pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Obliczenia z chemii ogólnej

Autor książki:

Zygmunt Warnke

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wyd.: 2008
Oprawa: miękka
Ilość stron: 236 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788373264632
ISBN: 978-83-7326-463-2
Data: 2006-04-13
32.57 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Do rąk studentów trafia nowe opracowanie z zakresu chemii ogólnej. Obejmuje ono podstawowe zagadnienia powiązane z nowym programem wykładów z tego przedmiotu. Autorami skryptu są nauczyciele akademiccy, którzy w toku długoletniej pracy dydaktycznej dobrze poznali problemy, jakie wynikają z bardzo zróżnicowanego poziomu wiedzy chemicznej wyniesionej ze szkoły średniej przez rozpoczynających studia. Materiał przedstawiony w tym opracowaniu jest przeznaczony nie tylko dla kierunków chemicznych różnych uczelni. Każdy, kto w toku studiów zetknie się z jakąkolwiek dziedziną chemii, powinien przejść, choćby krótki, kurs z zakresu chemii ogólnej. Ten aspekt brano też pod uwagę przy dobieraniu treści i jej układu w tym skrypcie. W ten sposób staje się on przydatny pod względem merytorycznym dla szerokiej grupy czytelników. Każdy rozdział zawiera krótkie teoretyczne wprowadzenie nawiązujące do treści zadań. Takie podejście metodyczne pozwoli czytelnikowi tego zbioru odtworzyć sobie podstawowe pojęcia z chemii ogólnej i jednocześnie ułatwi rozwiązywanie zadań rachunkowych podanych na końcu każdego rozdziału, czemu również będą służyły przykładowe rozwiązania typowych dla danego rozdziału zadań. Te informacje powinny być wystarczającym wprowadzeniem do uzyskiwania prawidłowych odpowiedzi na ujęte w poleceniach, pytaniach i zadaniach problemy. O tym, czy cel ten został rzeczywiście osiągnięty, można się przekonać, korzystając z załączonych w każdym rozdziale odpowiedzi. Na końcu skryptu umieszczono też wiele tablic, które są potrzebne przy rozwiązywaniu zadań. Można żywić nadzieję, że skrypt ten pozwoli korzystającym z niego dogłębnie wniknąć w istotę podstawowych pojęć i praw wchodzących w zakres chemii ogólnej, dobrze zrozumieć ich sens fizyczny oraz przydatność praktyczną.

Książka "Obliczenia z chemii ogólnej" - Zygmunt Warnke (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Książka posiada 236 stron i została wydana w 2008 r. Cena 32.57 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

PRZEDMOWA 5
1. PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE 7
1.1. Podstawowe pojęcia chemiczne .. 7
1.2. Podstawowe prawa chemiczne ... 18
1.3. Prawa gazowe . 21
Zadania 30
2. STECHIOMETRIA 39
2.1. Skład iościowy związków chemicznych 41
2.2. Wyznaczanie wzoru chemicznego ze składu ilościowego związków chemicznych ... 43
2.3. Obliczenia na podstawie równań chemicznych 46
Zadania 47
3. STĘŻENIA ROZTWORÓW .. 59
Zadania 72
4. REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI . 85
4.1. Bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji .. 90
4.2. Wpływ środowiska na przebieg reakcji utleniania i redukcji 100
4.3. Gramorównoważnik chemiczny w reakcjach utleniania i redukcji 101
Zadania 103
5. SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH RÓWNOWAGA CHEMICZNA 115
5.1. Szybkość reakcji chemicznych ... 115
5.2. Równowaga chemiczna ... 118
5.3. Wpływ czynników zewnętrznych na równowagę chemiczną 121
Zadania 127
6. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW .. 135
6.1. Dysocjacja elektrolityczna. Stopień i stała dysocjacji 135
6.2. Równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach wodnych .. 140
6.2.1. Iloczyn jonowy wody. pH . 140
6.2.2. pH roztworów mocnych kwasów i zasad 142
6.2.3. pH roztworów słabych kwasów i zasad . 143
6.2.4. Dysocjacja kwasów wieloprotonowych . 145
6.2.5. Mieszaniny elektrolitów o wspólnym jonie ... 147
6.2.6. Roztwory buforowe . 149
6.2.7. Protolityczne reakcje w wodnych roztworach soli .. 154
6.3. Iloczyn rozpuszczalności ... 163
Zadania 170
7. WŁAŚCIWOŚCI KOLIGATYWNE ROZTWORÓW . 183
7.1. Właściwości koligatywne roztworów nieelektrolitów 184
7.1.1. Ciśnienie osmotyczne 184
7.1.2. Obniżenie prężności pary nasyconej rozpuszczalnika nad roztworem .. 186
7.1.3. Podwyższenie temperatury wrzenia ... 188
7.1.4. Obniżenie temperatury krzepnięcia 189
7.2. Właściwości koligatywne roztworów elektrolitów .. 191
Zadania 196
8. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH 207
Zadania 213
9. ELEKTROCHEMIA ... 215
9.1. Elektrody i ogniwa .. 215
9.2. Elektroliza 222
Zadania 226
TABELE 231
LITERATURA 237
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]