Język polski. Współczesność. Historia 4” - oprawa miękka - Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL.

Książka posiada 368 stron i została wydana w 0000 r.

Spis treści:

Przedmowa 5

I. POLSZCZYZNA WSPOŁCZESNA
Anna C z a p 1 a, Cechy ukraińskie w gwarze gródeckiej ... 9
Agnieszka Karolczuk, Beata K u ł a k, Aspekt czasownika a frazeologia. Perspektywa glottodydaktyczna ... 25
Małgorzata Karwatowska, Zakaz jako sterujący akt mowy (na przykładzie wypowiedzi uczniowskich) . 35
Mariusz K o p e r, „Poezja futbolu". Kilka uwag o języku sprawo/dawców spor- towych ... 51
Bożena Matuszczyk. Kilka uwag o przejawach niekomunikatywności języka współczesnych kazań .. 63
Małgorzata N o w a k, O mówieniu mówiąc. Metatekst we współczesnych tekstach religijnych ... 72
Halina P e l c o w a, Słownictwo gwarowe w komunikacji językowej mieszkań- ców wsi ... 87
Dorota Piekarczyk. Fiołek i wrzos — kwiat wiosny i kwiat jesieni ... 101
Bożena Rejakowa, Określenia z zakresu mody, motywowane nazwami geograficznymi, etnicznymi i kulturowymi 113
Małgorzata Rzeszutko, Jednostka formalna a funkcjonalno-kornunikacyjna rozprawy sądowej . 125
Katarzyna S o b s t y l, Jak mówimy o samotności? Na podstawie ofert zamieszczanych w „Niedzieli" ... 137
Leszek T y m i a k i n, Sposoby realizacji intencji w zachęcie (na przykładzie perswazyjnych wypowiedzi uczniów II klas gimnazjalnych) 147
Maria W o j t a k, Wzmianka jako gatunek wypowiedzi prasowej ... 161
Aneta W y s o c k a, Zwierzęciem bywam bardzo rzadko. O roli konotacji słowa zwierzę i jego hiponimów w erotykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej .. 175
Magdalena Z i n c z u k, Stylistyczne aspekty analizy reklamy prasowej 189
Beata Ż y w i c k a, Zmiany w językowym obrazie wsi we współczesnej polszczyźnie .. 201

II. HSTORIA JĘZYKA
Henryk D u d a, Język Kaszubów w Wilnie i Barry`s Bay (Ontario, Kanada) jako źródło wiedzy o ewolucji kaszubszczyzny w Polsce . 233
Cecylia G a 1 i 1 e j. Przestrzeń w Symfoniach anielskich Jana Żabczyca 241
Jolanta K 1 i m e k, Composita w Roksolankach Szymona Zimorowica na tle XVII-wiecznych danych leksykograficznych 253
Józef K o ś ć, Kazimierza Nitscha i Witolda Taszyckiego koncepcje rekonstrukcji historycznodialektalnej ... 269
Zenon L e s z c z y ń s k i, Nazwiska a nazwy zbóż . 285
Anna Majewska-Wójcik, Abrewiacje w listach polskich 1. połowy XVI wieku . 289
Władysław Makarski, Wieloznaczna nazwa Berlin - spór o sposób jej analizy ... 303
Artur R e j t e r, Leksyka ekspresywna w staropolskiej facecjonistyce . 319
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Jana Śniadeckiego rzecz o talencie ... 331
Beata Walęciuk-Dejneka, „Dialog z duchami" - mediacyjna funkcja chleba w tradycyjnej obrzędowości dziadów 343
Halina W i ś n i e w s k a, Trybować, trybowny i trybówka - zapomniane nazwy kary cechowej w Przemyślu (XVII w.) ... 355

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Język polski. Współczesność. Historia 4"
Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda (red.) - autor m.in.:
Wacław Potocki i jego ogród ale - okładka książki
Wacław Potocki i jego ogród ale nieplewiony Władysława Książek-Bryłowa;
Język polski. Współczesność. Historia - okładka książki
Język polski. Współczesność. Historia 2 Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda (red.);
Język polski. Współczesność. Historia - okładka książki
Język polski. Współczesność. Historia 6 Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda (red.);
Produkty podobne:
Język polski. Współczesność. Historia - okładka książki
Język polski. Współczesność. Historia 6 Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda (red.)
Język polski. Współczesność. Historia - okładka książki
Język polski. Współczesność. Historia 2 Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda (red.)
Język polski. Współczesność. Historia - okładka książki
Język polski. Współczesność. Historia 7 Władysława Bryłowa-Książek, Henryka Dudy, Małgorzata Nowak (red.)