pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu. Seria: Administracja

Autor książki:

Zbigniew Władek

Dane szczegółowe:
Wydawca: Difin
Rok wyd.: 2016
Oprawa: miękka
Ilość stron: 258 s.
Wymiar: 160x235 mm
EAN: 9788380852822
ISBN: 978-83-8085-282-2
Data: 2016-11-23
60.78 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Publikacja syntetycznie ujmuje tytułowe wielopłaszczyznowe, a także niezwykle bogate obszarowo zagadnienie w jednej publikacji. Zarys wykładu nawiązuje w przeważającej mierze do treści praktycznych, opartych na aktualnych źródłach prawa.

Dział pierwszy uwzględnia praktyczną stronę organizacji administracji publicznej w wymiarze administracji państwowej, administracji rządowej i samorządowej. Takie spojrzenie na organizację administracji publicznej w wymiarze trójsektorowym pozwoli adresatom publikacji spojrzeć całościowo na wspomnianą tematykę, ułatwiając tym samym odbiór, poznanie i utrwalenie treści. W drugim dziale książka obejmuje swoją treścią wybrane zagadnienia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania mieniem, a także etyki w administracji publicznej. Założenie jak najszerszej praktyczności publikacji nie mogło oczywiście wyeliminować, choćby w zarysie, odniesienia się w jej treści do podstawowych aspektów teoretycznych organizacji i zarządzania. Adresatami książki są studenci
studiów prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również innych kierunków. Publikacja będzie także pomocna tym wszystkim, dla których tytułowe zagadnienie stanowi "obiekt zainteresowań" w aspekcie zawodowym, naukowym, edukacyjnym itp.

Drugie wydanie zarysu wykładu zostało zaktualizowane i rozszerzone. Z uwagi na szereg nowelizacji aktów normatywnych przywoływanych w podręczniku treść uwzględnia stan prawny na dzień 1 lipca 2016 r. W podręczniku w stosunku do określonych regulacji prawnych zasygnalizowano także te zmiany, które weszły w życie po 1 lipca 2016 r.

Ponadto w zarysie rozszerzone zostały określone treści w ramach informacji podstawowych rozdziału 1 działu I. Natomiast rozdział 3 tego działu obejmujący organizację administracji rządowej rozszerzony został między innymi o zarys zagadnień dotyczących Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Nadzoru Finansowego czy organizacji administracji podatkowej. W ramach działu II rozszerzeniu uległ - rzecz jasna w optyce zarysu - rozdział 2 odnoszący się do funkcji zarządzania, jak również rozdział 3 w zakresie zarządzania mieniem w administracji samorządowej.

Książka "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu. Seria: Administracja" - Zbigniew Władek - oprawa miękka - Wydawnictwo Difin. Książka posiada 258 stron i została wydana w 2016 r. Cena 60.78 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.